Cyfansoddi

Cyfansoddi

Yn 2010, penodwyd y cyfansoddwr enwog John Hardy i arwain gwaith hyfforddi’r Coleg ym maes cyfansoddi, gan uno adrannau Cyfansoddi a Thechnoleg Cerddoriaeth Greadigol, a oedd yn arfer bod yn adrannau ar wahân. Ei nod parhaus yw sicrhau bod pob myfyriwr yn gwbl ymwybodol o anghenion newidiol y proffesiwn cerddoriaeth.

Mae myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol bellach yn elwa ar weithio’n agos o fewn yr adran glos hon, sy’n darparu hyfforddiant arbenigol sy’n cwmpasu’r rhychwant llawn o dechnegau a dulliau cyfansoddi drwy wersi a dosbarthiadau unigol, wedi eu teilwra i anghenion unigol. Mae cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr gyfuno eu profiad a defnyddio cryfderau ei gilydd. Disgwylir i bob myfyriwr fynd ar ei daith unigol ei hun o ddifrif, gan barhau’n agored i drafodaethau sy’n ymwneud ag estheteg ac ysbrydoliaeth, chwilio am lwyfannau ar gyfer eu gwaith, a gwella’r ffordd maent yn cyfathrebu eu cerddoriaeth.

Mae llawer o fyfyrwyr yn cael eu denu gan y pwyslais cryf ar gyfleoedd i berfformio, sy’n cynnwys gweithdai gyda cherddorfeydd CBCDC, ensembles cerddoriaeth gyfoes ac amrywiaeth eang o grwpiau siambr a lleisiol yn y Coleg. Yn ogystal, mae cyfleoedd i ymgysylltu ag ensembles proffesiynol gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yn ogystal â chydweithredu rheolaidd â Theatr Gerdd Cymru ar brosiectau opera.

Rhoddir pwyslais ar ddilyn partneriaethau cydweithredol â chyrff cerddoriaeth proffesiynol a sefydliadau disgyblaethau eraill fel dawnsio a theatr, yn ogystal â labeli recordio, stiwdios recordio a golygu, cwmnïau ffilm a theledu, orielau celf a lleoliadau eraill sy’n cael eu curadu. Mae hynny’n creu cyfleoedd i gyfansoddwyr ac artistiaid sain fynd i ymarferion a pherfformiadau, recordiadau a setiau ffilm i arsylwi prosesau celf yn ffurfio, i greu perthynas werthfawr ag ymarferwyr eraill, ac i wybod sut i weithredu mewn amgylcheddau creadigol proffesiynol.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy