Neidio i’r prif gynnwys

Cyfansoddi a Thechnoleg Cerddoriaeth Greadigol: Storïau

Datblygwch lais personol hyderus a nodedig drwy hyfforddiant arbenigol sy’n cwmpasu’r ystod lawn o dechnegau a dulliau cyfansoddi, tra’n trochi eich hun mewn cyfleoedd i berfformio, recordio, cael profiad ymarferol o’r diwydiant a chydweithio ar draws y disgyblaethau.

Syr Bryn Terfel yn cydweithio â CBCDC i gefnogi artistiaid ifanc

Ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror, ychydig cyn i Gymru a Lloegr wynebu ei gilydd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, cyhoeddodd Syr Bryn Terfel CBE, un o gantorion gorau’r byd, fenter newydd gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, conservatoire cenedlaethol Cymru, y mae ei gartref ond dafliad carreg o gartref rygbi Cymru, Stadiwm y Principality.
Rhagor o wybodaeth

Sbarduno’r dychymyg: yr artist preswyl Errollyn Wallen yn dychwelyd i CBCDC

Y tymor diwethaf gwnaethom groesawu Errollyn Wallen, Artist Preswyl ac un o’n Cymrodyr Er Anrhydedd mwyaf newydd, yn ôl i’r Coleg.
Rhagor o wybodaeth

CBCDC: Conservatoire Steinway yn Unig Cyntaf y Byd

Roedd tawelwch cyfyngiadau symud wedi’i dorri o’r diwedd ar ddydd Mercher pan chwaraeodd 24 piano Steinway newydd gyda’i gilydd yng Nghyntedd Carne, yn dathlu statws newydd y Coleg fel Conservatoire Steinway yn Unig cyntaf y Byd.
Rhagor o wybodaeth

Ar y Sgrin Fawr: #GwnaedYngNghymru

Gyda thirweddau trawiadol a mwy o gestyll am bob milltir sgwâr nag yn unrhyw le yn y byd, mae Cymru wedi bod yn ffefryn erioed gyda chynhyrchwyr ffilm sy’n chwilio am leoliadau awyr agored epig.
Rhagor o wybodaeth

Teledu ar Leoliad: #GwnaedYngNghymru

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, nid yw’n anarferol gweld ambiwlans o Ysbyty Holby City wedi’i barcio ar stryd gyfagos, Cyberman yn cerdded i lawr y stryd fawr, neu faes parcio llawn trelars gwisgoedd a faniau arlwyo.
Rhagor o wybodaeth

Nid perffeithrwydd yw popeth: Tim Rhys-Evans ar gerddoriaeth ac iechyd meddwl

Gan amlygu pwysigrwydd cerddoriaeth a’i effaith gadarnhaol ar ein lles, ysgrifennodd y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Tim Rhys-Evans ar gyfer cylchgrawn Music Teacher am ei berthynas bersonol rhwng cerddoriaeth ac iechyd meddwl.
Rhagor o wybodaeth

Enillydd Gwobr Syr Ian Stoutzker 2022

Llongyfarchiadau i’r ffliwtydd Isabelle Harris ar ennill Gwobr Syr Ian Stoutzker eleni.
Rhagor o wybodaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Gofalu am eich lles

Mae’n Wythnos Iechyd Meddwl ac rydym wedi dod ynghyd gyda Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr CBCDC, Kate Williams, i gynnig syniadau, cyngor ac adnoddau allweddol ynglŷn â sut i ofalu am eich lles eich hun.
Rhagor o wybodaeth

Cryfhau Cerddoriaeth mewn Cymdeithas: Hyffordi Cerddorion y Dyfodol

Yn RWCMD rydym yn gwerthfawrogi’n fawr creu cerddoriaeth ar gyfer ein lles a’n iechyd diwylliannol.
Rhagor o wybodaeth

Cyfle i Gyfarfod Errollyn Wallen, Artist preswyl ewydd CBCDC

Yn gynharwch y mis hwn, gyda Cherddorfa Symffoni CBCDC yn dathlu ei gwaith, pleser oedd croesawu Errollyn Wallen yn Artist Preswyl y Coleg.
Rhagor o wybodaeth

Cwmni Theatr Flying Bedroom: Ymddiriedaeth a Gwaith Tîm

Wrth ddal i fyny wedi Haf prysur, cawsom gyfle i sgwrsio â phedwar aelod o Gwmni Theatr Flying Bedroom ynglŷn â theithio, ymddiriedaeth, cydweithredu a’r dyfodol.
Rhagor o wybodaeth

Rownd Derfynol Gwobr Syr Ian Stoutzker 2021

Llongyfarchiadau i Elena Zamudio, enillydd gwobr fawreddog Syr Ian Stoutzker eleni.
Rhagor o wybodaeth

Enwebu’r Cyfansoddwr Jasper Dommett am Wobr E Ivor Novello

Mae’n braf cael newyddion da mewn cyfnod clo, ac rydym wrth ein bodd i gyhoeddi bod y myfyriwr Cyfansoddi Jasper Dommett wedi’i enwebu ar gyfer un o brif wobrau cerddoriaeth y DU, Gwobr Ivor Novello. Mae gwobrau Ivor yn cael eu cydnabod fel pinacl cyflawniad, gan ddathlu crefft eithriadol mewn creu cerddoriaeth ac fe’u beirniadir gan gyd grewyr cerddoriaeth.
Rhagor o wybodaeth

Pianos Steinway: Rolls Royce y Byd Pianos

Derbyniodd y fyfyrwraig MA Cyfansoddi Julia Plaut her frawychus ond llawn ysbrydoliaeth i ddathlu statws newydd y Coleg fel Conservatoire Steinway yn Unig cyntaf y Byd.
Rhagor o wybodaeth

Tri chyfansoddwr yn Cyfansoddi: Cymru 2020 BBC NOW

Bydd cerddoriaeth tri o’n myfyrwyr Cyfansoddi yn cael ei berfformio yng nghyngerdd Cyfansoddi: Cymru 2020 BBC NOW yfory. Mae’r digwyddiad blynyddol yn arddangos y goreuon o Gymru a bydd y cyfansoddwyr Tayla-Leigh Payne, Jasper Dommett a Luciano Williamson, yn dychwelyd i’r gystadleuaeth a hwythau wedi’u dewis i ymddangos mewn blynyddoedd blaenorol.
Rhagor o wybodaeth

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn Penodi Tim Rhys-Evans MBE, sylfaenydd Only Men Aloud, yn Gyfarwyddwr Cerdd Newydd

Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyhoeddi bod Tim Rhys-Evans MBE wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Cerdd newydd.
Rhagor o wybodaeth

Archwilio’r adran hon