Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cynllunio ar gyfer Perfformio

Mae CBCDC yn arweinydd byd mewn hyfforddi cynllunwyr ar gyfer perfformiad. Mae’r adran Cynllunio yn cynnig hyfforddiant trochol ac ymarferol i fyfyrwyr sydd eisiau gweithio ar draws y diwydiannau theatr, digwyddiadau, ffilm a theledu.

Mae cyrsiau CBCDC yn cynnig hyfforddiant dwys ar draws cynllunio ac adeiladu set, cynllunio ac adeiladu gwisgoedd, creu propiau, creu modelau, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a phypedwaith. Ar lefel ôl-raddedig, gall myfyrwyr ddewis llwybrau arbenigol mewn cynllunio ar gyfer set, gwisgoedd, goleuadau, sain neu fideo.

Bydd myfyrwyr yn canfod eu hunain nid yn unig yng nghanol cymuned greadigol amrywiol y Coleg, ond yn cymryd rhan mewn cyfnewidfa ryngwladol ehangach trwy rwydweithiau’r adran Cynllunio.

Mae’r adran Cynllunio yn mwynhau perthnasoedd agos o fewn sector Diwydiannau Creadigol ffyniannus yng Nghymru a thu hwnt, ac yn cynnal ymweliadau a sgyrsiau rheolaidd gan ymarferwyr rhyngwladol blaenllaw, a chyfleoedd lleoli gyda lleoliadau enwog, a chwmnïau cynhyrchu teledu a ffilm. Mae myfyrwyr diweddar wedi ymgymryd â lleoliadau yn y Royal Opera House, y National Theatre, Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman, a gyda chwmnïau fel Bay Productions, Bad Wolf / 4 Wood, a Cardiff Theatrical Services.

 

Gwaith Cynhyrchu

 

Mae rhaglen artistig eang ei hamrediad CBCDC yn cynnig llu o gyfleoedd i gynllunwyr wireddu eu gwaith ar gyfer perfformiadau cyhoeddus, gan weithio gyda chyfarwyddwyr, actorion, cerddorion, cantorion a rheolwyr llwyfan. Fel rhan o Gwmni Richard Burton, maent yn gweithio ar dros ugain o gynyrchiadau bob blwyddyn, o ddrama glasurol a throsglwyddiadau o ddramâu newydd a gomisiynwyd yn arbennig yn Llundain, hyd at sioeau cerdd prif lwyfan, cynyrchiadau opera ar raddfa fawr, ac yn unigryw ar gyfer cynllunio – perfformiadau pypedwaith safle-benodol.

 • Prosiectau Perfformio

  Mae’r Sioe Gelf Wisgadwy, a berfformir ar gyfer cynulleidfa gyhoeddus bob gwanwyn, yn rhoi cyfle i gynllunwyr fod yn flaenllaw ar y llwyfan, yn modelu gwisgoedd a grëwyd o ddeunyddiau a ‘ganfuwyd’ ac a ailgylchwyd.

  Mae’r perfformiad pypedwaith safle benodol blynyddol yn cynnig cyfleoedd pellach i gynllunwyr brofi ymateb cynulleidfaoedd i’w gwaith. Gyda pherfformiad 2020 methu mynd ymlaen oherwydd y clo mawr, bu myfyrwyr yn gweithio ar brosiect deg wythnos i greu pypedau o bell gan ddefnyddio deunyddiau bob dydd, ac arddangos eu gwaith ar wefan.

 • Arddangosfeydd
  article-balance-exhibition-in-linbury-gallery.jpg

   

  Mae Oriel Linbury y Coleg yn lleoliad trawiadol ac unigryw ar gyfer arddangosfeydd o waith cynllunio myfyrwyr a fydd yn newid yn gyson – o osodiadau sy’n cynnwys cerfluniau papur anferth i arddangosfeydd o gelf golygfeydd a phropiau. Mae Balance, ein harddangosfa flynyddol o waith myfyrwyr sy’n graddio, yn denu diddordeb cyfarwyddwyr proffesiynol blaenllaw a chyflogwyr eraill. Yn dilyn wythnos agoriadol yn CBCDC Caerdydd bydd yr arddangosfa yn symud ar gyfer cyfnod preswyl yn y Bargehouse ar y South Bank yn Llundain.

 • Gwobr Linbury

  Mae gan CBCDC enw da dihafal o lwyddiant yng Ngwobr Linbury – cystadleuaeth fwyaf nodedig y DU ar gyfer cynllunwyr perfformiad sy’n dod i’r amlwg. Yn 2019, roedd chwech o’r deuddeg a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn raddedigion diweddar y Coleg, a dyfarnwyd gwobrau comisiwn i dau ohonynt. Mae rheini yn y rownd derfynol yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o gwmnïau theatr, opera a dawns blaenllaw’r wlad ac arddangos eu gwaith yn y National Theatre.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy