Kevin Price

Kevin Price

Kevin Price

Head of Music Performance

ARAM FHEA BMus LRSM LTCL

Ganwyd Kevin Price yn Wellington, Seland Newydd ac Astudiodd ym Mhrifysgol Otago a Phrifysgol Auckland tra’r oedd yn gweithio fel is-brif drombonydd gyda’r Auckland Philharmonia ac fel offerynnwr llawrydd gyda’r New Zealand Symphony Orchestra. Symudodd i Lundain yn 1989 ar ôl ennill ysgoloriaeth dair blynedd Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig yn y Coleg Cerdd Brenhinol a’r Academi Gerdd Frenhinol, a arweiniodd at waith llawrydd gyda nifer o gerddorfeydd Llundain. Yn ddiweddarach, penodwyd Kevin yn Brif Drombonydd Cerddorfa’r Royal Liverpool Philharmonic a bu’n athro’r trombôn yn Ysgol Gerdd Chetham a’r Royal Northern College of Music.

Yn 2005, penodwyd Kevin yn Bennaeth Astudiaethau Offerynnau Pres a Tharo CBCDC, a oedd yn ei alluogi i adeiladu ar draddodiad cyfoethog o berfformio ar y lefel uchaf ac i oruchwylio datblygiad gweithgarwch galwedigaethol mewn cerddoriaeth siambr pres, perfformio hanesyddol, allgymorth addysgol, dulliau addysgu offerynnau pres ac arferion iach.

Mae Kevin yn arholi mewn ysgolion cerdd arbenigol a conservatoires yn y DU ac mae’n gweithio fel adolygwr, beirniad cystadlaethau a gwyliau cerdd. Mae yn hefyd yn arholwr Diploma i Fwrdd Cyswllt y Coleg Cerdd Brenhinol ac fe’i gwnaed yn Aelod Cyswllt o’r Academi Gerdd Frenhinol (ARAM) yn 2012. Mae hefyd yn aelod o’r Court of Assistants ar gyfer Cymdeithas Frenhinol y Cerddorion, ac mae’n cefnogi gwaith y Musicians’ Benevolent Fund a’r British Association for Performing Arts Medicine (BAPAM), gan helpu cerddorion i ddilyn gyrfaoedd prysur ac iach.

Ers 2016, mae Kevin wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cerdd Dros Dro CBCDC, gan arwain at ei benodiad fel Pennaeth Perfformio Cerddorol yn 2017. Mae’r rôl hon yn gofyn am gydbwyso a chyfuno hyfforddiant proffesiynol myfyrwyr cerdd gyda rhaglen gelfyddydol amrywiol a bywiog CBCDC, gan sicrhau bod pob artist o safon ryngwladol sy’n ymweld â CBCDC yn dod â budd sylweddol i brofiad hyfforddiant y myfyrwyr gyda hwy. Wrth ddatblygu a hwyluso cyfleoedd perfformio traws ddisgyblaeth a gwelliannau parhaus i fyfyrwyr, mae hefyd yn helpu i ddatblygu proffil y Coleg fel Conservatoire Cenedlaethol Cymru o fewn addysg gerdd yng Nghymru a rhwydweithiau’r diwydiant cerddorol yn rhyngwladol.

Mae’n arholwr Diploma ABRSM (Arwain, Addysgu ac Offerynnol), ac mae hefyd yn Gynghorydd Maes Llafur y Diploma (2013-). Mae wedi gwasanaethu fel arholwr allanol yn Ysgol Gerdd Chetham ac ef yw’r Asesydd Pres ar gyfer Ysgol Purcell. Mae wedi bod yn arholwr pres allanol yn y Birmingham Conservatoire (2017) a’r Royal Northern College of Music (2016). Mae hefyd ar Bwyllgorau Cynghori Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (2012-), a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (2009-).

Roedd Kevin ar y panel ar gyfer adran bres cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC (2020), ac mae wedi bod, drwy gydol y cyfnod asesu, yn feirniad yng Nghystadleuaeth Cerddorion Ifanc Gregynog, Gwobr Richard Fice Memorial Brass, Cystadleuaeth Cerddorion Ifanc Gwent, a’r Ŵyl Bandiau Chwyth Genedlaethol.

Mae’n ymddiriedolwr y Mavron String Quartet ac mae’n aelod o Bwyllgor Cynghori Addysg The Benedetti Foundation. Cyflwynodd ‘Institutional Relevance’ yng Nghyngres a Chynulliad Cenedlaethol Blynyddol yr AEC, Graz (2018).

Mae Kevin wedi cydweithio â Dr Alan Watson (Darllenydd mewn Anatomi a Niwrowyddoniaeth, Prifysgol Caerdydd) ar sawl astudiaeth ar ffisioleg perfformiadau pres. Mae’r rhain wedi ymdrin ag ystum y corff, anadl a gweithrediad y genau. Mae’r astudiaethau wedi cynnwys myfyrwyr CBCDC ac Ysgol Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, yn ogystal ag offerynwyr proffesiynol sydd â chysylltiad â CBCDC. Mae’r gwaith wedi cael ei gefnogi gan gyllid gan y Wellcome Trust People Award (2007-2009) a grant AHRC aml-conservatoire ‘Musical Impact’ (2013-2017).