Sean Crowley

Sean Crowley

Sean Crowley

Director of Drama

Mae Sean Crowley wedi gwneud gwaith cynllunio ar gyfer ffilm, opera, theatr a theledu, gan gynllunio dros 200 o gynyrchiadau i gwmnïau ledled Cymru, y DU ac Ewrop yn ystod gyrfa sy’n rhychwantu 35 o flynyddoedd. Penodwyd Sean yn Bennaeth Cynllunio yn CBCDC yn 1999 ac yna’n Gyfarwyddwr Drama yn 2011. Sean oedd Cadeirydd Cymdeithas Cynllunwyr Theatr Prydain rhwng 2011 a 2019 ac roedd yn Gadeirydd Cymdeithas Cyrsiau Cynllunio Theatr y DU rhwng 2001 a 2008. Etholwyd Sean yn aelod o bwyllgor gweithredol yr Organisation of International Scenographers Theatre Architects and Technicians yn 2013. Bu hefyd yn aelod o bwyllgor cynghori Gwobr Linbury ers 2002. Yn 2007, Sean oedd Arweinydd Prosiect a Chyd-Gynllunydd y Prague Quadrennial Scenofest – gŵyl cynllunio a pherfformio rhyngwladol, ac yn 2013 roedd yn Arweinydd Prosiect ar gyfer World Stage Design 2013 lle bu’n helpu i ddenu 13,000 o arddangoswyr, ymarferwyr ac ymwelwyr i Gaerdydd. Mae’n addysgwr yn ogystal ag ymarferydd, gan alluogi’r ddwy ddisgyblaeth i lywio ei ymarfer yn y ddau faes. Ei ddyhead yn y pen draw yw datblygu’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr perfformio gyda hyblygrwydd yn eu hathroniaeth, ymagwedd bositif tuag at ddatrys problemau a meddu ar set sgiliau uwch.

Mae’n Gymrawd er Anrhydedd CBCDC, a dyfarnwyr iddo ddoethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe yn 2016 ac mae wedi ennill Gwobr Ysbrydoli Celfyddyd a Diwylliant Cymru.

Cyflwynodd ‘Working Practice as a Designer’ yng nghyfarfodydd Pwyllgor Gweithredol Budapest OISTAT Hydref 2017 a’r Comisiwn Addysg ac roedd yn Arweinydd Prosiect a Chynllunydd yr Arddangosfa ar gyfer dathliad OISTAT50 yn 2018. Roedd yn siaradwr gwadd comisiwn addysg a chynhadledd yr United States Institute for Theatre Technology yn Fort Worth, yn 2014. Roedd yn rheolwr arddangosfeydd yn yr arddangosfa ‘Make Space’ yn Amgueddfa Victoria and Albert ar gyfer Cymdeithas Cynllunwyr Theatr Prydain, ac roedd yn Aelod o’r Panel Curadu ar gyfer Cynllunio ar gyfer Perfformio yn World Stage Design 2017 yn Taipei.