Offerynnau Taro

Offerynnau Taro

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Mae adran offerynnau taro fywiog y Coleg yn cwmpasu hyfforddiant trylwyr mewn chwarae offerynnau fel unigolyn, mewn cerddorfa ac mewn ensemble. Drwy wersi unigol, mae myfyrwyr yn datblygu techneg gadarn mewn timpani ac offerynnau taro yn ogystal â gwybodaeth drylwyr am y repertoire cerddorfaol. Darperir hyfforddiant un-i-un ychwanegol ar y drymiau, ac mae sesiynau grŵp arbenigol ar gyfer offerynnau taro America Lladin.

Mae sesiynau repertoire ar ffurf ffug-glyweliadau neu ddosbarthiadau technegau cerddorfa dan arweiniad Henry Baldwin (LPO). Mae rhaglen gyflenwol o ddosbarthiadau meistr a gweithdai yn dod â cherddorion ysbrydoledig o bob cwr o’r byd i weithio gyda myfyrwyr. Mae dosbarthiadau meistr wedi cael eu cyflwyno gan Toby Kearney (Cyd-Brif Offerynnwr Taro, CBSO), Matt King (Prif Offerynnwr Taro, BSO), Steve Whibley (Cyd-Brif Offerynnwr Taro, Cerddorfa Gyngherddau’r BBC), Chris Ridley (Cyd-Brif Offerynnwr Timpani, Royal Opera House, Covent Garden), Sam Walton (Cyd-Brif Offerynnwr Taro, LSO) ac InSound Mallets.

 

 

Mae’r holl fyfyrwyr yn aelodau o’r Ensemble Offerynnau Taro, sy’n perfformio yn y Coleg ac mewn lleoliadau allanol. Mae myfyrwyr yn cael sgiliau a phrofiad gwerthfawr drwy gymryd rhan mewn rhaglen allgymorth weithredol sy’n darparu gweithdai addysgol i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae’r adran fach a chefnogol yn cwrdd â gofynion offerynnau taro pob ensemble yn y Coleg, gan gynnig profiad eang i fyfyrwyr. Mae ei hamrywiaeth gynhwysfawr o offerynnau taro yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n gyson.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy