Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Newyddion

Croeso i Gymru gan Pamela Howard yn dathlu’r gymuned gelfyddydol o fewnfudwyr Cymreig

Mae Pamela Howard, cynllunydd theatr rhyngwladol ac Athro Cadair Rhyngwladol CBCDC mewn Drama, yn ôl yng Nghymru gyda gosodiad am ddim yn yr Hen Lyfrgell yn gweithio gyda chymunedau lleol sy’n olrhain hanes mewnfudwyr sydd wedi teithio trwy ac i Gaerdydd.

Rhannu neges

Categorïau

Cynllunio

Dyddiad cyhoeddi

Published on 26/03/2024

Mae ‘Croeso i Gymru’ yn ailadrodd mewn modd unigryw deithiau teimladwy a’r croeso a roddodd y wlad i gymaint o artistiaid, perfformwyr a cherddorion, gan gynnwys cyndeidiau Pamela ei hun – mae wedi bod yn gweithio ar y stori hon gydol ei hoes.

Fel rhan o’r gosodiad, cynhelir perfformiadau bob bore a hwyr. Bydd y perfformwyr yn cynnwys Sian Phillips a Frank Barrie yn ogystal â myfyrwyr CBCDC ac aelodau o’r gymuned leol.

Bydd Pamela yn arwain cymuned o fyfyrwyr cynllunio, cyfansoddwyr a myfyrwyr rheolaeth yn y celfyddydau o’r Coleg a Tel Aviv i greu’r gosodiad hwn trwy gyfryngau cymysg celf weledol, ymchwil a fideo gyda chefnogaeth cerddoriaeth, actio, dawns a sain.

Elfen allweddol o’r prosiect yw’r rhyngweithio gyda’r gymuned leol – gan dargedu teuluoedd, pobl ifanc yn eu harddegau a phobl hŷn a gweithio gyda chymunedau amrywiol a rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol – i gymryd rhan fel perfformwyr neu i greu ymateb i’r gwaith. Bydd staff a myfyrwyr CBCDC yn cael eu cefnogi i ddysgu mwy am y cymunedau hyn fel rhan o’r prosiect er mwyn helpu i danategu cenhadaeth y Coleg o fod yn Fan i Bawb.

‘Aros i’w straeon gael eu hadrodd’

‘Dyma brosiect fy mywyd: mae’r byd yn ehangach na dim ond y man rydych yn sefyll arno,’ meddai Pamela. ‘Mae ganddo bopeth i’w wneud â phob un ohonom. Gallwch wneud rhywbeth, ond mae angen i chi ddeall beth yw’r peth iawn i’w wneud. Trwy gydol hanes celf yw’r gwareiddiad mawr. Mae yna ddihareb Hebraeg, eich cyfrifoldeb chi yw adrodd yr un stori o genhedlaeth i genhedlaeth. Os na allwch roi’r stori iddyn nhw, yna sut allant wybod.

Cynlluniwyd y prosiect hwn i helpu eraill i adrodd eu straeon mewn ffordd mor gadarnhaol a chreadigol â phosibl. Dechreuais gydag adrodd fy stori i, ond fy nod yw gwneud y gosodiad hwn yn un cyffredinol, felly nid yw’n benodol i un grŵp - gellir rhannu’r straeon ymhlith unrhyw un sy’n dod i gymryd rhan ynddo.

Wrth i ni wylio’r newyddion bob dydd, rydym yn gweld sut mae pobl sydd wedi’u dadleoli o dan yr amgylchiadau anoddaf yn llwyddo i symud ymlaen o’r tywyllwch i’r goleuni. Dyma’r hyn a adlewyrchir yn y gosodiad hwn ar gyfer yr ymwelydd.’

Ysbrydoli Myfyrwyr Cynllunio ar gyfer Perfformio CBCDC

Mae Pamela wedi bod yn gweithio’n ddiwyd gyda’r Coleg dros y 17 mlynedd diwethaf, ac wedi bod yn Athro Cadair Rhyngwladol mewn Drama ers 2015.

