Neidio i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a swyddi

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn lle i bawb, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob math o gefndiroedd a phrofiadau. Os hoffech chi ymuno ag un o weithleoedd mwyaf creadigol Cymru - gyda hyblygrwydd a buddion rhagorol, tarwch olwg ar ein cyfleoedd gyrfa presennol.

Cyfleoedd i Diwtoriaid Llais a Llinynnau

Rydym yn ceisio cynyddu ein nifer o Diwtoriaid Llais a Llinynnau yn adran Gerddoriaeth Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i greu gweithle sy’n cynrychioli cymdeithas. Ar hyn o bryd, mae pobl o gymunedau ethnig amrywiol, y rhai sy'n nodi eu hunain yn anabl, niwroamrywiol a thrawsrywiol, ac unigolion Cymraeg eu hiaith yn cael eu tangynrychioli, felly rydym yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr o'r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, e-bostiwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol yn nodi eich maes diddordeb/arbenigedd music@rwcmd.ac.uk 14/12/2023

Tiwtor Llinynnol

Athrawon canu a Hyfforddwyr lleisiol

Cyfleoedd ar gyfer Rolau Academaidd: Drama - Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, e-bostiwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol yn nodi eich arbenigedd i drama@rwcmd.ac.uk.


Archwilio’r adran

Newyddion diweddaraf