Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnodau agored yn ffocysu ar gyrsiau penodol ac yn rhoi cyfle i chi:

  • Ymweld ein cyfleusterau
  • Cyfarfod aelodau staff allweddol
  • Trafod agweddau academaidd ac ymarferol y rhaglenni
  • Cael sgwrs gyda myfyrwyr presennol
  • Dysgu am fywyd fel myfyriwr conservatoire
  • Mwynhau perfformiad
  • Gweld gwaith ar waith
  • Dysgu am lety, cyllid a gwasanaethau myfyrwyr

 

Diwrnodau Agored Sydd i Ddod

Dyddiad Diwrnod Agored Archebu
Dydd Iau 4 Mehefin 2020 Diwrnod Agored Jazz Rhithwir Archebwch eich lle
Dydd Llun 29 a Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020

Diwrnod Agored Cerddoriaeth Rhithwir (yn eithrio Jazz)

Dydd Llun 29 Mehefin: Cyfansoddi, Gitâr, Telyn, Allweddellau, Offerynnau Taro

Dydd Mawrth 30 Mehefin: Pres, Ysgol Opera, Llinynnau, Llais, Chwythbrennau

Gallwch archebu lle o 28 Mai 2020
Awst / Medi 2020 Cynllunio ar gyfer Perfformiad, Adeiladu Golygfeydd, Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol I gael ei gadarnhau
Awst / Medi 2020 Cynllunio ar gyfer Perfformiad, Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol – cynhelir y Diwrnod Agored hwn yn Bargehouse ar South Bank Llundain I gael ei gadarnhau
Dydd Gwener 23 Hydref 2020 Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformiad, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol Gallwch archebu lle o 23 Medi 2020
Dydd Sadwrn 24 Hydref 2020 Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformiad, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol Gallwch archebu lle o 23 Medi 2020
Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020 Theatr Gerddorol Gallwch archebu lle o 11 Tachwedd 2020

Yn anffodus, o ganlyniad i dderbyn nifer uchel o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau nid oes modd i ni gynnig diwrnodau agored actio. Fodd bynnag, bydd pob ymgeisydd sy’n derbyn gwahoddiad i glyweliad adalw yn mynd ar daith o gyfleusterau’r Coleg ac yn cael cyfle i siarad ag aelodau staff fel rhan o broses y clyweliad.

 

Cynning Teithio Great Western Railway

Mae GWR yn cynnig gostyngiad ar docynnau Prynu Ymlaen Llaw ar gyfer ymwelwyr Diwrnodau Agored. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer dyddiad y Diwrnod Agored CBCDC yn ogystal ag wythnos y diwrnod agored, o’r dydd Sadwrn i’r dydd Sul canlynol.

 

Teithiau o’r Coleg ar gyfer Ymgeiswyr Cerddoriaeth

Rydym hefyd yn cynnal nifer o deithiau i’r rhai sydd â diddordeb mewn astudio cerddoriaeth, sy’n galluogi i bobl weld ein cyfleusterau law gyntaf. Cynhelir y teithiau nesaf ar:

  • Dydd Gwener 13 Mawrth

Efallai bod gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’n cyngherddau amser cinio cyn mynd ar eich taith. Bydd darpar fyfyrwyr yn derbyn tocyn am ddim a gall gwesteion ychwanegol brynu tocynnau drwy’r Swyddfa Docynnau.

I archebu lle ar y daith, e-bostiwch admissions@rwcmd.ac.uk a nodwch faint o bobl sydd yn eich grŵp, eich offeryn ac a fyddwch chi’n mynychu’r gyngerdd amser cinio cyn y daith. Mae’r teithiau’n dechrau am 2.30pm ac mae’r cyngherddau amser cinio’n dechrau am 1.15pm.