Conservatoire Iau

Conservatoire Iau

Bob dydd Sadwrn mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn gartref i’r Conservatoire Iau. O gamau cyntaf un eich plentyn ym maes cerddoriaeth i baratoad dwys ar gyfer hyfforddiant ar lefel conservatoire, mae’r Conservatoire Iau yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu mewn amgylchedd ysgogol a chefnogol, a gwireddu eu potensial cerddorol llawn.

Mae’r Conservatoire Iau yn cynnig yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru, yn trwytho myfyrwyr mewn amgylchedd arbenigol lle gallant elwa o addysg gerddorol ddwys a chyfannol. Yn hollbwysig, mae caniatáu iddynt rannu’r profiadau hyn gyda phobl ifanc eraill, sydd â diddordebau a gobeithion tebyg. Y nod yw galluogi myfyrwyr i archwilio eu gwir botensial ac i osod y sylfeini ar gyfer bywyd cerddorol llwyddiannus a llawn.

  • Cwrs Uwch – ar gyfer plant a phobl ifanc 8-18 oed ac yn ganolog i’r Conservatoire Iau. Mae’r Cwrs Uwch yn galluogi cerddorion ifanc talentog i elwa ar hyfforddiant yn un o conservatoires cerddoriaeth mwyaf blaenllaw’r DU.
  • Cerddoriaeth yn Gyntaf – rhaglen ddatblygu ar gyfer plant 7-11 oed sydd wedi dechrau eu haddysg gerddorol ac am ddatblygu eu sgiliau’n gyflym drwy wersi offerynnol rheolaidd.
  • Cerddoriaeth Mini – cyfle i blant 4-8 oed gymryd eu camau cyntaf mewn cerddoriaeth drwy weithgareddau symud a chanu rhythmig.