Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnodau agored yn ffocysu ar gyrsiau penodol ac yn rhoi cyfle i chi:

 • Cyfarfod aelodau staff allweddol
 • Trafod agweddau academaidd ac ymarferol y rhaglenni
 • Cael sgwrs gyda myfyrwyr presennol
 • Dysgu am fywyd fel myfyriwr conservatoire
 • Dysgu am lety, cyllid a gwasanaethau myfyrwyr

 

Diwrnodau Agored Sydd i Ddod

Dyddiad a Lleoliad Diwrnod Agored Archebu

Dydd Llun 28 Tachwedd

Ar-lein

Israddedig:

 • Theatr Gerddorol

(Y cwrs gradd – fel arfer bydd ymgeiswyr wrthi’n cwblhau neu wedi cwblhau eu cymwysterau lefel 3, megis Safon Uwch, BTEC neu gymhwyster cyfatebol)

Amserlen

Archebu lle ar gau  

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022

Ar y Campws 

Gradd Sylfaen:

 • Adeiladu Golygfeydd

Amserlen


Israddedig:

 • Cynllunio ar gyfer Perfformio  
 • Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol 

Amserlen

Archebu lle ar gau 

Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2023

Ar y Campws 

Ôl-radd: 

 • Cynllunio ar gyfer Perfformio
 • Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Amserlen (ar gael cyn bo hir)

O 11 Ionawr 2023

Yn anffodus, o ganlyniad i dderbyn nifer uchel o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau nid oes modd i ni gynnig diwrnodau agored actio.

Diwrnodau Agored Ar-lein Blaenorol

Diwrnod Agored Ar-lein Wedi’i fethu?

Gradd Sylfaen: Adeiladu Golygfeydd

Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Gwyliwch yr archif
Israddedig ac Ôl-raddedig: Cerddoriaeth  Gwyliwch yr archif
Ôl-raddedig: MA Theatr Gerddorol
Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Rheolaeth yn y Celfyddydau

Gwyliwch yr archif