Llyfrgell

Llyfrgell

Hysbysiad

Mae’r Llyfrgell bellach yn cynnig gwasanaeth casglu yn unig ar gyfer staff a myfyrwyr, y mae’n rhaid ei archebu ymlaen llaw. Cysylltwch â ni yn library@rwcmd.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau. Bydd ein cyfrif Twitter (@RWCMDLibrary) yn cael eu diweddaru.

 

Graddedigion 2021

Os ydych chi’n graddio’r haf hwn bydd eich cyfrif Llyfrgell yn dod i ben ar 4 Mehefin 2021. Dychwelwch bob eitem a chliriwch unrhyw daliadau erbyn y dyddiad hwn. Yna byddwn yn estyn eich cyfrif tan 1 Gorffennaf 2021 ac yn caniatáu ichi fenthyg 5 eitem. Cysylltwch â’r Llyfrgell (library@rwcmd.ac.uk) os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Chwilio drwy gatalog y Llyfrgell

Mae ein casgliad yn cynnwys llyfrau, sgriptiau dramâu, cyfnodolion, cerddoriaeth ddalen ar gyfer perfformiadau, gosodiadau cerddorfaol, deunydd sain/gweledol ac adnoddau ar-lein.

Angen rhywbeth nad oes gennym? (myfyrwyr a staff yn unig)

Chwilio

Beth rydym ni’n ei gynnig?

Adnoddau ar-lein
Gronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion

Ein casgliad a’n gwasanaethau
Dysgwch sut gallwn ni eich helpu a’ch cefnogi

Sgiliau ymchwil ac academaidd
Hyfforddiant ac ymholiadau

Cysylltwch â ni