Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Daz James

Rôl y swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Llwyfan a Chynhyrchu, Arweinydd Cwrs MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Adran: Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Anrhydeddau: BA (Anrh), PGCE

During the 22-23 academic year, Daz is taking sabbatical leave to develop his professional practice. His year out begins with him taking on the role of Production Manager for Bristol Old Vic.
Daz James

Bywgraffiad Byr

Graddiodd Daz James ei hun o’r Coleg a bu’n gweithio ym maes Theatr, Teledu a Digwyddiadau ym mhob rhan o Gymru a thu hwnt. Yn gyntaf fel Rheolwr Llwyfan ac wedyn fel Rheolwr Cynhyrchu, mae Daz wedi gweithio gyda’r rhan fwyaf o’r cwmnïau theatr a’r lleoliadau graddfa fach a chanolig ledled Cymru, gan deithio yn y Deyrnas Unedig a chynhyrchu gwaith yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Arbenigedd

Yn 2000, daeth Daz yn aelod o’r adran Rheoli Llwyfan yn y Coleg, yn gyfrifol am addysgu rheoli llwyfan technegol a llwyfannu. Fel rhan o’r adran gynhyrchu, mae Daz bellach yn goruchwylio cynyrchiadau drama’r Coleg ac mae’n gynrychiolydd iechyd a diogelwch i’r adran. Y mae hefyd yn gyfrifol am reoli Venue 13, lleoliad y Coleg yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin, lle mae’r myfyrwyr yn gweithio gyda chwmnïau theatr o bedwar ban byd.

Y tu allan i’r Coleg, arferai Daz fod ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Theatr Genedlaethol Cymru. Roedd hefyd yn ymwneud â Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru am dros ugain mlynedd, yn gyntaf fel Rheolwr Llwyfan y Cwmni ac wedyn fel Rheolwr Cynhyrchu. Yn broffesiynol, mae Daz yn parhau i weithio’n llawrydd fel Rheolwr Llwyfan a Chynhyrchu ac fel Rigiwr.

Cyflawniadau Nodedig

Yn ogystal â’i rôl yn y Coleg, ac yntau wedi cwblhau tymhorau fel yr Arholwr Allanol ar gyrsiau technegol yn y Royal Academy of Dramatic Arts (RADA), Royal Conservatoire of Scotland (RCS) ac Ysgol Gerdd a Drama Guildhall, Llundain, mae Daz ar hyn o bryd yn ymgymryd â’r un rôl yn Lir National Academy of Dramatic Art yng Ngholeg y Drindod, Dulyn.

Cewch glywed mwy gan Daz am y cyrsiau mae’n eu haddysgu

Proffiliau staff eraill