Neidio i’r prif gynnwys

Ymchwil ac arloesi

Yn CBCDC, ein huchelgais yw creu amgylchedd ymchwil a menter integredig sy’n deori gwaith newydd ac yn arloesi ar gyfer y celfyddydau.

Arloesi ar gyfer y celfyddydau

Ein nod yw hyrwyddo gwaith artistig ac ymarfer proffesiynol newydd ar draws y disgyblaethau, wrth wneud y defnydd gorau o dechnolegau integredig.

Mae amgylchedd strwythuredig ar gyfer ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yn sail i’n hymagwedd tuag at arloesi, gyda ffocws i'n meysydd ymchwil, ffordd gydweithredol o weithio a'r arfer o gyfnewid gwybodaeth wedi’i ymgorffori yn ein gwaith.

Amgylchedd ymchwil

Trwy waith mentrus dan arweiniad myfyrwyr a graddedigion yn cael ei ddeori a’i ymgorffori trwy ein rhaglenni gradd, rydym hefyd yn defnyddio arloesedd fel ffordd o gysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf

Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau

Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/privacy

Blwyddyn mynediad:
Rhanbarth:

Archwilio’r adran

Newyddion diweddaraf