Byw yng Nghaerdydd

Byw yng Nghaerdydd

Caerdydd, prifddinas Cymru, yw un o ddinasoedd prifysgol mwyaf poblogaidd y DU, ac mae’n fwrlwm o egni creadigol ifanc.

Mae amrediad trawiadol o leoliadau celfyddydol, chwaraeon a diwylliannol y ddinas i gyd o fewn taith ar droed. Mae’r ddinas yn cyflwyno rhaglen llawn dychymyg o ddigwyddiadau a gwyliau, a chewch yr holl ddewisiadau bwyta, siopa a bywyd nos y byddech yn ei ddisgwyl mewn prifddinas Ewropeaidd ffyniannus.

 

 

Gyda’r sector creadigol yn ffynnu yng Nghymru, mae cyfleoedd cyffrous i’n myfyrwyr a’n graddedigion gael profiad a dod o hyd i waith. Mae Caerdydd yn gartref i gwmnïau celfyddydol cenedlaethol Cymru ac i ganolfan cynhyrchu drama fwyaf y BBC tu allan i Lundain.

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn chwarae rhan bwysig o fewn y strwythur diwylliannol ehangach hwn. Mae’n un o fannau perfformio mwyaf poblogaidd y ddinas, yn denu 60,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’w berfformiadau a’i ddigwyddiadau ei hun. Mae hefyd yn chwarae rhan hollbwysig mewn cynnal y sector creadigol ehangach yng Nghymru a thu hwnt.

Wales Millennium Centre

 

Canolfan Mileniwm Cymru

Mae Canolfan Mileniwm Cymru, sydd wedi’i lleoli ar lan y dŵr, bob amser yn fwrlwm o weithgareddau, gyda digwyddiadau sy’n amrywio o sioeau cerdd y West End, opera, bale a dawns gyfoes, hip-hop a chomedi, i arddangosfeydd a gweithdai celf.

Llun © Hawlfraint y Goron (Croeso Cymru)

Cardiff shopping arcade

 

Arcedau

Mae gan Gaerdydd arcedau hardd o Oes Fictoria sy’n llawn siopau unigryw, caffis, delicatessens a siopau dillad ‘vintage’. Mae marchnad dan do brysur a marchnadoedd awyr agored tymhorol eraill i’w cael yn y ddinas, yn ogystal â chanolfan siopa Dewi Sant gyda’i 150 o siopau, bwytai a chaffis.

Llun © Hawlfraint y Goron (Croeso Cymru)

Cardiff Bay beach

 

Bae Caerdydd

Yn ystod yr haf bydd y bae yn llawn gweithgareddau ac yn gartref i ddigwyddiadau megis Gŵyl yr Harbwr, Traeth Bae Caerdydd, a’r Ŵyl Bwyd a Diod. Yn 2018, y bae oedd yr unig leoliad y DU ar gyfer Ras Cefnforoedd Volvo o amgylch y byd.

Llun © Ewch i Gaerdydd

White water rafting at CIWW

 

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Dyma gartref cwrs rafftio dŵr gwyn ar-alw cyntaf y DU lle gellir rafftio a chanŵio gydol y flwyddyn. Drws nesaf iddo mae pwll nofio maint Olympaidd y ddinas a chanolfan sglefrio iâ Viola Arena, sy’n gartref i dîm hoci iâ Diawled Caerdydd.

Llun © Kiran Ridley

Cardiff Winter Wonderland

 

Gŵyl y Gaeaf

Rhwng mis Tachwedd a mis Ionawr gweddnewidir y ganolfan ddinesig i fod yn brofiad gwirioneddol aeafol, gyda llwybr iâ, adloniant byw, olwyn fawr a chanolfan ‘après ski’.

Llun © Kiran Ridley

Rugby at the Principality Stadium

 

Stadiwm Principality

Lleoliad chwaraeon eiconig yng nghanol y ddinas sy’n cynnal gemau rygbi a phêl-droed, ynghyd â digwyddiadau Rasio Beiciau Modur a Monster Jam. Gellir hefyd trawsnewid y stadiwm 74,000-sedd hon yn lleoliad delfrydol ar gyfer cyngherddau – mae’r gigs diweddar wedi cynnwys Pink, Take That, Spice Girls ac Ed Sheeran.

Llun © Ewch i Gaerdydd

Cardiff Castle at night

 

Castell Caerdydd

Sefydlwyd CBCDC (Coleg Cerddoriaeth Caerdydd yn flaenorol) yn y Castell ym 1949 a bu’n gartref i’r Coleg am 25 o flynyddoedd. Mae thema gerddorol yn parhau, gyda’r Castell yn cynnal llu o gyngherddau awyr agored yn cynnwys The Killers a’r Manic Street Preachers.

Llun © Ewch i Gaerdydd

Cycling in Bute Park

 

Parciau

Mae Caerdydd yn ffodus iawn i gael toreth o barciau a gofodau gwyrdd – rydym yn meddwl bod dros 400 ohonynt ar draws y ddinas. Parc cyffiniol i’r Coleg yw Parc Bute – 130 erw o erddi wedi’u tirweddu a pharcdir a arferai fod yn dir Castell Caerdydd – ac sy’n adnabyddus fel ‘calon werdd’ y ddinas.

Llun © Hawlfraint y Goron (Croeso Cymru)

Walking in Snowdonia

 

Bannau Brycheiniog

Os neidiwch ar fws gallwch fod yng nghanol y Parc Cenedlaethol hwn mewn ychydig dros awr. Mae yna lwybrau ar gyfer cerddwyr, rhedwyr a beicwyr, a hyd yn oed paragleidio ac abseilio.

Llun © Croeso Cymru

Surfer standing in crashing waves

 

Arfordir

Os oes gennych ddiddordeb mewn syrffio, nofio, hwylio, ogofa dan ddaear a chanŵio, yna Cymru yw’r lle i fod. Mae mwy na 100 o draethau ar hyd ein harfordir, gyda 40 o draethau wedi cael statws Baner Las yn 2019.

Llun © Croeso Cymru

Cardiff Pride parade

 

Tymor y Gwyliau

Mae misoedd yr haf yn llawn i’r ymylon o wyliau – Gŵyl y Llais, Gŵyl Dylunio Caerdydd, Gŵyl Gomedi Caerdydd, Pride Cymru, Y Dyn Gwyrdd a Gŵyl HUB.

Llun © Matthew Horwood

 

Dolenni Allanol

Nid yw CBCDC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.