Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Yn wahanol i lawer o opsiynau hyfforddiant sydd ar gael i bobl sydd eisiau gweithio yn y proffesiynau cefn llwyfan, mae cwrs CBCDC yn cyfuno hyfforddiant eang mewn sgiliau technegol craidd, cynllunio sain a golau, ac ystod eang o sgiliau rheoli llwyfan.

Caiff myfyrwyr brofiad ymarferol eang mewn ystod o rolau technegol a chynhyrchu ar draws meysydd drama, theatr gerdd, opera a digwyddiadau cerddoriaeth. Fel rhan o Gwmni Richard Burton y Coleg maent yn rhan mewn cynhyrchu tua pymtheg sioe bob blwyddyn, yn amrywio o gynyrchiadau teithio ar raddfa fechan o ddramâu newydd wedi’u comisiynu’n benodol i sioeau cerdd wedi’u llwyfannu’n llawn.

Cyrsiau