Llais

Llais

A hithau’n cael ei chydnabod fel ‘Gwlad y Gân’, mae Cymru yn cynnig profiad gwirioneddol amrywiol a bywiog i gantorion wrth baratoi ar gyfer bywyd proffesiynol, gan gynnwys persbectif rhyngwladol ar bob lefel. Mae cydweithio agos gydag artistiaid unigol a rhai o gwmnïau blaenllaw’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru a Theatr Gerdd Cymru, yn sicrhau bod yr hyfforddiant yn cael ei lywio gan yr arferion proffesiynol diweddaraf. Ar y cyd â chyfleusterau hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf a’i leoliad yng nghanol prifddinas fywiog, mae Coleg Brenhinol Cymru mewn sefyllfa dda i helpu cantorion i ddatblygu’r holl sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn yr 21ain ganrif.

Mae pob myfyriwr yn gweithio’n agos gydag Angela Livingstone, y Pennaeth Adran, ac mewn gwersi unigol gydag aelodau ymroddedig o’r staff addysgu, sy’n cynnwys perfformwyr a hyfforddwyr nodedig – pob un ohonynt yn meddu ar wybodaeth gadarn am arferion y diwydiant, gan gysylltu eich hyfforddiant ag arferion proffesiynol cyfredol. Mae dosbarthiadau meistr a gweithdai hefyd yn rhan annatod o’r holl gyrsiau, gydag ymwelwyr diweddar a rheolaidd yn cynnwys Susan Bullock, Natalie Dessay, Gwyn Hughes-Jones, Malcolm Martineau, Rebecca Evans, Judith Howarth, Carlo Rizzi, Simon Lepper a Joseph Middleton. John Fisher yw Athro Rhyngwladol Sefydliad Jane Hodge y Coleg mewn Opera.

 

 

Mae graddedigion diweddar wedi sicrhau gwaith blaenllaw gydag Opera Cenedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Lloegr, Opera North, Opera’r Alban a Glyndebourne, yn ogystal â pharhau â’u hastudiaethau yn y National Opera Studio ac ar raglen Jette Parker yn y Royal Opera House.

Mae staff adrannol yn gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd gofalgar a chydweithredol gyda lefel uchel o gymorth unigol. Mae gwersi un i un yn canolbwyntio ar ddatblygu techneg ddiogel tra bod dosbarthiadau perfformio wythnosol yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ganu o flaen eu cyfoedion wrth baratoi ar gyfer amserlen brysur o ddatganiadau cyhoeddus a chyngherddau allanol. Mae sgiliau proffesiynol yn cael eu mireinio drwy hyfforddiant ychwanegol mewn iaith, cerddoriaeth, symud, actio a chrefft llwyfan.

Rydym yn annog cantorion i feithrin perthynas waith gyda myfyrwyr o adrannau eraill, gan gynnwys Allweddellau, Arwain Corau a Cherddoriaeth Gyfoes, ac mae cynyrchiadau opera yn darparu cyfleoedd i weithio ochr yn ochr ag adrannau Cynhyrchu a Dylunio enwog y Coleg.

Mae’r Coleg hefyd yn gartref i’r National Opera Studio yn ystod ei gyfnod preswyl blynyddol gydag Opera Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â Gwobr Canwr y Byd Caerdydd y BBC, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr opera berfformio mewn dosbarthiadau meistr cyhoeddus gyda beirniad y gystadleuaeth ryngwladol hynod fawreddog hon.

Mae rhagor o gyfleoedd perfformio ar gael i fyfyrwyr drwy raglen lleoliadau gwaith Corws Cenedlaethol Cymru y BBC, rhaglen Hurio Perfformiwr y Coleg, ac Opera’r Ddraig, y cwmni opera dan arweiniad myfyrwyr.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy