Rheolaeth yn y Celfyddydau

Rheolaeth yn y Celfyddydau

“Mae gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y diwydiant, gan greu cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad ymarferol, wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn eu harfogi gyda chasgliad trosglwyddadwy o sgiliau ymarferol a phrofiad perthnasol o arfer presennol er mwyn sicrhau eu bod 100% yn barod am gyflogaeth.”

Karen Pimbley, Arweinydd Cwrs Rheolaeth yn y Celfyddydau

 

Modiwlau a Phynciau

Codi Arian • Gweinyddu yn y Celfyddydau • Marchnata ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd • Pobl a Pherfformiad • Dysgu a Chyfranogi • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth • Gweithio yn y Sector Creadigol • Datblygu a Rheoli Strategaeth Ddigidol • Lleoliad Gwaith • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Celfyddydau • Lleoliad Proffesiynol • Rheolaeth yn y Celfyddydau Rhyngwladol • Rheoli Sefydliadau Diwylliannol

 

Lleoliadau Proffesiynol

Mae tri lleoliad gwaith proffesiynol yn digwydd dros gyfnod o 22 wythnos, gan ddarparu myfyrwyr â phrofiad ymarferol yn lleoliadau’r Coleg a gydag un o’i sefydliadau partner.

Cyrsiau