Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnodau agored yn ffocysu ar gyrsiau penodol ac yn rhoi cyfle i chi:

  • Cyfarfod aelodau staff allweddol
  • Trafod agweddau academaidd ac ymarferol y rhaglenni
  • Cael sgwrs gyda myfyrwyr presennol
  • Dysgu am fywyd fel myfyriwr conservatoire
  • Dysgu am lety, cyllid a gwasanaethau myfyrwyr

 

Er mwyn gwneud yn siŵr bod y nifer mwyaf posibl o’r ymgeiswyr yn gallu mynychu pob diwrnod agored, gofynnwn i bob ymgeisydd ddod â dim ond un rhiant/gwarcheidwad yn gwmni iddynt.

Diwrnodau Agored Sydd i Ddod

Dyddiad a Lleoliad Diwrnod Agored Archebu

1 Gorffennaf 2022

Neuadd Steinway yn Llundain 

Israddedig ac Ôl-raddedig:

Allweddellau

Sgwrs am y adran (5pm) a datganiad hwyrol gan ein myfyrwyr piano (6pm)

Archebu lle ar gau

2 Gorffennaf 2022

Bargehouse yn Llundain 

 

Gradd Sylfaen: 
Adeiladu Golygfeydd

Gradd ac Ôl-radd:  
Cynllunio ar gyfer Perfformio
Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol a Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau
 

Sgwrs am y cwrs (12pm) a chyfle i gael golwg ar Arddangosfa Balance (11am – 2pm) 

Archebu lle ar gau

4 Gorffennaf 2022

Ar y Campws

sraddedig ac Ôl-raddedig:

Cerddoriaeth: Pres, Telyn, Allweddellau, Ysgol Opera ac Llais 

Amserlen Sampl 

Archebu lle ar gau

5 Gorffennaf 2022

Ar y Campws

Israddedig ac Ôl-raddedig:  

Cerddoriaeth: Chyfansoddi, Offerynnau Taro, Llinynnau ac Chwythbrennau

Amserlen Sampl 

Archebu lle ar gau

9 Medi 2022

Ar-lein

Israddedig ac Ôl-raddedig:

Cerddoriaeth

Archebu ar agor 

Archebu ar agor 

Hydref/Tachwedd 

Ar y Campws ac Ar-lein

Gradd Sylfaen: 
Adeiladu Golygfeydd


Israddedig:   
Cynllunio ar gyfer Perfformio
Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol a Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

I’w gadarnhau

 

Yn anffodus, o ganlyniad i dderbyn nifer uchel o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau nid oes modd i ni gynnig diwrnodau agored actio.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod y nifer mwyaf posibl o’r ymgeiswyr yn gallu mynychu pob diwrnod agored, gofynnwn i bob ymgeisydd ddod â dim ond un rhiant/gwarcheidwad yn gwmni iddynt.

Diwrnodau Agored Ar-lein Blaenorol

Diwrnod Agored Ar-lein Wedi’i fethu?

Cerddoriaeth:

Cyfansoddi, Gitâr, Telyn, Allweddellau, Offerynnau Taro

Gwyliwch yr archif

Cerddoriaeth:

Pres, Jazz, Ysgol Opera, Opera 360, Llinynnau, Llais, Chwythbrennau

Gwyliwch yr archif

Gradd Sylfaen: Adeiladu Golygfeydd

Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Gwyliwch yr archif

Israddedig: BA (ANRH) Theatr Gerddorol

Gwyliwch yr archif
Ôl-raddedig: MA Theatr Gerddorol
Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Rheolaeth yn y Celfyddydau

Gwyliwch yr archif