Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Karen Pimbley

Rôl y swydd: Pennaeth Rhaglen Rheolaeth yn y Celfyddydau

Adran: Rheolaeth yn y Celfyddydau

Anrhydeddau: MA, SFHEA, PGDip, PGCE (AB), BA (Anrh), MILM

Bywgraffiad Byr

Bu Karen yn Bennaeth Hyfforddiant Rheolaeth yn y Celfyddydau yn CBCDC ers 2012. Dechreuodd ar ei gyrfa fel Swyddog Marchnata yn Theatr Torch, Aberdaugleddau, a bu’n gweithio wedyn gyda Diversions, Cwmni Dawns Cymru. Yn y 1990au canol, daeth yn Bennaeth Digwyddiadau cyntaf yr Arena Genedlaethol a oedd newydd agor yng Nghaerdydd. Symudodd i faes hyrwyddo cerddoriaeth gyda Kennedy Street Productions ym Manceinion a Raymond Gubbay a Harvey Goldsmith yn Llundain, gan deithio ledled y Prydain ac Ewrop gyda nifer o artistiaid pop a roc rhyngwladol. Dychwelodd Karen i weithio yng Nghymru wedyn, gan ymgymryd â rôl uwch arweinyddol a wnaeth helpu i sefydlu Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Arbenigedd

Daw Karen â’i chefndir ym maes arweinyddiaeth strategol, llywodraethu, ymchwil ac ymgynghori i’w gwaith yn CBCDC ynghyd â’i harbenigedd llawrydd parhaus ym maes rheolaeth y celfyddydau, sy’n amrywio o gynhyrchu ar raddfa fach ym maes theatr a dawns i ysgrifennu / cyflawni pecyn cymorth rheolaeth yn y celfyddydau i sefydliadau yn y sector addysg a chreadigol. Mae ar waith â chwblhau ei PhD sy’n archwilio datblygiad dawns gyfoes broffesiynol yng Nghymru ac mae hefyd yn gweithio gyda Chynghrair Diwylliant Cymru. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys datblygu Contract Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru a gweithio i hybu cyfleoedd ar gyfer democratiaeth ddiwylliannol yn y celfyddydau ledled Cymru. Mae Karen wedi ymrwymo i ehangu mynediad i hyfforddiant yn y celfyddydau, waeth beth yw cefndir pobl, ac i weithio mewn partneriaeth gyda diwydiant i ddatblygu graddedigion sy’n barod ar gyfer byd gwaith.

Cyflawniadau Nodedig

Treuliodd Karen bedair blynedd yn Gyfarwyddwr UK Theatre (2017-21) lle y bu, drwy’r pandemig, yn allweddol i ddatblygu canllawiau diogelwch Covid-19 i’r theatr. Mae’n Arholwr Allanol i gyrsiau Rheolaeth yn y Celfyddydau ac Ymarfer Cydweithredol, yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae Karen hefyd yn ymddiriedolwr Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac yn Aelod Cyswllt Rhyngwladol yn Ysgol Fusnes Prifysgol Harvard. Roedd yn Gynghorydd Rhyngwladol i Gyngor Celfyddydau Cymru am nifer o flynyddoedd a bu’n aelod o’r bwrdd i nifer o sefydliadau’r celfyddydau yn ystod ei gyrfa.

Proffiliau staff eraill