Neidio i’r prif gynnwys

Ffioedd ac ariannu

Rhagor o wybodaeth am ffioedd  dysgu a'r cymorth ariannol sydd ar gael i chi.

Ffioedd dysgu


Mae'r ffioedd dysgu ar gyfer pob cwrs i'w gweld ar dudalennau unigol y cyrsiau.

Cyllid ar gyfer myfyrwyr israddedig

Sylwer nad yw’r trefniadau ariannu ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi 2024 wedi’u cadarnhau hyd yma. Mae’r canllawiau isod yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gallai newid.

Bydd y ffordd rydych chi’n cyflwyno cais am gyllid myfyrwyr a’r arian sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw.

Cyllid ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig

Mae sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ac rydym yn eich annog i ddechrau chwilio am gymorth ariannol cyn gynted â phosib.

Ysgoloriaethau

Mae modd gwneud cais am nifer o ysgoloriaethau, sydd ar gael drwy haelioni cyllidwyr a phartneriaid y Coleg, unwaith y bydd cynnig wedi'i wneud i chi. Bydd rhagor o wybodaeth  yn cael ei hanfon i chi, gan gynnwys gwybodaeth am gymhwysedd, ar ôl i chi gael cynnig.

Rydym yn falch iawn o fod wedi partneru â Bad Wolf ac S4C yn ddiweddar. Mae’r ddau gwmni’n cefnogi ein hymdrechion i gynyddu amrywiaeth cymuned myfyrwyr CBCDC trwy ariannu ysgoloriaethau.

Cewch wybod mwy ar ein tudalen ynghylch cymorth ariannol.


Archwilio’r adran