Rheolaeth yn y Celfyddydau

Rheolaeth yn y Celfyddydau

“Mae gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y diwydiant, gan greu cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad ymarferol, wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn eu harfogi gyda chasgliad trosglwyddadwy o sgiliau ymarferol a phrofiad perthnasol o arfer presennol er mwyn sicrhau eu bod 100% yn barod am gyflogaeth.”

Karen Pimbley, Arweinydd Cwrs Rheolaeth yn y Celfyddydau

 

Wedi’i ganolbwyntio ar y galwedigaethol, mae ein hyfforddiant rheolaeth yn y celfyddydau yn rhoi’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr i gael gyrfa yn y sector creadigol. Mae’r rhaglen unigryw hon yn datblygu graddedigion cydnerth, parod am waith sy’n gallu llwyddo mewn diwydiant sy’n symud yn gyflym ac yn newid yn gyson. Mae cyflogaeth wrth galon y rhaglen, sy’n gweithio gyda dros ddeg ar hugain o sefydliadau partner yn ogystal â’n canolfan gelfyddydau ac amgylchedd conservatoire er mwyn cynnig cyfleoedd dysgu o ansawdd uchel sy’n seiliedig ar waith ac wedi’u mentora. Mae galw mawr yn y diwydiant am ein graddedigion. Ers 2013, mae 100% o fyfyrwyr y rhaglen wedi mynd i rolau yn y diwydiant ar draws pob disgyblaeth rheolaeth yn y celfyddydau.

  • Gyda ffocws ar gael profiad o’r diwydiant, mae’r cwrs yn rhoi hwb i gyflogadwyedd graddedigion ac yn dileu’r angen am interniaethau pellach
  • Caiff y cwrs ei ddarparu mewn partneriaeth â’r diwydiant, felly gall myfyrwyr ddatblygu rhwydweithiau a sicrhau bod eu sgiliau yn berthnasol a chyfredol
  • Lleoliad conservatoire cerddoriaeth a drama tra’n astudio
  • Cyflwynir y cwrs trwy gyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb gyda chefnogaeth profiad ymarferol a gwaith digidol
  • Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer graddedigion diweddar, mae’r cwrs hefyd yn addas i weithwyr proffesiynol ar ganol eu gyrfa sy’n dymuno uwchsgilio neu symud i rôl arweinyddiaeth – drwy ein hopsiynau mynychu rhan amser ac APEL

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy