Neidio i’r prif gynnwys

Cronfa Syr Bryn Terfel

Ymunwch â Syr Bryn Terfel i gefnogi cenedlaethau o artistiaid perfformio y dyfodol.

Syr Bryn Terfel

Syr Bryn Terfel yw un o gantorion mwyaf y byd, sy'n cael ei werthfawrogi a'i edmygu am ei ddawn sylweddol fel actor yn ogystal ag am ei lais hardd, sy'n cyfuno i swyno cynulleidfaoedd ledled y byd.

Yn enedigol o Gymru, mae'n angerddol am iaith a diwylliant ei wlad ac yn cefnogi cenedlaethau'r dyfodol o artistiaid perfformio o bob man yn y byd, wrth iddynt gael eu cyfleoedd cyntaf i hyfforddi a symud i yrfaoedd rhyngwladol.

Ymddiriedolaeth newydd

Mae ei ymrwymiad - a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2023 - i adeiladu ymddiriedolaeth newydd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a fydd yn ein gwaddol yn barhaol ac yn cefnogi ysgoloriaethau a phrosiectau am byth yn ddatblygiad cyffrous iawn i ni.

Rwyf wedi cyrraedd cyfnod yn fy mywyd a fy ngyrfa lle mae'n hynod o bwysig i mi gefnogi'r cenedlaethau nesaf o berfformwyr ac artistiaid creadigol ac i sefydlu ymddiriedolaeth barhaol yma yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar gyfer gwneud hyn.
Cronfa yw'r enw ar hon, ac mae fy ngwraig Hannah a minnau bellach yn gweithio'n agos gyda'r timau Arweinyddiaeth a Datblygiad yn y Coleg i ddod o hyd i'r dyngarwyr a'r rhoddwyr cyntaf a fydd yn ymuno â ni ar y siwrnai gyffrous hon i adeiladu cronfa newydd a pharhaol. Mae yna groeso i bawb.’
Syr Bryn Terfel

Lansio'r Gronfa

Adeiladu cronfa gwerth £5 miliwn

Mae Syr Bryn wedi dod â’i ymddiriedolaeth bresennol i’r Coleg i wneud rhywbeth hollol newydd gyda Chronfa.

Dros y 3 blynedd nesaf, bydd ef a'r Coleg yn gweithio gyda'i gilydd i ddarganfod grŵp bach o noddwyr a fydd yn bartneriaid arweiniol yn y fenter hon ac a fydd yn cyfrannu rhoddion sefydlu i adeiladu tuag at gronfa o £5m.

Bydd cefnogi Cronfa Syr Bryn Terfel hefyd yn agored i bawb sydd am gymryd rhan, wrth i ddigwyddiadau codi arian arbennig yn y dyfodol gael eu trefnu ac wrth i raglen rhoi reolaidd cael ei sefydlu a'i rheoli trwy adran Datblygiad CBCDC.

Bydd Cronfa Syr Bryn Terfel hefyd yn cael ei hyrwyddo fel cyfle arbennig iawn ar gyfer cymynroddion.

Bydd prosiectau cyntaf Cronfa Syr Bryn Terfel yn cynnwys

  • Gwobr Cân Cronfa Syr Bryn Terfel, a gynhelir yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru am y tro cyntaf yn hydref 2025. Bydd yn werth £5,000 i'r enillydd ac yn agored bob dwy flynedd. Bydd y wobr yn agored i fyfyrwyr canu o gonservatoires y DU ac o grŵp dethol o sefydliadau rhyngwladol. Bydd yn ofynnol i gystadleuwyr gynnig rhaglen sy'n cynnwys cân yn y Gymraeg yn ogystal ag un sy'n taflu goleuni ar eu hiaith a'u diwylliant eu hunain.
  • Cyfres newydd o ysgoloriaethau a bwrsariaethau Cronfa Syr Bryn Terfel, a ddyfarnwyd ar draws pob disgyblaeth yn y Coleg a'r Coleg Iau, lle mae'r angen ariannol mwyaf.
  • Prosiectau a chomisiynau sy'n dathlu'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, gyda phwyslais ar ryngweithio â diwylliannau rhyngwladol eraill.

Archwilio’r adran