Cyfansoddi

Cyfansoddi

Mae myfyrwyr â chefndiroedd amrywiol yn elwa ar allu cydweithio’n agos yn yr adran glos hon, sy’n darparu hyfforddiant arbenigol sy’n cwmpasu’r ystod lawn o dechnegau a dulliau cyfansoddi drwy wersi unigol a dosbarthiadau wedi’u teilwra i anghenion unigol. Un o elfennau mwy unigryw’r adran yw bod cyfansoddi ag electroneg yn cael ei ystyried yr un mor bwysig â chyfansoddi offerynnol.

Mae cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr rannu eu profiad a manteisio ar gryfderau ei gilydd. Disgwylir i bob myfyriwr gymryd ei daith unigol o ddifrif, gan fod yn agored i drafodaethau ynghylch estheteg ac ysbrydoliaeth, archwilio cynulleidfaoedd i’w gwaith, a gwella’r ffordd y maent yn cyfathrebu am eu cerddoriaeth.

Mae ein myfyrwyr presennol a myfyrwyr y gorffennol wedi creu gwaith sy’n amrywio o osodiadau clyweledol y gellir ymgolli’n llwyr ynddynt i berfformiadau byw ar gyfer offerynwyr ac electroneg ac offerynnau meddalwedd rhyngweithiol – rydym yn cynnwys popeth, ac anogir ein holl fyfyrwyr i ddod o hyd i’w ffordd eu hunain gyda chymorth tîm arbenigol iawn o diwtoriaid.

Mae pwyslais ar ddatblygu partneriaethau cydweithredol â chyrff cerddoriaeth proffesiynol a sefydliadau o ddisgyblaethau eraill fel dawns a’r theatr, yn ogystal â labeli recordiau, stiwdios recordio a golygu, cwmnïau ffilm a theledu, orielau celf a lleoliadau eraill wedi’u curadu, yn creu cyfleoedd i gyfansoddwyr ac artistiaid sonig fynd i ymarferion a pherfformiadau, recordiadau a setiau ffilmiau i arsylwi ar brosesau celfyddyd yn cael eu ffurfio, i ddatblygu cysylltiadau gwerthfawr ag ymarferwyr eraill, ac i wybod sut i weithio mewn amgylcheddau creadigol proffesiynol.

 

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy