Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Cyrsiau o A i Y

BA (Anrh) Actio

Yn y cwrs hyfforddiant ymarferol dwys hwn sy’n seiliedig ar berfformio, byddwch yn ennill y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes theatr, sgrin a’r cyfryngau digidol.
Rhagor o wybodaeth

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio

Ewch ati i archwilio pob agwedd ar gynllunio setiau a gwisgoedd ar gyfer theatr, digwyddiadau, teledu a ffilmiau ar y cwrs dwys hwn sy’n seiliedig ar sgiliau ymarferol a pherfformio.
Rhagor o wybodaeth

BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Cyfle i gael profiad ymarferol mewn 11 rôl gynhyrchu yn ein hyfforddiant arbenigol sy’n arwain at amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa yn y diwydiant adloniant.
Rhagor o wybodaeth

BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Cyfansoddi

Dysgwch y sgiliau a fydd yn eich helpu i gyfansoddi amrywiaeth eang o gerddoriaeth - o waith ar gyfer cerddorfa lawn i gerddoriaeth electronig haniaethol.
Rhagor o wybodaeth

BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Offerynnol a Lleisiol

Cyfle i hyfforddi ochr yn ochr â cherddorion gorau’r byd mewn awyrgylch ysbrydoledig a chydweithredol sy’n eich helpu i fodloni gofynion gyrfa gerddorol gyfoes.
Rhagor o wybodaeth

BMus (Anrh) Jazz

Mae perfformio, cydweithio a chyfansoddi wrth galon ein hyfforddiant jazz proffesiynol, lle byddwch yn cael yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch am yrfa gerddorol hir. 
Rhagor o wybodaeth

Diploma mewn Perfformio Llais i Raddedigion

Hyfforddiant canu clasurol un i un yw ffocws y cwrs hwn, sy’n addas fel rhaglen cyn cychwyn ar radd meistr neu fel blwyddyn ddwys o hyfforddiant lleisiol ar ei phen ei hun.
Rhagor o wybodaeth