Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Sut i ymgeisio – Actio a Theatr Gerddorol

Popeth sydd angen i chi wybod am wneud cais i astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Sut i ymgeisio

I gael mynediad i gwrs mae’n rhaid i chi wneud cais drwy UCAS Conservatoires. Mae’r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i wneud cais i fwy nag un conservatoire a chadw golwg ar hynt a helynt eich cais ar-lein. Mae yna ffi untro o £27.50 i’w dalu i ddefnyddio UCAS Conservatoires.

I gychwyn cais newydd, ewch i UCAS Conservatoires: Ymgeisio a Thracio.

Cod Sefydliad UCAS Conservatoires ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw R59 ac mae Cod y Cwrs i'w weld ar dudalen y cwrs.

Wrth wneud cais drwy UCAS Conservatoires, bydd yn ofynnol i chi ddewis prif arbenigedd/disgyblaeth. Edrychwch ar y tabl i weld beth mae angen i chi ei ddewis.

Cwrs

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

Prif arbenigedd/disgyblaeth

Cynhyrchu drama

Chod y cwrs

705F (llawn amser); 700P (rhan amser)

Cwrs

BA Actio

Prif arbenigedd/disgyblaeth

Perfformio drama

Chod y cwrs

200F

Cwrs

MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio

Prif arbenigedd/disgyblaeth

Perfformio drama

Chod y cwrs

704F

Cwrs

BA Theatr Gerddorol

Prif arbenigedd/disgyblaeth

Theatr Gerddorol

Chod y cwrs

RW02

Cwrs

MA Theatr Gerddorol

Prif arbenigedd/disgyblaeth

Theatr Gerddorol

Chod y cwrs

713F

  • Yn eich cais, gofynnir i chi am fanylion eich canolwr ‘ymarferol/cerddoriaeth’. Llythyr geirda yw hwn, wedi’i ysgrifennu gan eich athro/darlithydd drama, pennaeth adran, neu unrhyw unigolyn priodol arall a all wneud sylwadau ar eich galluoedd perfformio ar actio.
  • Rydym yn argymell eich bod yn rhoi sylw penodol i’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn eich datganiad personol ar eich ffurflen gais, er mwyn rhoi darlun mor glir â phosibl i ni o’ch profiad perthnasol a’ch rhesymau dros wneud cais.
  • Mae yna ffi clyweliad o £35 ar gyfer y gost o drefnu a darparu clyweliadau.
  • Rydym wedi ymrwymo i ddarparu mynediad i hyfforddiant ar gyfer y myfyrwyr mwyaf talentog, waeth beth fo’u cefndir neu eu sefyllfa ariannol. Nod ein polisi hepgor ffioedd yw cynorthwyo ymgeiswyr y gall eu hamgylchiadau ariannol eu rhwystro rhag cael clyweliad.
Myfyrwyr yn chwarae pianos mewn cyngerdd.

Dyddiadau ar gyfer gwneud cais

Cwrs

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

Ceisiadau’n agor

12 Gorffennaf 2023

Ceisiadau’n cau

Rydym yn cynghori’n gryf eich bod yn gwneud cais cyn diwedd mis Mawrth 2024. Byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau am y cwrs hwn cyhyd ag y bydd llefydd gwag ar gael.

Cwrs

BA Actio

Ceisiadau’n agor

12 Gorffennaf 2023

Ceisiadau’n cau

31 Ionawr 2024

Cwrs

MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio

Ceisiadau’n agor

12 Gorffennaf 2023

Ceisiadau’n cau

22 Mawrth 2024

Cwrs

BA Theatr Gerddorol

Ceisiadau’n agor

12 Gorffennaf 2023

Ceisiadau’n cau

31 Ionawr 2024

Cwrs

MA Theatr Gerddorol

Ceisiadau’n agor

12 Gorffennaf 2023

Ceisiadau’n cau

01 Mawrth 2024