Neidio i’r prif gynnwys

Opera: Storïau

Mae adrodd straeon trwy gerddoriaeth a drama wrth wraidd yr hyfforddiant personol a dwys yma, sydd wedi’i lunio gan brofiad ymarferol o’r diwydiant a’i arwain gan athrawon, perfformwyr ac ymarferwyr blaenllaw o’r byd opera yn rhyngwladol.

Maestro Xu Zhong yn dychwelyd i CBCDC

Gwahoddwyd Maestro Xu Zhong, Athro Cadair Rhyngwladol ar gyfer Opera Rhyngwladol CBCDC, arweinydd enwog a Llywydd Tŷ Opera Shanghai, gan y Tŷ Opera Brenhinol Covent Garden a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i ymweld â’r Deyrnas Unedig yn ddiweddar.
Rhagor o wybodaeth

Maestro Carlo Rizzi yn dychwelyd i arwain Opera Gwanwyn CBCDC

Mae’r Maestro Carlo Rizzi, Athro Cadair Rhyngwladol mewn Arwain CBCDC, newydd dderbyn un o anrhydeddau uchaf yr Eidal am ei ymrwymiad a’i gyfraniad i hyrwyddo cerddoriaeth a diwylliant yr Eidal yn rhyngwladol.
Rhagor o wybodaeth

Syr Bryn Terfel yn cydweithio â CBCDC i gefnogi artistiaid ifanc

Ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror, ychydig cyn i Gymru a Lloegr wynebu ei gilydd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, cyhoeddodd Syr Bryn Terfel CBE, un o gantorion gorau’r byd, fenter newydd gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, conservatoire cenedlaethol Cymru, y mae ei gartref ond dafliad carreg o gartref rygbi Cymru, Stadiwm y Principality.
Rhagor o wybodaeth

Y bariton Edward Kim yw ysgolhaig canmlwyddiant cyntaf Syr Geraint Evans

Llongyfarchiadau i Edward Kim, sef ysgolor Syr Geraint Evans cyntaf un CBCDC.
Rhagor o wybodaeth

Sbarduno’r dychymyg: yr artist preswyl Errollyn Wallen yn dychwelyd i CBCDC

Y tymor diwethaf gwnaethom groesawu Errollyn Wallen, Artist Preswyl ac un o’n Cymrodyr Er Anrhydedd mwyaf newydd, yn ôl i’r Coleg.
Rhagor o wybodaeth

Gwobr Syr Ian Stoutzker 2023

Llongyfarchiadau i Edward Kim, nid yn unig am ennill Gwobr Syr Ian Stoutzker eleni, ond hefyd am ennill calon ei wir gariad.
Rhagor o wybodaeth

Gwobr Opera Janet Price 2023

Enillydd Gwobr Opera Janet Price eleni yw’r fyfyrwraig MA Perfformio Opera blwyddyn gyntaf, Weiying Sim. Yn ogystal â gwobr ariannol, mae hi eleni hefyd yn ennill cyfle i ganu mewn cyngerdd yn Llundain diolch i garedigrwydd partner y Coleg, Opera Rara.
Rhagor o wybodaeth

Nid perffeithrwydd yw popeth: Tim Rhys-Evans ar gerddoriaeth ac iechyd meddwl

Gan amlygu pwysigrwydd cerddoriaeth a’i effaith gadarnhaol ar ein lles, ysgrifennodd y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Tim Rhys-Evans ar gyfer cylchgrawn Music Teacher am ei berthynas bersonol rhwng cerddoriaeth ac iechyd meddwl.
Rhagor o wybodaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Gofalu am eich lles

Mae’n Wythnos Iechyd Meddwl ac rydym wedi dod ynghyd gyda Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr CBCDC, Kate Williams, i gynnig syniadau, cyngor ac adnoddau allweddol ynglŷn â sut i ofalu am eich lles eich hun.
Rhagor o wybodaeth

Gwobr Opera Janet Price 2022

Llongyfarchiadau i’r soprano Erin Spence, enillydd Gwobr Opera Janet Price eleni.
Rhagor o wybodaeth

Dod o hyd i amrywiaeth yn Figaro: Fy nhaith anneuaidd yn CBCDC

Gyda dim ond ychydig ddyddiau i fynd nes y bydd The Marriage of Figaro yn agor yn Theatr y Sherman, mae Mica Smith , sy’n chwarae rhan Figaro, yn sôn mwy wrthym am y cynhyrchiad, eu cyfnod yn CBCDC, a pham fod hwn yn gynhyrchiad arbennig o arbennig iddyn nhw fel eu perfformiad cyntaf fel bariton anneuaidd:
Rhagor o wybodaeth

Cryfhau Cerddoriaeth mewn Cymdeithas: Hyffordi Cerddorion y Dyfodol

Yn RWCMD rydym yn gwerthfawrogi’n fawr creu cerddoriaeth ar gyfer ein lles a’n iechyd diwylliannol.
Rhagor o wybodaeth

Cyfle i Gyfarfod Errollyn Wallen, Artist preswyl ewydd CBCDC

Yn gynharwch y mis hwn, gyda Cherddorfa Symffoni CBCDC yn dathlu ei gwaith, pleser oedd croesawu Errollyn Wallen yn Artist Preswyl y Coleg.
Rhagor o wybodaeth

Cwmni Theatr Flying Bedroom: Ymddiriedaeth a Gwaith Tîm

Wrth ddal i fyny wedi Haf prysur, cawsom gyfle i sgwrsio â phedwar aelod o Gwmni Theatr Flying Bedroom ynglŷn â theithio, ymddiriedaeth, cydweithredu a’r dyfodol.
Rhagor o wybodaeth

Cyfarwyddwyr Opera MA yn Cyfarwyddo Operau Un Act

Yn amrywio o wythnos ffasiwn Llundain i gêm o wyddbwyll, dangosodd gynyrchiadau opera gan gadw pellter cymdeithasol eleni greadigrwydd ein cyfarwyddwyr opera MA, fel yr adrodda Rosie Olver, myfyriwr Llinynnau:
Rhagor o wybodaeth

Gala Opera: Gweithio gyda’r WNO a’r Maestro Carlo Rizzi

Bu myfyrwyr presennol a chynfyfyrwyr Ysgol Opera David Seligman yn gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru a’r Maestro Carlo Rizzi i gyflwyno Gala Opera er mwyn dathlu pen-blwydd y Coleg yn 70 oed.
Rhagor o wybodaeth

Archwilio’r adran hon