Allie Edge

Allie Edge

Allie Edge

Lecturer in Production & Design (Costume)

Cychwynnodd Allie Edge ar ei gyrfa yn y Canolbarth, gan weithio gyda Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canol Powys, sydd wedi ennill sawl gwobr. Aeth ymlaen i Gaerdydd i astudio ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC gynt) a CBCDC, gan gwblhau Cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio (1992), a BA (Anrh) mewn Cynllunio ar gyfer y Theatr (2000), Tystysgrif Addysg Uwch i Raddedigion (2004), a Thystysgrif Sylfaen mewn Ffotograffiaeth (2014).

Mae Allie wedi gweithio yn CBCDC ers 2001 yn ogystal â dilyn gyrfa lawrydd lwyddiannus mewn theatr, ffilm a theledu ers 1992. Mae ei swydd yn y Coleg yn cynnwys goruchwylio myfyrwyr sy’n gweithio ar gynyrchiadau, trefnu’r Adran Wisgoedd, meithrin cysylltiadau â’r diwydiant, addysgu sgiliau gwisgoedd a chyfrannu at ddatblygiad y cyrsiau BA ac MA mewn Cynllunio ar gyfer Perfformio. Mae ei gwaith llawrydd yn cynnwys cynllunio gwisgoedd a steilio ar gyfer teledu, ffilm, fideos cerddoriaeth a hysbysebion yn ogystal â theatr a dawns.

Mae ymchwil Allie yn ymchwilio i’r ffyrdd y mae cynlluniad gwisgoedd yn dylanwadu ar y prosesau dyfeisio. Drwy ei pherthynas â’r cwmni Dorky Park o Ferlin, a phrosiectau yn China a’r Almaen yn 2015 (Schaubühne, Berlin) ac Ariannin (y Tŷ Opera, Buenos Aires) yn 2016, mae wedi ymchwilio i’r dulliau Ewropeaidd o weithio. Mae ei gwaith diweddar ar gyfer ffilm wedi bod ar gyfer Tom Cullen, a raddiodd o CBCDC gyda’i waith cyntaf fel cyfarwyddwr sy’n cynnwys Tatiana Maslany a Jay Duplass.