Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnodau agored yn ffocysu ar gyrsiau penodol ac yn rhoi cyfle i chi:

  • Cyfarfod aelodau staff allweddol
  • Trafod agweddau academaidd ac ymarferol y rhaglenni
  • Cael sgwrs gyda myfyrwyr presennol
  • Dysgu am fywyd fel myfyriwr conservatoire
  • Dysgu am lety, cyllid a gwasanaethau myfyrwyr

 

Diwrnodau Agored Sydd i Ddod

Dyddiad a Lleoliad Diwrnod Agored Archebu

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Ar y Campws 

Ôl-radd: 

Amserlen 

Bydd Karen Pimbley, Pennaeth y Rhaglen, yn egluro pam fod cymaint o alw am ein graddedigion, a gallwch glywed rhagor am y lleoliadau gwaith gan rai o’n partneriaid yn y diwydiant, gan gynnwys Caerdydd Creadigol, Opera Cenedlaethol Cymru a Canolfan Mileniwm Cymru. Gymryd rhan mewn dosbarth enghreifftiol, clywed gan gyn-fyfyrwyr a mynd am daith o amgylch y campws yng nghanol dinas Caerdydd. Os na allwch fynychu’r digwyddiad cyfan, mae croeso i chi alw heibio i’r sesiynau y gallwch eu mynychu.

Archebu lle ar gau  

Dydd Gwener 2 Mehefin 2023 

Ar y Campws

Israddedig ac Ôl-raddedig:   

  • Jazz 

Amserlen (I’w gadarnhau)

O 2 Mai 2023  

Dydd Llun 26 Mehefin 2023

Ar y Campws

Israddedig ac Ôl-raddedig:   

  •  Cerddoriaeth

Amserlen (I’w gadarnhau)

O 26 Mai 2023  

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

Ar y Campws

Israddedig ac Ôl-raddedig:   

  •  Cerddoriaeth

Amserlen (I’w gadarnhau)

O 26 Mai 2023

Yn anffodus, o ganlyniad i dderbyn nifer uchel o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau nid oes modd i ni gynnig diwrnodau agored actio.

 

Sesiwn Holi ac Ateb Zoom Byw ar ddod

Dyddiad a Lleoliad Diwrnod Agored Archebu

n/a

 

n/a

 

Diwrnodau Agored Ar-lein Blaenorol

Diwrnod Agored Ar-lein Wedi’i fethu?

Gradd Sylfaen: Adeiladu Golygfeydd

Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Gwyliwch yr archif

Israddedig ac Ôl-raddedig: Cerddoriaeth 
 
Gwyliwch yr archif

Israddedig: BA (ANRH) Theatr Gerddorol
 
Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Rheolaeth yn y Celfyddydau

Gwyliwch yr archif