Neidio i’r prif gynnwys

Arwain

Mae ein rhaglen ôl-radd mewn arwain yn caniatáu i gerddorion arbenigo mewn naill ai arwain cerddorfaol, corawl neu fand pres, i ddatblygu eich arddull, techneg a’ch strategaethau arwain.

Mae cydweithio â myfyrwyr ac ensembles CBCDC yn cael ei ategu gan bartneriaethau a chyfleoedd lleoliadau proffesiynol yn ôl eich arbenigedd, gan gynnwys gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, Ensembles Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Band Cory.

Pam astudio arwain yn CBCDC?

  • Byddwch yn datblygu arddull arwain personol hyderus a nodedig drwy hyfforddiant arbenigol sy’n ymdrin ag ystod lawn o dechnegau arwain arweinydd proffesiynol tra’n trochi eich un mewn cyfleoedd i berfformio, ennill profiad ymarferol yn y diwydiant a chydweithio ar draws yr ystod lawn o ddisgyblaethau a gynigir yn CBCDC.
  • Mae ein hadran fach a chefnogol yn golygu y gall eich hyfforddiant  gael ei deilwra i’ch anghenion unigol, gan eich cefnogi a’ch ysbrydoli i ddod o hyd i’ch arddull bersonol o ran arwain.
  • Mae myfyrwyr arwain cerddorfaol yn elwa ar gyfleoedd rihyrsal a pherfformio mewnol gydag ensembles amrywiol y Coleg, gan gynnwys Cerddorfa Symffoni CBCDC dan arweiniad Arweinydd Preswyl y Coleg, David Jones.
  • Mae rhaglen Arwain Bandiau Pres yn cael ei arwain gan Dr Robert Childs, un o ffigurau mwyaf cydnabyddedig a dawnus yn y maes a chyn-gyfarwyddwr Band Cory, Band Pres Preswyl y Coleg, sydd wedi’i enwi’n brif fand pres y byd.
  • Mae myfyrwyr Arwain Corawl, dan arweiniad yr arweinydd a chyfarwyddwr artistig o Brydain Andrea Brown, yn gweithio gyda chorau amatur a phroffesiynol mewn amrywiaeth o gyd-destunau a genres.
  • Mae Arweinwyr Corawl yn gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr o adrannau Llais ac Opera CBCDC
  • Byddwch yn cael eich addysgu gan artistiaid, cydweithwyr ac addysgwyr o fri rhyngwladol, pob un â gyrfaoedd cyfoes yn perfformio ar y lefel uchaf.
  • Mae cyfleoedd i arsylwi a gweithio gydag arweinwyr gwadd nodedig rhyngwladol i ddadansoddi, trafod ac ymarfer eich repertoire craidd.
  • Mae cydweithio yn rhan bwysig iawn o’r hyn a wnawn. Mae myfyrwyr yn datblygu eu dychymyg a’u setiau sgiliau unigryw, yn ogystal â’u cyflogadwyedd, drwy gydweithio dan arweiniad staff a myfyrwyr ar draws genres ac adrannau – jazz, gwerin, cyfansoddi, theatr gerddorol, opera, cynllunio a drama.

Oriel


Archwilio’r adran hon

Beth sydd ymlaen

Newyddion diweddaraf