MA Theatr Gerddorol

MA Theatr Gerddorol

Trosolwg o’r Cwrs

 • Gwersi canu un-i-un a hyfforddi yn y repertoire
 • Dosbarthiadau sgiliau actio rheolaidd gyda thiwtoriaid o raglenni actio hir-sefydliedig CBCDC, gan weithio gyda byr-fyfyrio, cymeriad, perthynas a thestun
 • Dosbarthiadau sgiliau llais yn canolbwyntio ar dechnegau perfformio corfforol yn ogystal â ffisioleg llais, tafodiaith ac acenion
 • Dosbarthiadau sgiliau dawns, yn cynnwys jazz a tap, a defnyddio symud yn effeithiol i gyfathrebu yn y theatr
 • Sesiynau ymarferol ar dechneg gwrandawiadau fel paratoad ar gyfer gwrandawiadau llwyfan a theledu proffesiynol
 • Cyflwyniadau stondin yng Nghaerdydd a Llundain, i gynulleidfa wadd o asiantiaid, cyfarwyddwyr castio a darpar-gyflogwyr
 • Rhannau mewn perfformiadau cyhoeddus, yn cynnwys o leiaf un cabaret ac un cynhyrchiad wedi ei lwyfannu’n llawn

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Sgiliau Actio 40
  Sgiliau Llais 20
  Sgiliau Canu 40
  Sgiliau Symud a Dawns 20
  Perfformiad Cyhoeddus 60

   

 

 

Gofynion Mynediad

Mae gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd israddedig neu gymhwyster cyfwerth.

Gall y Coleg ystyried ceisiadau gan bobl heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu, profiad ymarferol a dealltwriaeth dda o’r proffesiwn theatr gerddorol. Byddai gweithio mewn cwmni neu gwmnïau proffesiynol am dair blynedd o leiaf yn profi hyn.

Detholir ar sail proses o wrandawiadau lle bydd disgwyl i ymgeiswyr arddangos sgiliau ymarferol cryf yn nhri maes perfformio theatr gerddorol – actio, canu a dawnsio – gyda lefel neilltuol o allu mewn dwy o leiaf o’r disgyblaethau hyn.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
10 mis llawn amser £17,440 *  £25,240 * 

* Dyma’r swm llawn.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Darllenwch fwy