Llyfrgell

Llyfrgell

Hysbysiad

Bydd y Llyfrgell ar agor 10am-3pm Ddydd Iau 19eg a Dydd Gwener 20fed Mawrth, cyn i’r adeilad gau am 6pm Ddydd Gwener 20fed Mawrth.

Mae eitemau ar gyfrifon Llyfrgell wedi’u hadnewyddu tan 28 Ebrill 2020. Bydd staff y Llyfrgell ar gael o hyd i’ch helpu unwaith y bydd yr adeilad ar gau – cysylltwch â ni ar library@rwcmd.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Chwilio drwy gatalog y Llyfrgell

Mae ein casgliad yn cynnwys llyfrau, sgriptiau dramâu, cyfnodolion, cerddoriaeth ddalen ar gyfer perfformiadau, gosodiadau cerddorfaol, deunydd sain/gweledol ac adnoddau ar-lein.

Angen rhywbeth nad oes gennym? (myfyrwyr a staff yn unig)

Chwilio

Beth rydym ni’n ei gynnig?

Adnoddau ar-lein
Gronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion

Ein casgliad a’n gwasanaethau
Dysgwch sut gallwn ni eich helpu a’ch cefnogi

Sgiliau ymchwil ac academaidd
Hyfforddiant ac ymholiadau

Cysylltwch â ni