Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Diwrnodau agored

Diwrnod Agored Jazz 2024

 • Trosolwg

  Dydd Gwener 7 Mehefin 2024

 • Manylion

  BMus (Anrh) Jazz ac MA Jazz

 • Lleoliad

  Cyntedd Carne

 • Prisiau

  Amherthnasol

Tocynnau: Amherthnasol

Lleoliad: Cyntedd Carne

Ynglŷn â'r diwrnod agored

Bydd y diwrnod agored hwn yn cwmpasu'r cyrsiau Jazz yn CBCDC, a bydd yn cael ei gynnal gan Bennaeth Jazz, Andrew Bain.

Rydym am eich cefnogi i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch ble rydych am astudio ac rydym wedi llunio rhaglen gyffrous o sesiynau i'ch helpu i'ch arwain.

Time

12:30 - 13:25

Activity

Cofrestru - Ewch i'r ddesg gofrestru diwrnod agored

Time

13:30 - 14:15

Activity

Sgwrs 'croeso' gyda Andrew Bain

Time

14:15 - 15:00

Activity

Gweithgaredd cyntedd, teithiau campws, neu gyfle i ymweld â'r neuaddau preswyl

Time

14:55 - 15:45

Activity

Set myfyrwyr #1 yn Theatr Richard Burton neu ar daith campws

Time

15:55 - 16:45

Activity

Set myfyrwyr #2 yn Theatr Richard Burton neu ar daith campws

Time

17:00

Activity

Diwedd y Diwrnod Agored

Time

17:30 - 18:30

Activity

AmserJazz yn y cyntedd (digwyddiad am ddim)

Time

19:30 - 18:30

Activity

Cwmwl Tystion III/Empathy Tomos Williams (digwyddiad â thocyn)

Gofynnwn i chi gadw at uchafswm o un gwestai i bob darpar fyfyriwr sy'n mynychu'r diwrnod agored.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y diwrnod agored, e-bostiwch info@rwcmd.ac.uk

Cwrdd â Phennaeth Jazz, Andrew Bain

Mae capsiynau ar gyfer y fideo hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Sut i ddod o hyd i ni

Cyfeiriad

Coleg Brenhinol Cerdd A Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

What3words
///monks.actual.agrees

Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf

Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau

Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/privacy

Blwyddyn mynediad:
Rhanbarth:

Digwyddiadau eraill cyn bo hir