Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnodau agored yn ffocysu ar gyrsiau penodol ac yn rhoi cyfle i chi:

  • Cyfarfod aelodau staff allweddol
  • Trafod agweddau academaidd ac ymarferol y rhaglenni
  • Cael sgwrs gyda myfyrwyr presennol
  • Dysgu am fywyd fel myfyriwr conservatoire
  • Dysgu am lety, cyllid a gwasanaethau myfyrwyr

 

Diwrnodau Agored Rhithwir Sydd i Ddod

Dyddiad Diwrnod Agored Rhithwir Archebu
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

Gradd Sylfaen: Adeiladu Golygfeydd

Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformiad, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Ar Gau
Dydd Sadwrn 24 Hydref 2020

Gradd Sylfaen: Adeiladu Golygfeydd

Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformiad, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Ar Gau
Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020 Theatr Gerddorol Gallwch archebu lle o 11 Tachwedd 2020

 

Yn anffodus, o ganlyniad i dderbyn nifer uchel o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau nid oes modd i ni gynnig diwrnodau agored actio.

 

Diwrnodau Agored Rhithwir Blaenorol

Diwrnod Agored Rhithwir Wedi’i fethu?
Jazz Gwyliwch yr archif

Cerddoriaeth:

Cyfansoddi, Gitâr, Telyn, Allweddellau, Offerynnau Taro

Gwyliwch yr archif

Cerddoriaeth:

Pres, Ysgol Opera, Llinynnau, Llais, Chwythbrennau

Gwyliwch yr archif