Lucy Hall

Lucy Hall

Lucy Hall

Senior Lecturer in Design for Performance

Cafodd Lucy Hall ei hyfforddi yn y Central School of Art yn Llundain gyda Pamela Howard ac yn yr NYU Tisch School of the Arts, Efrog Newydd.

Mae wedi gweithio fel cynllunydd setiau a gwisgoedd ym Mhrydain a thramor, gan gynnwys yr Ambassadors Theatre, Gielgud Theatre a’r Arts Theatre yn y West End yn Llundain, y Royal Court Theatre, Hampstead Theatre, Gate Theatre, National Theatre Studio, Sheffield Crucible, Glasgow Citizens, Stephen Joseph Theatre Scarborough, Salisbury Playhouse, Bath Theatre Royal, English Touring Theatre, English Touring Opera, Theatre Projects Tokyo, Copenhagen Opera, y Theatr Genedlaethol a Theatr Clwyd.

Dyfarnwyd i Lucy gymrodoriaeth Bunkacho y llywodraeth i artistiaid tramor, a oedd yn ei galluogi i dreulio blwyddyn yn Japan i astudio theatr draddodiadol y wlad. Mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o brosiectau theatr mewn addysg a gydlynwyd gan y South Bank Centre, y Royal Court Theatre ac English Touring Opera ac mewn wedi bod yn Artist Preswyl mewn nifer o leoliadau addysgol. Yn ddiweddar graddiodd Lucy â rhagoriaeth gydag MA mewn Celfyddyd Gain o’r University of the West of England ac mae’n dal i ddatblygu ei gwaith Celfyddyd Gain ochr yn ochr ag addysgu a chynllunio. Gwnaed Lucy yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch (FHEA) yn 2018.

Mae Lucy wedi gweithio â Race Council Cymru ar brosiect a oedd yn cynnwys staff glanhau CBCDC. Mae wedi cydweithio â Grŵp Cyfarwyddwr JMK South West ac mae wedi gweithio â Chyngor Bryste fel artist preswyl yng nghanolfannau plant Bryste. Mae Lucy yn aelod o banel Freelancers Make Theatre Work ar gyfleoedd hyfforddi mewn theatr. Mae hefyd wedi arwain gweithdy 10 diwrnod ar gyfer CYSTAT – The Cypriot Centre for Technical Theatre Artists, a arweiniodd at arddangosfa gyhoeddus o ymchwil, lluniadau a modelau.

Mae gwaith Lucy yn dangos rôl cynllunydd perfformio fel cyfranogwr gweithredol yn y tîm creadigol, sy’n gallu gwneud cynnig sylwadau dyfnach ac ehangach ar destun sy’n ychwanegol at ‘gosod y cyd-destun’ yn unig. Mae pwyslais ar systemau gwerthoedd a briodolir i lafur yn llinell ymholiad amlwg yn ei gwaith. Fel cynllunydd y set a’r gwisgoedd ar gyfer Nyrsys (2018), drama gan Bethan Marlow, roedd am chwilio am gynlluniad a allai gyfleu cymhlethdodau gwaith dyddiol nyrs drwy berfformiad.