Neidio i’r prif gynnwys

Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol: Storïau

Mae ein hyfforddiant eang yn cyfuno sgiliau technegol craidd, cynllunio sain a goleuo, fideo, adeiladu ac ati a’r ystod lawn o sgiliau rheoli llwyfan, tra’n canolbwyntio ar eich dewis o arbenigedd.

Dewch i Cymrawd newydd Sarah Hemsley-Cole, un o raddedigion ein cwrs Rheoli Llwyfan

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Sarah llynedd i gydnabod ei chefnogaeth barhaus a hael i’r Coleg, a’i gwaith yn hyrwyddo’r genhedlaeth nesaf o reolwyr llwyfan, cynllunwyr ac artistiaid creadigol, gyda ffocws penodol ar gefnogi menywod.
Rhagor o wybodaeth

Gweithio ar ŵyl Pedair Blynedd Prague 2023: dathlu cynllunio ar gyfer perfformio

Derbyniodd myfyrwyr Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan wahoddiad i ymweld â Prague i weithio ar ŵyl Pedair Blynedd Prague, yr ŵyl cynllunio a pherfformio fwyaf yn y byd. Yma cawn yr hanes gan Johanna Bunyan:
Rhagor o wybodaeth

Pas cefn llwyfan – Tymor ym mywyd myfyriwr Rheoli Llwyfan

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd gefn llwyfan ar gynhyrchiad theatr?
Rhagor o wybodaeth

Ar y Sgrin Fawr: #GwnaedYngNghymru

Gyda thirweddau trawiadol a mwy o gestyll am bob milltir sgwâr nag yn unrhyw le yn y byd, mae Cymru wedi bod yn ffefryn erioed gyda chynhyrchwyr ffilm sy’n chwilio am leoliadau awyr agored epig.
Rhagor o wybodaeth

Teledu ar Leoliad: #GwnaedYngNghymru

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, nid yw’n anarferol gweld ambiwlans o Ysbyty Holby City wedi’i barcio ar stryd gyfagos, Cyberman yn cerdded i lawr y stryd fawr, neu faes parcio llawn trelars gwisgoedd a faniau arlwyo.
Rhagor o wybodaeth

Cwmni Richard Burton: o safbwynt rheoli llwyfan

Mae Cwmni Richard Burton y Coleg yn dwyn ynghyd ei adrannau Drama, gyda myfyrwyr Actio y flwyddyn olaf yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol, a setiau yn cael eu creu gan ein myfyrwyr Adeiladu Golygfeydd.
Rhagor o wybodaeth

Bywyd newydd i hen dechnoleg CBCDC

Er mwyn rhoi bywyd newydd i’n hen git, mae’r Coleg wedi rhoi peth o’i offer technegol i’r cwmni theatr lleol Tin Shed Theatre Co.
Rhagor o wybodaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Gofalu am eich lles

Mae’n Wythnos Iechyd Meddwl ac rydym wedi dod ynghyd gyda Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr CBCDC, Kate Williams, i gynnig syniadau, cyngor ac adnoddau allweddol ynglŷn â sut i ofalu am eich lles eich hun.
Rhagor o wybodaeth

Archwilio’r adran hon