Actio

Actio

Hyfforddwch gyda rhai o’r actorion, cyfarwyddwyr ac awduron gorau sy’n gweithio heddiw.  

Trochwch eich hun mewn hyfforddiant trylwyr o’r radd flaenaf, archwiliwch eich syniadau creadigol a datblygwch waith cymhellol a gwreiddiol fel rhan o gwricwlwm cynhwysol; un sy’n dathlu lleisiau amrywiol, gwaith newydd, a repertoire hollbwysig. 

Rydym yn adnabyddus am ddatblygu actorion o’r radd flaenaf ac mae ein graddedigion i’w gweld ym myd theatr, ffilm a theledu yn fyd-eang. Ymhlith y graddedigion mae Rakie Ayola, Syr Anthony Hopkins, Ruth Jones, Rob Brydon, Callum Scott Howells, Tom Rhys-Harries, Thalissa Teixeira, Eve Myles, Dougray Scott, Anthony Boye, Ed Bluemel, Clare Dunne, Anjana Vasan ac Eric Kofi Abrefa. 

Cyflwynir ein cyrsiau actio mewn cysylltiad agos â rhaglenni cynllunio a rheoli llwyfan y Coleg sy’n gyfystyr â dull cydweithredol heb ei hail o addysgu Conservatoire y DU. Gyda’ch gilydd byddwch yn dod yn gwmni cynhyrchu mewnol y Coleg, Cwmni Richard Burton. Gan weithio gyda chyfarwyddwyr proffesiynol, mae’r cwmni’n cynhyrchu tua 15 o sioeau bob blwyddyn, yn amrywio o ddramâu clasurol i waith cyfoes. 

‘Ein nod yw darparu hyfforddiant i actorion sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Gan ganolbwyntio ar grefft a chydweithio, mae ein rhaglen ddiwygiedig yn cyfuno repertoire craidd gyda’r gorau mewn ysgrifennu cyfoes, ymarfer a hunan-arweinir a chynnydd mewn cynhyrchu ffilm. Rydym yn canolbwyntio ar ddiwydiant, yn hygyrch ac yn cyd-fynd ag arfer gorau, gan raddio actorion i’r proffesiwn sy’n artistiaid cadarn a moesegol eu meddwl. Rydym yn meithrin lleisiau unigol cryf, ymdeimlad craff o’r ensemble; actorion sydd yr un mor gyfforddus yn gweithio gyda’r clasuron ag y maent ar waith newydd, ac yn barod i greu eu gwaith eu hunain.’ 

Jonathan Munby – Cyfarwyddwr Perfformio (Drama) 

Pam astudio actio yn CBCDC?  

 • Byddwch yn gweithio gydag artistiaid gwadd clodwiw sy’n cyfarwyddo ein perfformiadau ac yn arwain ystod o ddosbarthiadau sy’n darparu hyfforddiant actorion clasurol a chyfoes. 

 • Fel rhan o’ch hyfforddiant, byddwch hefyd yn cael dosbarthiadau meistr gyda rhai o awduron, actorion a chyfarwyddwyr mwyaf cyffrous y wlad, lle gallwch gael cyngor arbenigol ar bopeth yn amrywio o dechneg clyweliad i ddod o hyd i asiant. 

 • Byddwch yn cymryd rhan mewn Stondinau Actio blynyddol yng Nghaerdydd a Llundain o flaen asiantau a chyfarwyddwyr castio blaenllaw. Yn 2016, cynhaliodd y Coleg ei Stondin gyntaf yn UDA, yn Ninas Efrog Newydd, a bydd yn dychwelyd yno yn 2022. 

 • Mae ein hyfforddiant yn gynhwysol ac yn croesawu amrywiaeth, gan weithio gyda’r lleisiau pwysig yn theatr y DU, sy’n rhoi sylw uniongyrchol i bryderon mwyaf rhagweledol ac arwyddocaol ein hoes. 

 • Yn ein gŵyl ysgrifennu newydd flynyddol, NEWYDD, byddwch yn gweithio’n agos gydag awduron a chyfarwyddwyr blaenllaw ar ddramâu a gomisiynwyd gennym ni mewn cydweithrediad â Royal Court, Paines Plough a Theatr y Sherman. Ar gyfer 2023 rydym yn comisiynu drama newydd gan y dramodydd clodfawr Philip Ridley. Bydd y cynyrchiadau yn cael eu dangos am y tro cyntaf yma yn y Coleg cyn symud i theatr The Yard yn Llundain. 

