Ciniawau a Derbyniadau

Ciniawau a Derbyniadau

Mae ein cyntedd gwydr tri llawr syfrdanol a’n teras awyr-agored sy’n edrych allan dros barcdir rhestredig Gradd 1 Parc Bute a Chastell Caerdydd yn un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd.

Mae ein lleoliadau trawiadol ar gael at eich defnydd chi’n egsgliwsif, ar gyfer hyd at 200 o westeion cinio ffurfiol a hyd at 500 o westeion derbyniad.

Mae dwy ystafell bellach, gyda lle i 50 o westeion, ar gael yng nghanolfan hanesyddol Anthony Hopkins, stablau gwreiddiol Castell Caerdydd. Mae ei rhodfa goediog atyniadol yn cynnig mynedfa drawiadol ar gyfer eich gwesteion.

Cewch gefnogaeth ein tîm llawn, a fydd yn cynnig gwasanaethau cynllunio digwyddiadau proffesiynol, cefnogaeth dechnegol brofiadol ac arbenigol, arlwyo heb ei ail, gofal cwsmeriaid croesawus a doniau perfformio disglair.

Gadewch i ni gynnal eich digwyddiad – byddwch mewn cwmni da...

“Diolch yn fawr am helpu i wneud neithiwr yn noson mor wych. Roedd popeth yn fendigedig, ac fel y gwyddom, mae’r fath lwyddiant yn golygu llawer o waith yn y cefndir. Ni allai’r staff oedd ar ddyletswydd fod wedi gwneud mwy, roedden nhw mor gymwynasgar a dymunol...a’r perfformwyr – am dalent! Gobeithio y caf gyfle i gydweithio â chi eto.”

Rhaglawiaeth Morgannwg Ganol

 

“Hoffwn fynegi fy niolch diffuant i chi a’ch tîm am helpu i wneud ein noson yn un gwbl hudolus. Roedd y bwyd, yr awyrgylch a’r trefniadau yn ardderchog; mae eich proffesiynoldeb a’ch ymroddiad yn ddiguro, ac ni fyddwn yn petruso’r un eiliad cyn argymell eich gwasanaethau a’r lleoliad i eraill. Rwy’n mawr obeithio y byddaf yn cydweithio â chi eto yn y dyfodol.”

Cynyrchiadau RLC

 

“Diolch yn fawr i chi a’r tîm am ddigwyddiad gwych nos Sadwrn ar gyfer gwobrau Tenis Cymru. Roedd y staff i gyd yn broffesiynol, yn gyfeillgar ac yn barod i helpu ac rydym wedi cael cymaint o adborth cadarnhaol. Roedd pawb ar fy mwrdd i’n canmol ansawdd y bwyd, yn enwedig y pwdinau gogoneddus! Fel y gwyddoch, buom rhwng dau feddwl ynghylch defnyddio’r neuadd ar gyfer cyflwyno’r gwobrau...ond chi oedd yn iawn, gan iddo roi coron ar y digwyddiad.”

Tenis Cymru