Llyfrgell

Llyfrgell

Cefnogi astudiaethau a pherfformiadau

Does dim ots os ydych chi ar y llwyfan neu y tu ôl i’r llenni, rydym yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ragori.

Mae ein casgliad cynhwysfawr a’n tîm o staff arbenigol a chyfeillgar yma i gynorthwyo gyda’ch perfformiad, eich astudiaethau a’ch addysgu.

Chwilio drwy gatalog y Llyfrgell

Mae ein casgliad yn cynnwys llyfrau, sgriptiau dramâu, cyfnodolion, cerddoriaeth ddalen ar gyfer perfformiadau, gosodiadau cerddorfaol, deunydd sain/gweledol ac adnoddau ar-lein.

Angen rhywbeth nad oes gennym? (myfyrwyr a staff yn unig)

Chwilio

Beth rydym ni’n ei gynnig?

Adnoddau ar-lein
Gronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion

Ein casgliad a’n gwasanaethau
Dysgwch sut gallwn ni eich helpu a’ch cefnogi

Sgiliau ymchwil ac academaidd
Hyfforddiant ac ymholiadau

Cysylltwch â ni