Cerddoriaeth yn Gyntaf

Cerddoriaeth yn Gyntaf

Cynhelir Cerddoriaeth yn Gyntaf ar ddydd Sadwrn ac mae’n gam ymlaen i blant 7-11 oed sydd wedi dechrau eu haddysg gerddorol ac am ddatblygu eu sgiliau yn gyflym.

Mae hyfforddiant offerynnol un-i-un yn elfen ganolog o’r cwrs. Nodwch nad ydym yn gallu cynnig hyfforddiant llais drwy’r cwrs Cerddoriaeth yn Gyntaf. Bydd eich tiwtor yn llunio cynllun gwaith pwrpasol yn cynnwys ymarferion technegol a darnau i ddatblygu techneg sylfaenol effeithiol yn ogystal ag ymwybyddiaeth gerddorol. Gallwch drefnu gwersi ar offeryn ychwanegol hefyd.

Mae’r cwricwlwm yn cynnwys dosbarthiadau theori, hefyd, sy’n darparu cwrs theori a nodiant cerddoriaeth cynyddol, gan roi cyfle i fyfyrwyr sefyll arholiadau theori ABRSM yn nhymor yr haf bob blwyddyn. Mae dosbarthiadau ategol yn cynnwys hyfforddiant sain clust a chyfle i blant berfformio o flaen y plant eraill.

Mae ymarferion côr wythnosol yn arwain at berfformiadau diwedd tymor neu ymarferion agored i deulu a ffrindiau.

Mae pob plentyn yn elwa ar gael hyfforddiant a chymorth o’r safon uchaf gan ein staff arbenigol.

 

Sut i Ymgeisio

Ewch i’n tudalen Sut i Ymgeisio i gael mwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a Bwrsarïau

Mae cwrs Cerddoriaeth yn Gyntaf yn costio £510 y tymor (10 wythnos), sy’n cynnwys eich gwers un-i-un 30 munud wythnosol a’r holl ddosbarthiadau ategol (tua dwy awr yr wythnos i gyd).

Y gost am wersi un-i-un wythnosol ar offeryn ychwanegol yw £285 bob tymor.

Efallai y bydd cymorth bwrsari ar gael o dan amgylchiadau eithriadol i’r myfyrwyr hynny sy’n dangos bod ganddynt y potensial i symud ymlaen i’r Cwrs Uwch.