Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cynllunio ar gyfer Perfformio

Newyddion

Rhaglen dwy flynedd o hyd sy’n cael ei lansio yn 2020 yw’r Radd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd. Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb i’r prinder dwys o dechnegwyr lefel mynediad sydd â chymwysterau addas i weithio yn y diwydiannau llwyfan a sgrin sy’n datblygu’n gyflym yng Nghymru a thu hwnt.

Mae CBCDC yn arweinydd byd mewn hyfforddi cynllunwyr ar gyfer perfformiad. Bydd myfyrwyr yn canfod eu hunain nid yn unig yng nghanol cymuned greadigol amrywiol y Coleg, ond hefyd gweithgarwch rhyngwladol yn y maes.

 • Gwaith Cynhyrchu

  Mae rhaglen artistig eang ei hamrediad CBCDC yn cynnig llu o gyfleoedd i gynllunwyr wireddu eu gwaith ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Fel rhan o Gwmni Richard Burton maent yn gweithio ar tua phymtheg cynhyrchiad bob blwyddyn, yn amrywio o deithiau ar raddfa fechan o ddramâu newydd a gomisiynwyd yn arbennig i sioeau cerdd ac opera ar y prif lwyfan.

 • Prosiectau Perfformio

  Mae’r Sioe Gelf Wisgadwy, a berfformir ar gyfer cynulleidfa gyhoeddus bob gwanwyn, yn rhoi cyfle i gynllunwyr fod yn flaenllaw ar y llwyfan, yn modelu gwisgoedd a grëwyd o ddeunyddiau a ‘ganfuwyd’ ac a ailgylchwyd. Mae’r perfformiad pypedwaith safle benodol blynyddol yn cynnig cyfleoedd pellach i gynllunwyr brofi ymateb cynulleidfaoedd i’w gwaith.

 • Arddangosfeydd

  Mae Oriel Linbury y Coleg yn lleoliad trawiadol ac unigryw ar gyfer arddangosfeydd o waith cynllunio myfyrwyr a fydd yn newid yn gyson – o osodiadau sy’n cynnwys cerfluniau papur anferth i arddangosfeydd o gelf golygfeydd a phropiau. Mae Balance, ein harddangosfa flynyddol o waith myfyrwyr sy’n graddio, yn denu diddordeb cyfarwyddwyr proffesiynol blaenllaw a chyflogwyr eraill. Yn dilyn wythnos agoriadol yn CBCDC Caerdydd bydd yr arddangosfa yn symud ar gyfer cyfnod preswyl yn y Bargehouse ar y South Bank yn Llundain.

 • Gwobr Linbury

  Mae gan CBCDC enw da dihafal o lwyddiant yng Ngwobr Linbury – cystadleuaeth fwyaf nodedig y DU ar gyfer cynllunwyr perfformiad sy’n dod i’r amlwg. Yn 2019, roedd chwech o’r deuddeg a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn raddedigion diweddar y Coleg. Byddant yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o gwmnïau theatr, opera a dawns blaenllaw’r wlad ac arddangos eu gwaith yn y National Theatre.

Cyrsiau