Neidio i’r prif gynnwys

Ymchwil ac arloesi

Yn CBCDC, ein huchelgais yw creu amgylchedd ymchwil a menter integredig sy’n deori gwaith newydd ac yn arloesi ar gyfer y celfyddydau.

Arloesi ar gyfer y celfyddydau

Ein nod yw hyrwyddo gwaith artistig ac ymarfer proffesiynol newydd ar draws y disgyblaethau, wrth wneud y defnydd gorau o dechnolegau integredig.

Mae amgylchedd strwythuredig ar gyfer ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yn sail i’n hymagwedd tuag at arloesi, gyda ffocws i'n meysydd ymchwil, ffordd gydweithredol o weithio a'r arfer o gyfnewid gwybodaeth wedi’i ymgorffori yn ein gwaith.

Amgylchedd ymchwil

Trwy waith mentrus dan arweiniad myfyrwyr a graddedigion yn cael ei ddeori a’i ymgorffori trwy ein rhaglenni gradd, rydym hefyd yn defnyddio arloesedd fel ffordd o gysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

Bywgraffiadau ymchwil staff


Archwilio’r adran

Newyddion diweddaraf