Byw yng Nghaerdydd

Byw yng Nghaerdydd

Caerdydd, prifddinas Cymru, yw un o ddinasoedd prifysgol mwyaf poblogaidd y DU, ac mae’n fwrlwm o egni creadigol ifanc.

Mae amrediad trawiadol o leoliadau celfyddydol, chwaraeon a diwylliannol y ddinas i gyd o fewn taith ar droed. Mae’r ddinas yn cyflwyno rhaglen llawn dychymyg o ddigwyddiadau a gwyliau, a chewch yr holl ddewisiadau bwyta, siopa a bywyd nos y byddech yn ei ddisgwyl mewn prifddinas Ewropeaidd ffyniannus.

Gyda’r sector creadigol yn ffynnu yng Nghymru, mae cyfleoedd cyffrous i’n myfyrwyr a’n graddedigion gael profiad a dod o hyd i waith. Mae Caerdydd yn gartref i gwmnïau celfyddydol cenedlaethol Cymru ac i ganolfan cynhyrchu drama fwyaf y BBC tu allan i Lundain.

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn chwarae rhan bwysig o fewn y strwythur diwylliannol ehangach hwn. Mae’n un o fannau perfformio mwyaf poblogaidd y ddinas, yn denu 60,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’w berfformiadau a’i ddigwyddiadau ei hun. Mae hefyd yn chwarae rhan hollbwysig mewn cynnal y sector creadigol ehangach yng Nghymru a thu hwnt.