Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Ffôn: 029 2034 2854

 

Cysylltiadau

 

Mynediadau

Ymholiadau yn ymwneud â cheisiadau a chlyweliadau.

Ffôn: 029 2039 1361
E-bost: admissions@rwcmd.ac.uk

 

Swyddfa Docynnau

Ffôn: 029 2039 1391
E-bost: boxoffice@rwcmd.ac.uk

 

Conservatoire Iau

Ffôn: 029 2039 1365

E-bost: junior.conservatoire@rwcmd.ac.uk

 

Llyfrgell

E-bost: library@rwcmd.ac.uk

 

Swyddfa’r Wasg


E-bost: press@rwcmd.ac.uk

 

Gwasanaethau Myfyrwyr

Ymholiadau yn ymwneud â chymorth myfyrwyr.

E-bost: student.services@rwcmd.ac.uk

 

Llogi Lleoliad

Ymholiadau yn ymwneud â llogi ein cyfleusterau a’n lleoedd.

Ffôn: 029 2039 1376
E-bost: venues@rwcmd.ac.uk

 

Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk.