Neidio i’r prif gynnwys

Arwain: Storïau

Mae ein rhaglen ôl-radd mewn arwain yn caniatáu i gerddorion arbenigo mewn naill ai arwain cerddorfaol, corawl neu fand pres, i ddatblygu eich arddull, techneg a’ch strategaethau arwain.

Mae cydweithio â myfyrwyr ac ensembles CBCDC yn cael ei ategu gan bartneriaethau a chyfleoedd lleoliadau proffesiynol yn ôl eich arbenigedd, gan gynnwys gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, Ensembles Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Band Cory.

Syr Bryn Terfel yn cydweithio â CBCDC i gefnogi artistiaid ifanc

Ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror, ychydig cyn i Gymru a Lloegr wynebu ei gilydd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, cyhoeddodd Syr Bryn Terfel CBE, un o gantorion gorau’r byd, fenter newydd gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, conservatoire cenedlaethol Cymru, y mae ei gartref ond dafliad carreg o gartref rygbi Cymru, Stadiwm y Principality.
Rhagor o wybodaeth

Nid perffeithrwydd yw popeth: Tim Rhys-Evans ar gerddoriaeth ac iechyd meddwl

Gan amlygu pwysigrwydd cerddoriaeth a’i effaith gadarnhaol ar ein lles, ysgrifennodd y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Tim Rhys-Evans ar gyfer cylchgrawn Music Teacher am ei berthynas bersonol rhwng cerddoriaeth ac iechyd meddwl.
Rhagor o wybodaeth

Enillydd Gwobr Syr Ian Stoutzker 2022

Llongyfarchiadau i’r ffliwtydd Isabelle Harris ar ennill Gwobr Syr Ian Stoutzker eleni.
Rhagor o wybodaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Gofalu am eich lles

Mae’n Wythnos Iechyd Meddwl ac rydym wedi dod ynghyd gyda Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr CBCDC, Kate Williams, i gynnig syniadau, cyngor ac adnoddau allweddol ynglŷn â sut i ofalu am eich lles eich hun.
Rhagor o wybodaeth

Cryfhau Cerddoriaeth mewn Cymdeithas: Hyffordi Cerddorion y Dyfodol

Yn RWCMD rydym yn gwerthfawrogi’n fawr creu cerddoriaeth ar gyfer ein lles a’n iechyd diwylliannol.
Rhagor o wybodaeth

Cyfle i Gyfarfod Errollyn Wallen, Artist preswyl ewydd CBCDC

Yn gynharwch y mis hwn, gyda Cherddorfa Symffoni CBCDC yn dathlu ei gwaith, pleser oedd croesawu Errollyn Wallen yn Artist Preswyl y Coleg.
Rhagor o wybodaeth

Rownd Derfynol Gwobr Syr Ian Stoutzker 2021

Llongyfarchiadau i Elena Zamudio, enillydd gwobr fawreddog Syr Ian Stoutzker eleni.
Rhagor o wybodaeth

Tianyi Lu yn Ennill Cystadleuaeth Arweinwyr Rhyngwladol Syr Georg Solti

‘Cydiwch mewn gobaith. Credwch yn eich celfyddyd, yn eich llais, yng ngrym eich cyfraniad i wella ac ysbrydoli’r byd – rydych chi’n werthfawr, ac rydych chi’n bwysig.’ Tianyi Lu
Rhagor o wybodaeth

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn Penodi Tim Rhys-Evans MBE, sylfaenydd Only Men Aloud, yn Gyfarwyddwr Cerdd Newydd

Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyhoeddi bod Tim Rhys-Evans MBE wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Cerdd newydd.
Rhagor o wybodaeth

Archwilio’r adran hon