Cynadleddau a Chyfarfodydd

Cynadleddau a Chyfarfodydd

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â Janet Smith, Rheolwr Lleoliadau (Janet.Smith@rwcmd.ac.uk)

Mae ein hamrywiaeth poblogaidd o gyfleusterau cynadledda a chyfarfod wedi denu digwyddiadau a chyfarfodydd mawr, megis y rhai ar gyfer NATO, cynhadledd ryngwladol yr Academi Farchnata, cynhadledd Cymdeithas Ewropeaidd y Llyfrgelloedd Gwybodaeth Iechyd ac arddangosfa World Stage Design.

Yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, cewch gefnogaeth ein tîm llawn, a fydd yn cynnig gwasanaethau cynllunio digwyddiadau proffesiynol, cefnogaeth dechnegol brofiadol ac arbenigol, arlwyo heb ei ail, gofal cwsmeriaid croesawus a doniau perfformio disglair.

Gadewch i ni gynnal eich digwyddiad – byddwch mewn cwmni da...

Mae ein cyfleusterau sydd ar gael yn egsgliwsif i chi yn cynnwys Neuadd Dora Stoutzker (hyd at 400 o gynadleddwyr), Theatr Richard Burton (hyd at 180 o gynadleddwyr), Theatr Bute (160 o gynadleddwyr), deg ystafell ymneilltuo a chyfarfod, oriel arddangos amlbwrpas a chyntedd gwydr cyfoes syfrdanol ar gyfer hyd at 500 o gynadleddwyr. Mae Wi-Fi ar gael ledled ein lleoliadau, sydd hefyd yn cynnwys caffi, bar a theras awyr agored yn edrych allan dros y parciau hardd o gwmpas Castell Caerdydd.

Cysylltwch â:

Janet Smith
Rheolwr Lleoliadau
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

janet.smith@rwcmd.ac.uk neu 029 2039 1376

 

Cefnogaeth Dechnegol a Wi-Fi

Mae ein tîm technegol hynod brofiadol yn darparu dros 700 o ddigwyddiadau bob blwyddyn gan gynnwys goleuo cynadleddau, sain a chlyweledol. Mae Wi-Fi ar gael yn ein holl leoliadau.

 

Cynadleddau gyda Chwa Greadigol

Mae ein cerddorion yn diddanu teuluoedd brenhinol, arweinwyr gwladwriaethau a gwesteion nodedig. Gall triawd jazz, ensemble cerddoriaeth glasurol neu hyd yn oed berfformiad o frwydro llwyfan gan berfformwyr dawnus roi agwedd greadigol i’ch derbyniad diodydd neu ginio cynhadledd.

 

Argaeledd

Mae ein lleoliadau cynadledda a chyfarfodydd ar gael yn egsgliwsif i chi o ganol mis Gorffennaf hyd at ganol mis Medi, o ddechrau Rhagfyr tan ddechrau Ionawr ac yn ystod mis Ebrill. Ar gyfer digwyddiadau penwythnos, mae’n bosib y bydd y lleoliadau ar gael gydol y flwyddyn.

 

Arlwyo

Gallwch ddisgwyl ansawdd heb ei ail gan ein harlwywyr mewnol, sy’n gyson yn cael canmoliaeth uchel am eu lluniaeth, eu ciniawau, eu derbyniadau diodydd a’u ciniawau mawreddog ffurfiol.

 

Llety ac Atyniadau’r Ddinas

Mae ein lleoliad mewn parc prydferth yn agos at ganol prifddinas Caerdydd yn creu cynnig unigryw i gynadleddwyr, gyda chanolfannau siopa godidog, arcedau Fictoraidd, theatrau hanesyddol, sinemâu cyfoes, amgueddfeydd cenedlaethol a glannau dramatig. Mae Caerdydd hefyd yn cynnig amrywiaeth llawn o opsiynau llety – o westai moethus i lety bwtîc annibynnol a gwestai pris rhesymol.

Gellir trefnu llety dros nos yng ngwestai a thai llety’r brifddinas ar gyfer dros 150 o gynadleddwyr am gyfraddau cystadleuol iawn drwy Swyddfa Cynadledda Caerdydd. Cysylltwch â Faye Tanner ar hello@meetincardiff.com neu 029 2087 1846.