Neidio i’r prif gynnwys

Rheolaeth yn y Celfyddydau: Storïau

Ewch ati i ennill y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus yn y sector creadigol, ynghyd â dau leoliad gwaith, yn ein cwrs dan arweiniad y diwydiant.

Rheolaeth yn y Celfyddydau: Ffocws ar Gyflogadwyedd

Gyda chyfradd cyflogaeth 100% ar gyfer myfyrwyr rheolaeth yn y celfyddydau ar ôl graddio, mae ein myfyrwyr yn mynd mewn i lawer o yrfaeoedd gwahanol a chyffrous yn y diwydiant.
Rhagor o wybodaeth

Ar y Sgrin Fawr: #GwnaedYngNghymru

Gyda thirweddau trawiadol a mwy o gestyll am bob milltir sgwâr nag yn unrhyw le yn y byd, mae Cymru wedi bod yn ffefryn erioed gyda chynhyrchwyr ffilm sy’n chwilio am leoliadau awyr agored epig.
Rhagor o wybodaeth

Teledu ar Leoliad: #GwnaedYngNghymru

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, nid yw’n anarferol gweld ambiwlans o Ysbyty Holby City wedi’i barcio ar stryd gyfagos, Cyberman yn cerdded i lawr y stryd fawr, neu faes parcio llawn trelars gwisgoedd a faniau arlwyo.
Rhagor o wybodaeth

Nid perffeithrwydd yw popeth: Tim Rhys-Evans ar gerddoriaeth ac iechyd meddwl

Gan amlygu pwysigrwydd cerddoriaeth a’i effaith gadarnhaol ar ein lles, ysgrifennodd y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Tim Rhys-Evans ar gyfer cylchgrawn Music Teacher am ei berthynas bersonol rhwng cerddoriaeth ac iechyd meddwl.
Rhagor o wybodaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Gofalu am eich lles

Mae’n Wythnos Iechyd Meddwl ac rydym wedi dod ynghyd gyda Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr CBCDC, Kate Williams, i gynnig syniadau, cyngor ac adnoddau allweddol ynglŷn â sut i ofalu am eich lles eich hun.
Rhagor o wybodaeth

Llwybrau gyrfa: Rheoli Cerddorfaol

Mae Rheoli Cerddorfaol yn un o dri llwybr ar gwrs MA Rheolaeth yn y Celfyddydau y Coleg.
Rhagor o wybodaeth

Cryfhau Cerddoriaeth mewn Cymdeithas: Hyffordi Cerddorion y Dyfodol

Yn RWCMD rydym yn gwerthfawrogi’n fawr creu cerddoriaeth ar gyfer ein lles a’n iechyd diwylliannol.
Rhagor o wybodaeth

Rheolaeth yn y Celfyddydau: Cynhyrchu Opera Yn Ystod Y Cyfnod Clo

Mae’r cwrs MA Rheolaeth yn y Celfyddydau yn unigryw oherwydd ei ffocws ar y galwedigaethol. Bydd myfyrwyr yn gadael y Coleg fel graddedigion cydnerth, parod am waith a fydd yn gallu llwyddo mewn diwydiant sy’n symud ac yn newid yn gyflym.
Rhagor o wybodaeth

Cwmni Theatr Flying Bedroom: Ymddiriedaeth a Gwaith Tîm

Wrth ddal i fyny wedi Haf prysur, cawsom gyfle i sgwrsio â phedwar aelod o Gwmni Theatr Flying Bedroom ynglŷn â theithio, ymddiriedaeth, cydweithredu a’r dyfodol.
Rhagor o wybodaeth

Toks Dada: Pennaeth Cerddoriaeth Glasurol newydd Canolfan Southbank

Cyfle i gwrdd â Phennaeth Cerddoriaeth Glasurol newydd Canolfan Southbank!
Rhagor o wybodaeth

Rheolaeth yn y Celfyddydau: Lára, Rheolwr Gyfarwyddwr Cerddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ

Cymerodd Lára Sóley Jóhannsdóttir, a raddiodd mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau, egwyl o’i rôl fel Rheolwr Gyfarwyddwr Cerddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ tra ei bod yng Nghaerdydd ar ei thaith o’r DU i ddod i’n gweld.
Rhagor o wybodaeth

Archwilio’r adran hon