‘Mae dull arloesol y Coleg ar gyfer cynllunio yn rhoi cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr sy’n ymuno â’r proffesiwn theatr, ac mae ei weledigaeth o addysg amlddisgyblaethol yn y Celfyddydau, heb gyfaddawdu o ran y pwnc, wedi ennill parch yn fyd-eang,’ meddai. ‘Rydw i wrth fy modd â’r ffaith bod y Coleg yn rhoi lle i mi fod mor rhydd ac arbrofol. Mae mor agored i amrywiaeth ac i bethau nad yw’n gwybod amdanynt eto.’

Mae Pamela wedi bod yn ysbrydoliaeth fawr yn llwyddiant y Coleg yn y wobr cynllunio fawreddog a gynhelir bob dwy flynedd, Gwobr Linbury - mae bron i hanner y 60 sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobr Linbury dros y pum mlynedd diwethaf wedi astudio yn CBCDC.

Cynhaliwyd ‘The Art of Making Theatre’ ôl-syllol Pamela gan CBCDC yn 2022.

‘Mae llwyddiant ei hymgysylltiad â’n myfyrwyr wedi bod yn amlwg yn ein llwyddiant fel rhan o Wobr Linbury,’ meddai’r Cyfarwyddwr Drama, Sean Crowley. ‘O’r cyfarfod cyntaf â Pamela yng Ngwobr Linbury 1999, mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth fawr i fyfyrwyr a staff. Mae’r gosodiad hwn yn gymaint o stori am genedlaethau a groesewir i Gymru a Chaerdydd ag ydyw o berthynas Pamela â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.’

‘Mae dull arloesol y Coleg ar gyfer cynllunio yn rhoi cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr sy’n ymuno â’r proffesiwn theatr, ac mae ei weledigaeth o addysg amlddisgyblaethol yn y Celfyddydau, heb gyfaddawdu o ran y pwnc, wedi ennill parch yn fyd-eang.

Rydw i wrth fy modd â’r ffaith bod y Coleg yn rhoi lle i mi fod mor rhydd ac arbrofol. Mae mor agored i amrywiaeth ac i bethau nad yw’n gwybod amdanynt eto.’
Pamela Howard

‘The success of her engagement with our students has been tangible in our success as a part of The Linbury Prize,’ said Director of Drama, Sean Crowley.

‘From first meeting Pamela at the Linbury Prize in 1999, she has been a significant inspiration for students and staff. This installation is as much a story of generations welcomed to Wales and Cardiff as it is of Pamela’s relationship with the Royal Welsh College of Music & Drama. ‘

Cefnogir y prosiect hwn gan The Linbury Trust.

Press Welcome to Wales.Croeso i Gymr

Nodiadau i Olygyddion

Fel rhan o’r prosiect cydweithredol hwn, mae’r Coleg yn gweithio gydag ystod o unigolion a sefydliadau yn Ne Cymru sy’n cefnogi Cymunedau Mwyafrif Byd-eang, Y Gymuned Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches a Chymunedau Amrywiol Ethnig. Bydd Pamela a’r Cyfarwyddwr Cynllunio Sean Crowley yn arwain gweithgaredd sy’n targedu teuluoedd, pobl ifanc yn eu harddegau a phobl hŷn naill ai i fod yn rhan o’r prosiect hwn fel perfformwyr neu i gymryd rhan mewn gweithdai – i arddangos eu gwaith o bosibl fel ymateb yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae cyfleoedd perfformio ar gael i grwpiau cymunedol a allai gynnwys Cymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru, Race Council Cymru, Hynafiaid Windrush a chanolfan loches OASIS, Cyngor Ffoaduriaid Cymru a The Choir with No Name yn ystod cyfnod yr arddangosfa. Gall y ffurfiau celfyddydol a archwilir gynnwys Cerddoriaeth, Y Ddraig Tsieineaidd a dawns draddodiadol.

Negeseuon newyddion eraill