Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Cyfansoddi

 • Dyfarniad:

  BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Cyfansoddi

 • Corff dyfarnu:

  Prifysgol De Cymru

 • Lleoliad astudio:

  Caerdydd (CBCDC a’r Hen Lyfrgell)

 • Dyddiad dechrau:

  22 Medi 2024

 • Hyd:

  4 blynedd llawn amser

 • Cod y cwrs:

  300F - UCAS Conservatoires

Cyflwyniad


Dysgwch y sgiliau a fydd yn eich helpu i gyfansoddi amrywiaeth eang o gerddoriaeth - o waith ar gyfer cerddorfa lawn i gerddoriaeth electronig haniaethol.

Trosolwg o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn, sy’n cynnwys holl nodweddion arbennig ein cwrs BMus blaenllaw, yn cynnig dewis o fodiwlau arbenigol i fyfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa hir yn cyfansoddi cerddoriaeth.

Bydd yr hyfforddiant sy’n bersonol i chi, yn cynnwys gwersi unigol a gwersi grŵp, a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich dull artistig eich hun o greu cerddoriaeth ar gyfer amrywiaeth o genres a chynulleidfaoedd.

Mae hyn yn cynnwys archwilio amrywiaeth eang o dechnegau ac arddulliau gyda’n tîm dethol o diwtoriaid arbenigol sy’n gyfansoddwyr cerddoriaeth wedi’i nodiannu a thechnoleg cerddoriaeth greadigol. Mae gan bob un ohonynt flynyddoedd o brofiad proffesiynol ac maent yn weithgar yn y diwydiannau creadigol.

Wrth i chi weithio drwy'r cwrs, byddwch yn cael yr opsiwn i ganolbwyntio fwy a mwy ar dechnoleg cerddoriaeth greadigol. Mae’r opsiwn (neu’r ‘llwybr’) hwn ar gyfer cyfansoddwyr sydd â diddordeb mewn arbenigo fwy a mwy mewn cerddoriaeth electronig. Gallai hyn fod yn gerddoriaeth electronig haniaethol, ond gall hefyd gynnwys:

 • celf sain
 • cerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau
 • cerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau rhyngweithiol
 • realiti rhithwir, realiti estynedig (XR)
 • cerddoriaeth ddawns electronig neu unrhyw genres masnachol cyfoes eraill

Mae cydweithio â’ch cyd-fyfyrwyr ar eich cwrs - a myfyrwyr o adrannau eraill yn y Coleg - yn rhan hollbwysig o’ch hyfforddiant. Drwy weithio mewn amrywiaeth o leoliadau ensemble, byddwch yn cynhyrchu gwaith cerddorfaol neu gyfansoddiadau gwreiddiol ac yn dysgu’r holl arferion gwaith proffesiynol y bydd arnoch angen eu gwybod er mwyn paratoi at recordio a pherfformio’n fyw.

Pam astudio’r cwrs hwn?

 • Byddwch yn darganfod amrywiaeth eang o ffurfiau, arferion a thechnegau cerddorol - a sut mae’r rhain yn berthnasol i ddisgyblaethau artistig eraill. Byddwch yn defnyddio'r wybodaeth hon i ysbrydoli eich arferion creadigol eich hun ac i ddod o hyd i’ch llais cyfansoddi.
 • Fel rhan o’ch hyfforddiant arbenigol, byddwch yn cael cyfuniad o wersi un i un a gwersi grŵp, sef yr hyn rydym yn ei alw’n ‘brif astudiaeth’. Mae’n cwmpasu dosbarthiadau perfformio, dosbarthiadau ymarferol, gweithdai, sesiynau mewn stiwdio, darlithoedd, seminarau, prosiectau grŵp a chyfleoedd i gymryd rhan mewn profiad gwaith.
 • Nid yw’r hyfforddiant yr un peth i bawb - byddwch yn cael dewis helaeth o fodiwlau a fydd yn caniatáu i chi ddilyn gyrfa sy’n cyd-fynd â’ch uchelgais a’r hyn rydych chi’n ei ffafrio. Os nad ydych chi’n siŵr beth hoffech ei wneud ar ôl graddio, byddwn yn eich cefnogi chi ac yn rhoi’r cyfle i chi wneud penderfyniad.
 • Mae ein cysylltiadau clos a’n profiad gyda’r diwydiannau creadigol yn golygu y cewch nifer o gyfleoedd i ddysgu o weithio gydag artistiaid a cherddorion proffesiynol.
 • Byddwch yn cael cyfleoedd i weithio gyda chyd-fyfyrwyr cerddoriaeth ac actorion, cynllunwyr, rheolwyr llwyfan a myfyrwyr rheolaeth yn y celfyddydau y Coleg. Mae hyn yn eich helpu i ffurfio partneriaethau a all bara ymhell ar ôl i chi raddio, ac mae hefyd yn datblygu eich awydd i wybod ac yn eich helpu i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd, sy’n fwyfwy hanfodol ar gyfer gyrfa lwyddiannus fel gweithiwr llawrydd annibynnol yn ogystal ag aelod o dîm.
 • Rydym wedi cynnwys llawer iawn o asesu yn eich hyfforddiant. Mae’r ‘ddeialog’ barhaus hon yn hollbwysig i’ch helpu i dyfu a datblygu fel artist.
 • Ar wahân i archwilio elfennau ymarferol cyfansoddi cerddoriaeth, gallwch hefyd ddysgu am agweddau corfforol, deallusol ac emosiynol hynny. Rydym yn ymchwilio i dueddiadau sy’n newid drwy’r amser, cyfryngau newydd a llwyfannau rhannu cerddoriaeth. Mae modiwlau dewisol yn cynnwys Techneg Alexander, bioleg ar gyfer cerddorion, cerddoriaeth ar gyfer theatr a recordio sain.

Geirdaon

'Bydd cwrs cyfansoddi Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn eich helpu i gyrraedd eich llawn botensial, beth bynnag fo’ch cefndir a pha bynnag feysydd cyfansoddi rydych chi’n canolbwyntio arnynt. Ers i mi ddechrau’r cwrs, rydw i wedi dysgu i wneud pethau nad oeddwn i fyth yn meddwl y byddwn i’n yn gallu eu gwneud – fel cyfansoddi electronig neu syntheseiddio sain. Rydw i’n dysgu rhywbeth defnyddiol bob dydd ac mae fy stôr o sgiliau cyfansoddi yn ehangu’n gyson.'
Anna Drewniok
‘Mae’r Coleg yn teimlo fel lle i ymchwilio i sut fath o beth fydd dyfodol cerddoriaeth, yn ei holl ffurfiau, gan ofyn cwestiynau pwysig ein hoes am gerddoriaeth a drama.'
Errollyn WallenCyfansoddwr ac Artist Preswyl CBCDC

Gwybodaeth arall am y cwrs

Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf

Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau

Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/privacy

Blwyddyn mynediad:
Rhanbarth:

Allow Unistats content?

Lorem ipsum doler sit amet Unistats seto mor ameriloa. Porab le privacy policy et cookie policy. To view please accept below.

Beth sydd ymlaen

Newyddion diweddaraf