Neidio i’r prif gynnwys

Llinynnau

Manteisiwch ar amrywiaeth eang o gyfleoedd i berfformio, cydweithio ac arbrofi – y cyfan mewn amgylchedd dysgu cefnogol sy’n meithrin eich sgiliau proffesiynol a’ch dychymyg, i’ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae capsiynau ar gyfer y fideo hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Pam astudio llinynnau yn CBCDC?

  • O’ch tymor cyntaf yma byddwch yn perfformio ac yn creu mewn prosiectau unawdol, siambr neu gerddorfaol. Byddwch yn archwilio gwahanol arddulliau, gyda chefnogaeth athrawon arbenigol.
  • Mae ein cynlluniau lleoliadau llinynnol unigryw, mewn partneriaeth â Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yn caniatáu i chi gael clyweliad ar gyfer cyfnodau ar leoliad, gan arwain at sesiynau mentora gyda phrif chwaraewr pob adran. Mae’r cynlluniau hyn wedi arwain at fyfyrwyr yn cyrraedd y rhestrau ychwanegol gyda’r ddwy gerddorfa. Mae arweinwyr cerddorfeydd WNO a BBCNOW a llawer o’r prif chwaraewyr hefyd yn addysgu yma.
  • Byddwch yn dysgu mewn dosbarthiadau bach ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant un-i-un wedi’i deilwra gan weithwyr proffesiynol y diwydiant mewn dull sydd wedi’i bersonoleiddio a fydd yn eich galluogi i ddatblygu fel cerddor amryddawn a chyflogadwy. Mae staff craidd yr adran llinynnau yn cynnwys Lucy Gould ac Alice Neary.
  • Cewch eich addysgu gan artistiaid gwadd o fri rhyngwladol, pob un â gyrfaoedd cyfoes yn perfformio ar y lefel uchaf, o bob math o gefndiroedd proffesiynol gan gynnwys arweinwyr cerddorfaol, cerddorion siambr ac unawdwyr yn cwmpasu genres o gerddoriaeth gynnar i jazz.
  • Ymhlith yr artistiaid gwadd diweddar mae Nicola Benedetti, Rachel Podger, Timothy Ridout, Lawrence Power, Peter Wispelwey a Daniel Muller-Schott.
  • Byddwch yn rhan o ensemble cerddoriaeth siambr, pob un â’i fentor ei hun wedi’i ddewis o blith y nifer o gerddorion siambr ar ein staff, a fydd yn eich mentora a’ch arwain drwy gydol y flwyddyn.
  • Mae ein hystod eang o brosiectau cerddorfaol, gan gynnwys theatr gerddorol, opera, stondinau actio, yn ogystal â cherddorfeydd symffoni ac ensembles llinynnol, yn golygu y byddwch yn rhan mewn prosiectau cerddorfaol bob tymor.

Oriel

Perfformio hanesyddol

Mae ein hagwedd unigryw tuag at berfformio hanesyddol, dan arweiniad arbenigedd Dr Simon Jones, yn golygu bod pob myfyriwr yn cael hyfforddiant trwyadl mewn amrywiaeth o arddulliau hanesyddol, gan gydweithio ag offerynnau allweddellau hanesyddol megis yr harpsicord a’r fortepiano. Mae bod yn ymwybodol a gwybodus o ran hanes yn rhan allweddol o bortffolio chwaraewyr llinynnol ac mae galw mawr ymhlith ensembles am hyn. Caiff pob myfyriwr y cyfle i chwarae’r feiol ac yna ei astudio fel astudiaeth ar wahân, gan roi hyd yn oed mwy o wybodaeth i chi o’r persbectif hanesyddol.

Ymhlith yr athrawon mae Rachel Podger a Jonathan Manson ac mae ensembles sydd wedi graddio’n ddiweddar yn cynnwys Arculo, y Royal Welsh Consort of Viols gynt.

Dan arweiniad cerddor a darlithydd sydd â degawdau o brofiad

Mae Dr Simon Jones, pennaeth yr adran linynnau, yn feiolinydd o fri sydd wedi perfformio a recordio yn rhyngwladol fel arweinydd cerddorfaol a cherddor siambr. Mae hefyd yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant sydd wedi addysgu yn offerynnol ac fel darlithydd prifysgol.

Mae ei brofiad proffesiynol cyfunol, sy’n ymestyn dros 30 mlynedd, wedi caniatáu iddo lunio rhaglen sy’n rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr ddod yn gerddorion dyfeisgar, hyblyg a chyflogadwy.


Archwilio’r adran hon

Beth sydd ymlaen

Newyddion diweddaraf