Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Cyrsiau o A i Y

Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch

Mae’r rhaglen hon sydd wedi’i theilwra i’r unigolyn, ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am hyfforddiant terfynol, ychwanegol cyn ymuno â’r proffesiwn o’u dewis.
Rhagor o wybodaeth

MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio

Cewch lansio eich gyrfa actio drwy hyfforddiant dwys dan arweiniad arbenigwyr a hyfforddiant ymarferol mewn stiwdio a rihyrsal mewn amgylchedd gwaith proffesiynol.
Rhagor o wybodaeth

MA Cyfarwyddo Opera

Mae ein cwrs sy’n cael ei fentora’n llawn yn cynnwys hyfforddiant arbenigol wedi’i deilwra, profiad o gyfarwyddo ein prosiectau operatig a lleoliad yn y diwydiant.
Rhagor o wybodaeth

MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cyfle i wella eich arbenigedd cynllunio gyda’n cwrs sy’n cynnig hyfforddiant arbenigol a chyfleoedd lleoliad gwaith ar gyfer 10 maes astudio gwahanol.
Rhagor o wybodaeth

MA Jazz

Cyfle i hyfforddi ochr yn ochr â rhai o gerddorion jazz gorau’r DU ar y cwrs arloesol hwn sy’n cynnig hyfforddiant un i un, hyfforddiant ensemble a nifer o gyfleoedd i berfformio.
Rhagor o wybodaeth

MA Perfformio Opera Uwch

Gyda’n cwrs dan arweiniad y diwydiant, sy’n cyfuno hyfforddiant arbenigol â chyfleoedd perfformio amrywiol, byddwch yn gwybod sut mae bodloni gofynion cwmnïau opera proffesiynol y dyddiau hyn.
Rhagor o wybodaeth

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

Ewch ati i ennill y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus yn y sector creadigol, ynghyd â dau leoliad gwaith, yn ein cwrs dan arweiniad y diwydiant.
Rhagor o wybodaeth

MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Gyda hyfforddiant gan arbenigwyr yn y diwydiant a phedwar lleoliad gwaith, mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio ym myd cynhyrchu ffilmiau, digwyddiadau byw, theatr a theledu.
Rhagor o wybodaeth

MA Theatr Gerddorol

Gyda’n cwrs sy’n cyfuno dosbarthiadau actio a dawns â gwersi canu un i un a rolau mewn dau berfformiad cyhoeddus, byddwch yn cwrdd â gofynion y diwydiant y dyddiau hyn.
Rhagor o wybodaeth

MMus Arwain Band Pres

Dewch i ennill yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymgymryd â rôl arweinydd bandiau pres yn hyderus, ynghyd â chyfleoedd i arwain drwy gydol eich astudiaethau.
Rhagor o wybodaeth

MMus Arwain Cerddorfaol

Mae hyfforddiant un i un arbenigol, profiad arwain ymarferol a chysylltiadau â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn rhan ganolog o’r cwrs meistr arloesol hwn.
Rhagor o wybodaeth

MMus Arwain Corawl

Gosodwch y sylfaen ar gyfer gyrfa lwyddiannus gyda’n cwrs sy’n cyfuno cyfleoedd arwain corawl a hyfforddiant llais arbenigol.
Rhagor o wybodaeth

MMus Cyfansoddi

Cyfle i archwilio dulliau ac arddulliau cyfansoddi amrywiol, gyda nifer o gyfleoedd i weithio ar ein cynyrchiadau drama a chydweithio â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.
Rhagor o wybodaeth

MMus Cyfansoddwr-Perfformiwr

Astudiwch ddau arbenigedd ar y lefel uchaf, gan gyfansoddi gwaith creadigol arloesol ochr yn ochr â hyfforddiant perfformio gyda rhai o ymarferwyr gorau’r diwydiant.
Rhagor o wybodaeth

MMus Perfformio Cerddorfaol

Ymunwch â hyfforddiant arbenigol a thrylwyr gyda cherddorion cerddorfaol proffesiynol, ochr yn ochr â chynlluniau mentora a lleoliadau gyda cherddorfeydd cenedlaethol.
Rhagor o wybodaeth

MMus Perfformio Cerddoriaeth

Datblygwch yrfa rydych chi’n ei mwynhau gyda’n cwrs sy’n cynnig hyfforddiant arbenigol a nifer o gyfleoedd perfformio i gantorion ac offerynwyr.
Rhagor o wybodaeth