Gitâr

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Bwriedir i astudiaethau Gitâr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ddatblygu cerddorion creadigol ac amryddawn gyda hunaniaeth artistig cryf, sydd â’r sgiliau ehangaf i ffynnu yn y byd proffesiynol presennol. Mae ein dull hynod bwrpasol ar gyfer yr unigolyn yn cynnig cyfleoedd rhagorol ar gyfer perfformio, cerddoriaeth siambr gydweithredol, arweinyddiaeth yn y celfyddydau ac entrepreneuriaeth greadigol. Cyfoethogir astudiaethau unawdol dwys a thrwyadl gyda gwersi unigol a dosbarthiadau meistr gan artistiaid ar ymweliad.

Ategir astudiaethau adrannol gan raglen eithriadol o artistiaid amlwg ar ymweliad. Mae tiwtoriaid gwadd yn cynnwys Zoran Dukić a John Mills, ac ymhlith yr artistiaid ar ymweliad y mae Gabriel Bianco, Pavel Steidl, Andrey Lebedev, Jørgen Skogmo a Margarita Escarpa. Roedd Julian Bream hefyd yn gefnogwr mawr i CBCDC a chyfrannodd nifer o sgoriau gitâr, casgliad gwerthfawr o sgoriau liwt a phapurau, rhan fawr o’i gasgliad celf a gitâr cyngerdd i’w ddefnyddio gan yr adran.

 

 

Mae ein rhaglen cerddoriaeth siambr ymdrwythol y cynnig digon o sgôp ar gyfer cydweithrediadau sy’n canolbwyntio’n unig ar y gitâr a rhai rhwng gwahanol ddisgyblaethau. Ar raddfa siambr fwy, mae gan Ensemble Gitâr CBCDC amserlen brysur o gyngherddau allanol. Ochr yn ochr â hyn rydym yn ceisio datblygu addysgwyr creadigol a chynnig cyfleoedd mentora ym maes addysg a’r diwydiant cerddoriaeth.

Mae dosbarthiadau dawn gerddorol idiomatig sy’n canolbwyntio ar y gitâr yn cynnwys datblygiad sgiliau trefnu a chyfleoedd i archwilio arddulliau perfformio o’r unfed ganrif ar bymtheg ymlaen, gan gynnwys bas rhifoledog ac addurniad; mae gan yr adran nifer o offerynnau ‘cyfnod’ y gellir eu benthyg ac yn eu plith copïau o gitâr baróc, fihwela, gitâr o’r cyfnod rhamantaidd, liwt a theorbo.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy