Gitâr

Gitâr

Mae’r adran gitâr yn CBCDC yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn rhan o gymuned ddynamig o gitarwyr sy’n cynnwys rhai o athrawon a chwaraewyr blaenllaw’r byd. Dan arweiniad John Mills ers ugain mlynedd, sefydlodd yr adran enw da fel un o’r adrannau gitâr conservatoire mwyaf ei maint a mwyaf llwyddiannus yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r hyfforddiant yn cwmpasu repertoire unigol eang yn ogystal â gwaith pwysig arall, gan gynnwys concerti a cherddoriaeth siambr, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu sylfaen gadarn ar gyfer gyrfa werth chweil yn y maes cerddorol hwn, sy’n gynyddol gystadleuol.

Mae’r adran yn mwynhau cefnogaeth a chyfraniad hirdymor gan rai o gitarwyr mwyaf amlwg y byd. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr wedi perfformio mewn dosbarthiadau meistr gyda John Williams, Sean Shibe, Gerald Garcia, Ian Watt a Richard Wright ymhlith eraill. Mae Julian Bream yn gefnogwr hirsefydlog sydd wedi cyfrannu nifer fawr o sgoriau gitâr, casgliad gwerthfawr o sgoriau ar gyfer y liwt, rhan helaeth o’i gasgliad celf, a gitâr gyngerdd i’w defnyddio gan yr adran.

Mae dosbarthiadau dawn gerddorol gyffredinol idiomatig yn cynnwys cyfleoedd i archwilio arddulliau perfformio o’r 16eg ganrif ymlaen, gan gynnwys bas rhifolog ac offerynwaith ar gitâr baróc a therobo. Gall gitarwyr hefyd wneud cais am hyfforddiant ar y liwt a’r fihwela.

Mae gan yr adran nifer o offerynnau ‘cyfnod’ sydd ar gael i’w benthyg. Mae’r rhain yn cynnwys copïau o gitâr baróc, fihwela, gitâr o’r cyfnod rhamantaidd, liwt a theorbo.

Yn ychwanegol at gyfleoedd rheolaidd i berfformio yn lleoliadau’r Coleg ei hun fel rhan o raglen gyngherddau fewnol fywiog, mae’r adran hefyd wedi sefydlu cysylltiadau cryf â chanolfannau celfyddydau cymunedol lleol a chymdeithasau gitâr sy’n cynnig rhagor o gyfleoedd i berfformio.

Cynhelir Gwobr Gitâr John Mills yn flynyddol yn ystod tymor yr haf, a chyflwynir Gwobr Stuart Cohen ar gyfer Gitâr Clasurol bob blwyddyn academaidd i gydnabod cyfraniad eithriadol un myfyriwr penodol at yr adran.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau