Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Cyrsiau o A i Y

BA (Anrh) Actio

Yn y cwrs hyfforddiant ymarferol dwys hwn sy’n seiliedig ar berfformio, byddwch yn ennill y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes theatr, sgrin a’r cyfryngau digidol.
Rhagor o wybodaeth

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio

Ewch ati i archwilio pob agwedd ar gynllunio setiau a gwisgoedd ar gyfer theatr, digwyddiadau, teledu a ffilmiau ar y cwrs dwys hwn sy’n seiliedig ar sgiliau ymarferol a pherfformio.
Rhagor o wybodaeth

BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Cyfle i gael profiad ymarferol mewn 11 rôl gynhyrchu yn ein hyfforddiant arbenigol sy’n arwain at amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa yn y diwydiant adloniant.
Rhagor o wybodaeth

BA (Anrh) Theatr Gerddorol

Cewch gyfle i archwilio amrywiaeth eang o ddulliau canu, llais llafar, dawns ac actio yn ein cwrs gyda nifer o brosiectau perfformio a dau gynhyrchiad wedi’u llwyfannu’n llawn.
Rhagor o wybodaeth

BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Cyfansoddi

Dysgwch y sgiliau a fydd yn eich helpu i gyfansoddi amrywiaeth eang o gerddoriaeth - o waith ar gyfer cerddorfa lawn i gerddoriaeth electronig haniaethol.
Rhagor o wybodaeth

BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Offerynnol a Lleisiol

Cyfle i hyfforddi ochr yn ochr â cherddorion gorau’r byd mewn awyrgylch ysbrydoledig a chydweithredol sy’n eich helpu i fodloni gofynion gyrfa gerddorol gyfoes.
Rhagor o wybodaeth

BMus (Anrh) Jazz

Mae perfformio, cydweithio a chyfansoddi wrth galon ein hyfforddiant jazz proffesiynol, lle byddwch yn cael yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch am yrfa gerddorol hir. 
Rhagor o wybodaeth

Diploma mewn Perfformio Llais i Raddedigion

Hyfforddiant canu clasurol un i un yw ffocws y cwrs hwn, sy’n addas fel rhaglen cyn cychwyn ar radd meistr neu fel blwyddyn ddwys o hyfforddiant lleisiol ar ei phen ei hun.
Rhagor o wybodaeth

Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch

Mae’r rhaglen hon sydd wedi’i theilwra i’r unigolyn, ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am hyfforddiant terfynol, ychwanegol cyn ymuno â’r proffesiwn o’u dewis.
Rhagor o wybodaeth

Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd

Drwy brofiad gwaith a hyfforddiant ymarferol, byddwch yn dysgu sut mae cynllunio, drafftio, adeiladu a gosod setiau i safon broffesiynol wrth weithio ar ein cynyrchiadau cyhoeddus niferus.
Rhagor o wybodaeth

Gradd Sylfaen mewn Celf Golygfeydd

Yn y cwrs hwn sy’n canolbwyntio ar leoliadau gwaith, byddwch yn dysgu sut mae creu setiau llwyfan, cefndiroedd a phropiau ar gyfer perfformiadau cyhoeddus, teledu a ffilmiau.
Rhagor o wybodaeth

MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio

Cewch lansio eich gyrfa actio drwy hyfforddiant dwys dan arweiniad arbenigwyr a hyfforddiant ymarferol mewn stiwdio a rihyrsal mewn amgylchedd gwaith proffesiynol.
Rhagor o wybodaeth

MA Cyfarwyddo Opera

Mae ein cwrs sy’n cael ei fentora’n llawn yn cynnwys hyfforddiant arbenigol wedi’i deilwra, profiad o gyfarwyddo ein prosiectau operatig a lleoliad yn y diwydiant.
Rhagor o wybodaeth

MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cyfle i wella eich arbenigedd cynllunio gyda’n cwrs sy’n cynnig hyfforddiant arbenigol a chyfleoedd lleoliad gwaith ar gyfer 10 maes astudio gwahanol.
Rhagor o wybodaeth

MA Jazz

Cyfle i hyfforddi ochr yn ochr â rhai o gerddorion jazz gorau’r DU ar y cwrs arloesol hwn sy’n cynnig hyfforddiant un i un, hyfforddiant ensemble a nifer o gyfleoedd i berfformio.
Rhagor o wybodaeth

MA Perfformio Opera Uwch

Gyda’n cwrs dan arweiniad y diwydiant, sy’n cyfuno hyfforddiant arbenigol â chyfleoedd perfformio amrywiol, byddwch yn gwybod sut mae bodloni gofynion cwmnïau opera proffesiynol y dyddiau hyn.
Rhagor o wybodaeth