Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Mae CBCDC yn ofod i bawb ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phob math o gefndiroedd a phrofiad. Os hoffech ymuno ag un o leoedd mwyaf creadigol Cymru - gyda hyblygrwydd a buddion rhagorol - edrychwch ar ein cyfleoedd gyrfa cyfredol.

Goruchwylydd Arlwyo (Dyddiad cau'r cais 18/05/23)

Partner Marchnata ac Ymgysylltu – Recriwtio Myfyrwyr (Dyddiad cau'r cais 04/06/23)

Uwch Ddarlithydd Ymchwil ac Arloesi (Drama) (Dyddiad cau'r cais 03/07/23)

Cyfleoedd Llawrydd: DramaOs oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, e-bostiwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol yn nodi eich arbenigedd i drama@rwcmd.ac.uk

 

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru. I weld gwybodaeth am yr holl swyddi gwag ewch i’r ddolen isod.

 

Swyddi Gwag

Rydym yn maethu ein gweithwyr proffesiynol yn y dyfodol, fel eu bod yn gwthio ffiniau newydd ac yn gwneud eu marc yn y diwydiannau creadigol

Mwy o wybodaeth am y manteision y byddwch yn eu derbyn fel aelod staff

CBCDC

CBCDC PSS