Theatr Gerddorol

Theatr Gerddorol

O fis Medi 2021 bydd CBCDC yn cynnig hyd at 18 o leoedd ar ei raglen gradd tair blynedd mewn Theatr Gerddorol.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen newydd yn derbyn hyfforddiant mewn actio, llais, symud, canu, dawns a sgiliau creadigol gan dîm sefydledig o staff gyda mewnbwn rheolaidd gan weithwyr proffesiynol ar ymweliad. Bydd y profiad hyfforddi dwys ac ymdrwythol hwn yn rhoi’r arfau iddynt ac yn eu galluogi i fanteisio ar yr amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth o fewn y diwydiant theatr gerddorol sy’n dod yn fwyfwy rhyngwladol ac yn ehangu’n gyflym.

Y rhaglen newydd fydd y cyntaf o’i math i fod ar gael yng Nghymru, a bydd yn gosod myfyrwyr yng nghanol cymuned greadigol y conservatoire cenedlaethol, yn cydweithio’n agos gyda’r adrannau actio, cerddoriaeth, cynhyrchu a chynllunio.

Ers 2010 mae’r Coleg wedi bod yn darparu hyfforddiant theatr gerddorol arbenigol drwy ei raglen gradd meistr blwyddyn o hyd. Mae wedi creu cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr blaenllaw, artistiaid creadigol ac asiantau castio yn y diwydiant ac mae’r graddedigion wedi ymddangos mewn sioeau cerdd y West End yn cynnwys Phantom of the Opera, Les Misérables a Blood Brothers, yn ogystal â nifer o gynyrchiadau teithiol ac ar raddfa lai yng Nghymru, y DU a thramor.

Mae’r Coleg hefyd wedi datblygu enw da nodedig am fod yn hyrwyddwr ysgrifennu newydd, gan gomisiynu a rhoi perfformiadau premiere o dros 30 o ddramâu newydd. Mewn cydweithrediad â’r Rhwydwaith Theatr Gerddorol byddwn yn cynnal dyddiau cyflwyno blynyddol i ysbrydoli ac arddangos ysgrifennu newydd. Mae myfyrwyr wedi bod yn gysylltiedig yn y gwaith o ymchwilio a datblygu llawer o sioeau cerdd newydd yn cynnwys The Wicker Husband, y mae disgwyl iddi gael ei pherfformio am y tro cyntaf yn Theatr Watermill yn ystod 2020.

Mae’r rhaglen newydd yn cynnwys cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr archwilio a chyfrannu at y broses greadigol drwy gyfres o brosiectau penodol seiliedig ar berfformio.

Yn ystod y flwyddyn olaf bydd y myfyrwyr yn rihyrsio ac yn perfformio cyfres o sioeau cerdd wedi’u llwyfannu’n llawn gerbron cynulleidfa o aelodau’r cyhoedd fel rhan o Gwmni Richard Burton. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn perfformiadau ar ffurf Stondin Theatr Gerddorol yng Nghaerdydd a Llundain ar gyfer cynulleidfa wadd o asiantau, cyflogwyr a chyfarwyddwyr castio. Caiff myfyrwyr o UDA y cyfle i berfformio yn stondin Theatr Gerddorol Efrog Newydd y Coleg.

 

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy