Neidio i’r prif gynnwys

Diolch

Hoffem ddiolch i’r cyrff cyhoeddus, unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a noddwyr busnes sydd wedi cyfrannu at y Coleg ac sy’n parhau i’n cefnogi.

Cymorth Busnes

ABRSM
Ambersphere Solutions Ltd
Arts & Business Cymru
Bad Wolf
Hugh James
ITV Studios
John Lewis Partnership
S4C
Steinway
Unite Students 

Unigolion

Y Fonesig Shirley Bassey FRWCMD
Teulu Biss
Philip Carne MBE FRWCMD a Christine Carne FRWCMD
Yr Athro Indira Carr
Hywel a Mary George
Teulu y diweddar Alan Good
Y diweddar Eira a Don Halley
Linda a Tony Hill
Y diweddar Elaine Hugh-Jones
Y diweddar Keith James
Y diweddar Leonard a Marian Jones
Y diweddar Peter Kearney
Y diweddar Barbara Knapton a Kathleen Cavill
Teulu y diweddar Syr Charles Mackerras CBE FRWCMD
Samantha Maskrey
Sean Mathias
Y diweddar Eluned McGrenary
Y diweddar Arthur Morris Jones 
Robin a Sophia Neill
Gregory Nasmyth a’r Anrhydeddus Samantha Rowe-Beddoe
Richard Parry 
Alan Peterson OBE a Maggie Peterson a Hywel Peterson
Y diweddar Gwenllian Phillips er cof am ei gŵr
Y diweddar Phoebe Ida Phillips
Dr David Pollak
Y diweddar Eileen Price
Janet Price FRWCMD
Y diweddar Trevor Pugsley
John Rath a John Underwood
Y diweddar Ron Redwood
Carlo Rizzi FRWCMD
Y diweddar Jacqueline Skarvellis
Syr Ian Stoutzker CBE FRWCMD
Syr Howard Stringer FRWCMD a’r Arglwyddes Jennifer Stringer
Peter a Janet Swinburn
Babs a Debs Thomas
Y diweddar Neil Haydn Webber
Ted a Val Yates
Catherine Zeta-Jones CBE FRWCMD

Cylch y Cadeiryddion

Hugo a Elinor Blick
John Derrick a Preben Oeye
Richard Lloyd-Owen a Patricia Cabrera
Peter Saunders OBE
Roger Munnings CBE a Karen Munnings
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL a'r Arglwyddes Rowe-Beddoe
Atlantic Property Development PLC (Babs Thomas)
Mr and Mrs Vyvyan and Valerie Ferrer

Cylch '49

Diolch i'r rhai sydd wedi cofio CBCDC yn eu hewyllys.

Cyrff Cyhoeddus

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
First Campus
Llywodraeth Cymru

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Albert and Eugenie Frost Music Trust
Andrew Lloyd Webber Foundation
Ann Driver Trust
Antares Trust
Anthony G Woolcott Charitable Trust
British Schools & Universities Foundation
Clive Richards Foundation
Colin Keer Trust
Colwinston Charitable Trust
D'Oyly Carte Charitable Trust
Finzi Trust
Foyle Foundation
Gareth Jones Trust
Gaynor Cemlyn Jones Trust
Girdlers' Company Trust
Helen Rachael Mackaness Charitable Trust
Joseph Strong Frazer Trust
Julian Bream Trust
Kathleen Trust
Leverhulme Trust
Linbury Trust
Mackintosh Foundation
Mosawi Foundation
Nick Lewis Memorial Trust
Simon Gibson Charitable Trust
Sir John Gielgud Charitable Trust
Sophie's Silver Lining Fund
South Square Trust
Spielman Charitable Trust
Starmer Jones Music Trust
Thriplow Charitable Trust
Tillett Trust
UK Friends of the Felix Mendelssohn Bartholdy Foundation
Universal Music UK Sound Foundation
Waterloo Foundation
Wolfson Foundation

Apêl Trawsnewid

Hoffem ddiolch i bob rhoddwr i’r Apêl Trawsnewid ddiweddar, gan gynnwys y rhai sy’n dewis aros yn anhysbys.

Wei Hong Duan • Yimei McCabe • The Mosawi Foundation • James ac Andrea Clarke • Reed a Christine Halladay • Norris a Tori Whitmore • CPA Global • Alan a Maggie Peterson • Alan Rogers • Western Power Distribution • Alison Atkins Crowther • Syr Anthony a’r Arglwyddes Evans • Scott a Lynsey Fisher • Danny a Carmela Hargreaves • Paul a Mary Higgins • Sara Pearce • Gareth Skelding a Rhys Griffiths • Ian Stoutzker CBE FRWCMD a Mercedes Stoutzker • Peter a Janet Swinburn • Edward Thomas FRWCMD a Nathalie Thomas • Alan a Susanne Thomas • Causeway • Llywodraeth Cymru • Gregory Nasmyth a’r Anrhydeddus Samantha Rowe-Beddoe • Hywel ac Elizabeth Ball • Carol Bell • British Schools and Universities Foundation • Kate Burton FRWCMD • David ac Annwen Carey-Evans • William a Rhiannon Carey-Evans • Clive a Isobel Carr • Alexander Chandler a Laura Bottega • Christopher ac Andrea Costa • James Cronin a Simon Pearson • Charles H Duggan • Anita George • Hywel a Mary George • Christopher a Caroline Hacking • Antares Trust • Peter a Cynthia Hardy • Huw a Jacqui Jenkins • Nancy Lee • Jeremy a Julie Llewelyn • Capt Syr Norman Lloyd-Edwards KVCO GCSt J RD JPRNR FRWCMD • Lloyd George Asia Foundation • Arglwydd a’r Arglwyddes MacGregor • Christopher Moorsom OBE • Syr Idris Pearce CBE TD DL • Mark a Denise Poulton • Great Western Railway • The Red Butterfly Foundation • Menna Richards OBE FRWCMD • Martyn ac Anne Ryan • Kenneth a Hazel Sievewright • Michael a Heather Slade • John a Susan Stanion • The Viscountess St Davids • Steinway & Sons • Rod a Julie Stevenson • Lucy Stout • Claire Thomsett • Liza Todd Tivey • Werner ac Elizabeth Walbroel • Robin Wilkinson a Ken Watters

Cyswllt Noddwr Aur

John a Manon Antoniazzi • Dr Carol Bell • Geraint Talfan Davies OBE • Janet Davies • Yr Athro Helena Gaunt • Hywel a Mary George • Brian Gilbert • Ray Holman • Hywel Ceri a Morwenna Jones • Christine Lewis OBE • Nic Lloyd – Malvern Theatres • Sara Naudi a Prof. Mark Layton • Christopher Moorsom OBE a Mere Moorsom • Syr Idris Pearce • Alan Peterson OBE a Maggie Peterson • Joe Pillman • Y diweddar Syr Antony Reardon Smith a'r Fonesig Reardon Smith • Sylvia Richards • Carlo Rizzi FRWCMD a Lucy Stout • Betsan Roberts • Dr Brian Roper • Babs Thomas OBE • Martin Tinney a Nicholas Yarr • Robin Wilkinson a Kenneth Watters • Ted a Val Yates

Cyswllt Noddwr

Y Fonesig Hilary Boulding DBE FRWCMD • George Caird • Ken Griffin • Linda James • Graham a Dorothy Jones • Rhiannon Jones • Capten Syr Norman Lloyd-Edwards FRWCMD • Liz a Gary Maloney • Menna Richards OBE FRWCMD • Syr Paul a’r Arglwyddes Silk • Simon Smail CBE • Howard Weeks

Cyswllt  Coleg Aur

Pandora Allin • Dr Mary Browning • Peter Bryant ac Ann Saalbach • Yr Athro Paul Cantrill a Mrs Beryl Cantrill • Douglas Dalwood • Mark Davies • Sonia Davies • Mr Christopher Greene ac Annmaree O’Keeffe • Peter a Jane Hordley • Clare Kimber • Yr Athro Bonesig Julie Lydon OBE • Suzanne Pari • Steven Tyrer • Nicholas Pollock • Cynthia Pulsford • Cynthia Roberts • Paul Rothwell • Judith Mary Tanner • Roger a Rhian Thomas • Muriel Weeks • Brian Weir • Judith Wilkins • Gareth Williams • Marie Wood

Cyswllt  Coleg

Scott Allin • David Bacon • Paul & June Bewers • Emily Binns • David Botterill • R ac A Botterill • Jenny Broughton MBE • Ann E Bryan • Janet Dewes • Dr Andrew Donlan • Timothy ac Alison Down • Teulu Emlyn Jones • Judith Jones • David Francis • Helen a Glyn Evans • Jennifer Anne Gent • Philip Gibbins • John Green • Edwina Hart MBE FRWCMD • Nick Hawkins • Andrew Healy • Ray Heath • Geoff Hollett • Gloria Jenkins • Gwenan Jenkins-Jones • Gareth Matthewson OBE • Barbara a Merfyn Jones • Mrs J C Jones • Richard a Jenny Jones • Diana Langmaid • David Lermon • Geraldine Martin • Anthony a Rosemary Mason • John Mason • Tabitha Moore • Shirley Parry • Dr Heather Payne • Mike Perry • Debs Pitman •  Lynne Plummer • Ceridwen Roberts • Sylvia Robert-Sargeant • Ann Saalbach a Peter Bryant • Tilly Scott • Elizabeth Stokes • Kate Stokes Davies • Jemma Terry • Gareth a Trish Thomas • Hilary Thomas • Jane a Mike Tooby • Louisa Turner • Sara a Harry West •  Timothy White • Sheila Whitfield • Susan Whitford • Robin a Sally Young

Cyswllt  Cyfeillion

David Allen • Len a Kath Bartlett • Judith Bond • Paul Bowen • Patricia a Ken Brinkworth • Marilyn Broadstock • Rita Burtch • Carol Cobert • Jeffrey a Rose Coles • Joyce Davidson • Jean Davies• Ksenia Dreyer • Tamsin Evans • John R Evans • Janet a Gareth Evans • Miriam Evans • Peter a Jill Ferdinando • Fred a Betty Fox• Isobel Gelder • Brian Gilbert • Eluned Goode • Rees Govier • Wendy Grey-Lloyd • Vera Griffith • Bette Griffiths • David Harris • Tony a Suzanne Hazell • Eryl Hicks • Colin Hicks • Duncan Hockridge • Patricia Holbrook • Catherine Holden • Elisabeth Hotchkiss • Alun a Rhiannon John • Howard Johnson • Kathleen Jones • Leslie Jones • Olivia Jones • Alison a David Kitchen • Amanda Lakin • Judith Land • Ann Lewis • Doreen Marshall a David Harris • Alan a Pauline Matthews • Jan Matty • Eluned McGrenery • Rod McKerlich • Christine Mullins • John Anthony Napier • Jane Newman • Lesley a John Noaks • Marian a Colin Oliver • John a Margaret Phillips • William Roberts • Ceri Rossiter • Vera a Pat Ruddock • Kerry Russell • Emma Salter • Michael ac Anne Scales • David Singleton • C ac O Sirrell • Terrence a Janet Smith • Col R A a Mrs R M Taylor • Andrew Teal • Dewi a Betty Thomas • Margaret Thomas • Maureen Thomas • John Tolan • Maria Tucker • Franz Von Habsburg • Rita White • Karen Whitecross • Susan Whitford • Chris Woolley • Michael Young

Gwobrau

Diolch i’r holl Unigolion, Ymddiriedolaethau a Busnesau sydd yn rhoi Gwobr i’r Coleg.

Y Tad Paul Bigmore • Bridgewood & Neitzert • Cardiff Business Club • Cymdeithas Theatr Newydd Caerdydd (1965-1997) • Cardiff Violins • Crowthers of Canterbury • Siân Cobb a Grace Gilmore-James • Sara Codrington • Sean Crowley, Ian Evans a Dave Roxburgh • Siân Davies a Janice Rees • June Emerson Wind Music • Gwobr Daniel Emlyn Davies • Cronfa Prudence Emlyn-Jones • The English Speaking Union • Gwobr Goffa Eifion Evans • Ev-entz • Y diweddar Edmond Fivet CBE FRWCMD • All Flutes Plus •  Y Prifathro Helena Gaunt • Brian Gilbert • The Lucille Graham Trust • Guitar Circus • Harlequin Agency • Y diweddar Mr John Hinley • The John Ireland Trust • Just Flutes • Gwobr Goffa Valetta Iacopi Memorial a Mrs Joann Holbrough • Howarth of London • The Jon Awards Trust • Ursula Jones PhD OBE • Mrs JM Lawton Oswestry • Y diweddar Mabel Linwood Christopher • Anne Loveland • Crispin Lowrey • Gwobr Goffa Midori Matsui • Mrs E H McGrenery • John Mills • Chris Mowat a David Triggel • The Musicians’ Union • Hannah O’Keefe • Stella Patrick a chyfeillion • Peter Symonds’ College • Hugh Phillips • Côr Meibion Pontypridd • Y diweddar Eileen Price • Ysgoloriaeth Florence Mary Proctor • Y diweddar Trevor Pugsley • John Rath a John Underwood • Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig • Vanessa Refson • Kym Roberts • Yr Arglwydd Rowe-Beddoe • Y diweddar David Seligman OBE FRWCMD a chymynrodd Philippa Seligman • Y Teulu Sharp a Declan Hamilton • Y diweddar Mrs Edith Thomas • Gwobr Goffa John Thomas (Merthyr Tydfil) • Elizabeth Varney • Y diweddar Marcia Watts • Beryl Weale • Gwobr Philippa Whitelaw Yardley • Yr Arglwyddes Veena Williams • Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru • Y diweddar Dr David Wynne Thomas

Rydym yn parhau’n hynod ddiolchgar i’r cyrff cyhoeddus, unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a noddwyr busnes a roddodd eu cefnogaeth i’n Hymgyrch Cyfalaf: Llwyfan Llwyddiant. Roedd y gofodau hyfforddi a pherfformio newydd yn y Coleg yn sylfaen ar gyfer cyfnod newydd yn hanes y Coleg.

Llywodraeth Cymru • Prifysgol De Cymru • Cyngor Caerdydd • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru • Ian Stoutzker CBE FRWCMD • The Foyle Foundation • The Garfield Weston Foundation • The Linbury Trust • The Wolfson Foundation • MADSU Cyf, Undeb Myfyrwyr CBCDC • Anthony ac Elizabeth Bunker • Diane a Henry Engelhardt CBE • Hywel a Mary George • Yr Athro a Mrs David Halton FRWCMD • Y diweddar John Hinley • Peter ac Anne Mathias • Vincent McNabb • Christopher Nott • Syr David a’r Arglwyddes Prosser • Yr Arglwydd a’r Arglwyddes Rowe-Beddoe • Y diweddar David Seligman OBE FRWCMD a chymynrodd Philippa Seligman • Syr Howard a’r Arglwyddes Stringer FRWCMD • Y diweddar Fonesig Elizabeth Taylor a’i theulu • Edward Yates • The Clore Duffield Foundation • The Coutts Charitable Trust • The Dunard Fund • The Foundation for Sport and the Arts • The G C Gibson Charitable Trust • The Gwendoline and Margaret Davies Charity • The Idlewild Trust • The Landfill Community Fund • The Simon Gibson Charitable Trust • Sir Siegmund Warburg’s Voluntary Settlement • The Waterloo Foundation • Boomerang • Capital Law LLP • Champagne Pommery • Davis Langdon • Grant Thornton • Hilton Cardiff • Helical Bar Wales plc • Land Securities • Liberty Living • Pitney Bowes • PMH Properties • St David’s 2 • Steinway & Sons • Western Power Distribution • Yr Athro John Andrews CBE • Owain Arwel Hughes FRWCMD • Pippa Bartolotti • Y Fonesig Shirley Bassey FRWCMD • Hilary Boulding • Rob Brydon FRWCMD • Yr Athro Indira Carr • Philip Carne FRWCMD a Christine Carne FRWCMD • Elizabeth ac Edmond Fivet CBE FRWCMD • Brian Gilbert • Ioan Gruffudd FRWCMD • Terry Hands FRWCMD • Valerie Hodges • David Jackson • Dr Karl Jenkins CBE FRWCMD • Robert John • Syr Tom Jones FRWCMD • Yr Athro Harryono Judodihardjo • Neil a Glenys Kinnock • Capten Syr Norman Lloyd-Edwards FRWCMD • Charles Lloyd-Jones • John a Margaret Phillips • Michael a Cora McGrane • Y diweddar Angharad Rees FRWCMD • Carlo Rizzi FRWCMD a Lucy Stout • Trevor Shortman • Babs Thomas OBE • Corris Thomas • Roger Thomas • Y diweddar Marcia Watts

Hefyd, pawb a gefnogodd ein  Hymgyrch Cymerwch Eich Sedd (Noddwr, Rob Brydon) a’n Gala Frenhinol ym Mhalas Buckingham, llawer o aelodau staff y Coleg a roddodd yn hael a sawl rhoddwr sy’n dymuno aros yn anhysbys.


Archwilio’r adran