 • Byddwch yn gweithio gyda’n hawdur preswyl, a fydd yn eich tiwtora ac yn eich cefnogi wrth i chi ddatblygu eich gwaith creadigol eich hun. Y dramodydd a chyfarwyddwr clodwiw Chinonyerem Odimba oedd ein hawdur preswyl cyntaf yn 2020. Ein hawdur preswyl presennol yw’r dramodydd byd-enwog Roy Williams, un o leisiau Du cyfoes pwysicaf y theatr ym Mhrydain. 

‘Un o’r cyrsiau hyfforddi actorion mwyaf trylwyr a threiddgar yn Ewrop.’ 

Simon Stephens, dramodydd 

Arweinir gan gyfarwyddwr o fri sydd ag 20 mlynedd o brofiad 

Mae Jonathan Munby, Cyfarwyddwr Perfformio (Drama), wedi bod yn gyfarwyddwr ers dros 20 mlynedd ac wedi gweithio ledled y byd ar ddramâu clasurol, ysgrifennu newydd, theatr gerddorol ac opera. 

Mae wedi gweithio i’r Royal Shakespeare Company, Shakespeare’s Globe yn Llundain, y Donmar Warehouse, Chichester Festival Theatre, a theatrau yn y West End. 

Mae hefyd wedi gweithio mewn theatrau yn yr Unol Daleithiau a Japan, gan gynnwys Chicago Shakespeare Theatre, Shakespeare Theatre Company yn Washington, D.C. a’r Lincoln Center yn Efrog Newydd. 

Mae wedi’i enwebu am, ac wedi ennill, nifer o wobrau mawr, gan gynnwys Gwobr Theatr y DU, Gwobr Helen Hayes yn yr Unol Daleithiau am y ‘Cyfarwyddwr Mwyaf Eithriadol’ ac yn fwyaf diweddar Gwobr Olivier am yr Adfywiad Gorau.  

About RWCMD

 • Mae cydweithredu wrth wraidd popeth a wnawn yma. Mae gan ein sefydliad amlddiwylliannol bywiog 800 o fyfyrwyr o dros 40 o wledydd. Fel actor, fe gewch gyfleoedd i weithio gyda llawer ohonynt – yn enwedig y rheini sydd ar ein cyrsiau rheoli llwyfan a theatr dechnegol a theatr gerddorol – mewn nifer o berfformiadau a phrosiectau cyffrous.  
 • Mae cydweithio yn rhan enfawr o’r hyn a wnawn, gan eich galluogi i drochi mewn profiadau newydd gydag ystod eang o ddisgyblaethau a sgiliau o bob adran o’r Coleg. Mae ein cwmni REPCo unigryw a arweinir gan fyfyrwyr yn annog myfyrwyr i gydweithio i fod yn feiddgar, yn llawn dychymyg ac yn entrepreneuraidd. 
 • Mae CBCDC yn ganolfan gelfyddydau brysur sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau’r flwyddyn (llawer ohonynt am ddim) sy’n gyfuniad o artistiaid o’r radd flaenaf a gwaith myfyrwyr, yn aml ochr yn ochr. Mae digwyddiadau mawr rheolaidd yn CBCDC yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a digwyddiadau annibynnol fel Cyngres Telynau’r Byd ym mis Gorffennaf 2022. 
 • Mae ein campws yng nghanol Caerdydd, Dinas Gerddoriaeth gyntaf y DU, a phrifddinas gartrefol a llewyrchus Cymru, sydd ond dwy awr ar y trên i ganol Llundain.
 • Byddwch yn ymarfer, yn astudio ac yn perfformio mewn lleoliad hyfryd a llawn ysbrydoliaeth sy’n ffinio â Pharc Bute, sef un o fannau gwyrdd mwyaf y ddinas. Mae gennym neuadd gerddoriaeth siambr gydag acwsteg hynod, cyntedd a man perfformio gwydrog, Theatr Richard Burton, yn ogystal â stiwdios a mannau rihyrsal o’r radd flaenaf. 
 • Cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas fwyaf cost-effeithiol yn y DU ar gyfer myfyrwyr, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022. 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy