Diolch

Diolch

Hoffem ddiolch i’r cyrff cyhoeddus, unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a noddwyr busnes sydd wedi cyfrannu at y Coleg ac sy’n parhau i’n cefnogi.

 

Cymorth Busnes

ABRSM
Arts and Business Cymru
Bad Wolf
Catering Academy
John Lewis Partnership
Penderyn Distillery
Unite Students
Valero
Western Power Distribution

 

Unigolion

Julie Barclay
Y Fonesig Shirley Bassey FRWCMD
Teulu Biss
Philip Carne MBE FRWCMD a Christine Carne FRWCMD
Yr Athro Indira Carr
Hywel a Mary George
Linda a Tony Hill
Huw a Jacqui Jenkins
Y diweddar Leonard a Marian Jones
Y diweddar Peter Kearney
Y diweddar Barbara Knapton a Kathleen Cavill
Teulu y diweddar Syr Charles Mackerras CBE FRWCMD
Eluned H McGrenery
Aled Miles
Gregory Nasmyth a’r Anrhydeddus Samantha Rowe-Beddoe
Robin a Sophia Neill
Richard Parry er cof am Marjorie Spencer
Y diweddar Gwenllian Phillips er cof am ei gŵr
Dr David Pollak
Eileen Price
Janet Price FRWCMD
Y diweddar Trevor Pugsley
John Rath a John Underwood
Y diweddar Ron Redwood
Carlo Rizzi FRWCMD
Alan Rogers
Y diweddar Jacqueline Skarvellis
Syr Ian Stoutzker CBE FRWCMD
Syr Howard Stringer FRWCMD a’r Arglwyddes Jennifer Stringer
Peter a Janet Swinburn
Peter, Babs a Debs Thomas
UK Friends of The Felix Mendelssohn Bartholdy Foundation
Y diweddar Neil Haydn Webber
Catherine Zeta-Jones CBE FRWCMD

 

Cylch y Cadeiryddion

Yr Arglwydd Mervyn Davies CBE
John Derrick a Preben Oeye
Roger Munnings CBE a Karen Munnings
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL
Atlantic Property Development PLC (Babs Thomas)

 

Cyrff Cyhoeddus

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
First Campus
Llywodraeth Cymru

 

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

The Andrew Lloyd Webber Foundation
The Ashley Family Foundation
British Schools & Universities Foundation
The Carne Trust
The Clive and Sylvia Richards Charity
The Colwinston Charitable Trust
Community Foundation Wales
The Darkley Trust
The Dyfrig and Heather John Charitable Trust
The Fenton Arts Trust
The Foyle Foundation
The Gareth Jones Trust
The Garfield Weston Foundation
The Girdlers’ Company
The Gwendoline & Margaret Davies Charity
The Helen Rachael Mackaness Charitable Trust
The Hodge Foundation
The John MacIntyre Memorial Trust
The Joseph Strong Fraser Trust
The Leverhulme Trust
The Lloyd George Asia Foundation
The Mackintosh Foundation
The Mosawi Foundation
The Noël Coward Foundation
The Prince of Wales’s Charitable Fund
The Simon Gibson Charitable Trust
Sophie’s Silver Lining Fund
The Spielman Charitable Trust
The Universal Music Sound Foundation
The Waterloo Foundation
The Wolfson Foundation
The Worshipful Company of Musicians

 

Apêl Trawsnewid

Hoffem ddiolch i bob rhoddwr i’r Apêl Trawsnewid ddiweddar, gan gynnwys y rhai sy’n dewis aros yn anhysbys.

Wei Hong Duan • Yimei McCabe • The Mosawi Foundation • James ac Andrea Clarke • Reed a Christine Halladay • Norris a Tori Whitmore

CPA Global • Alan a Maggie Peterson • Alan Rogers • Western Power Distribution

Alison Atkins Crowther • Syr Anthony a’r Arglwyddes Evans • Scott a Lynsey Fisher • Danny a Carmela Hargreaves • Paul a Mary Higgins • Sara Pearce • Gareth Skelding a Rhys Griffiths • Ian Stoutzker CBE FRWCMD a Mercedes Stoutzker • Peter a Janet Swinburn • Edward Thomas FRWCMD a Nathalie Thomas • Alan a Susanne Thomas • Causeway • Llywodraeth Cymru • Gregory Nasmyth a’r Anrhydeddus Samantha Rowe-Beddoe • Hywel ac Elizabeth Ball • Carol Bell • British Schools and Universities Foundation • Kate Burton FRWCMD • David ac Annwen Carey-Evans • William a Rhiannon Carey-Evans • Clive a Isobel Carr • Alexander Chandler a Laura Bottega • Christopher ac Andrea Costa • James Cronin a Simon Pearson • John Derrick a Preben Oeye • Charles H Duggan • Anita George • Hywel a Mary George • Christopher a Caroline Hacking • Antares Trust • Peter a Cynthia Hardy • Huw a Jacqui Jenkins • Nancy Lee • Jeremy a Julie Llewelyn • Capt Syr Norman Lloyd-Edwards KVCO GCSt J RD JPRNR FRWCMD • Lloyd George Asia Foundation • Arglwydd a’r Arglwyddes MacGregor • Christopher Moorsom • Syr Idris Pearce CBE TD DL • Mark a Denise Poulton • Great Western Railway • The Red Butterfly Foundation • Menna Richards OBE FRWCMD • Martyn ac Anne Ryan • Kenneth a Hazel Sievewright • Michael a Heather Slade • John a Susan Stanion • The Viscountess St Davids • Steinway & Sons • Rod a Julie Stevenson • Lucy Stout • Claire Thomsett • Liza Todd Tivey • Werner ac Elizabeth Walbroel • Robin Wilkinson a Ken Watters

 

Cyswllt Noddwr Aur

John a Manon Antoniazzi • Dr Carol Bell • Geraint Talfan Davies OBE • Janet Davies • John Derrick a Preben Oeye • Yr Athro Helena Gaunt • Hywel a Mary George • Brian Gilbert • Ray Holman • Hywel Ceri a Morwenna Jones • Christine Lewis OBE • Nic Lloyd – Malvern Theatres • Capten Syr Norman Lloyd-Edwards FRWCMD • Christopher a Mere Moorsom • Syr Idris Pearce • Alan Peterson OBE a Maggie Peterson • Syr Antony a’r Arglwyddes Reardon Smith • Sylvia Richards • Carlo Rizzi FRWCMD a Lucy Stout • Betsan Roberts • Babs Thomas OBE • Robin Wilkinson a Kenneth Watters • Ted a Val Yates

 

Cyswllt Noddwr

Y Fonesig Hilary Boulding DBE FRWCMD • George Caird • Ken Griffin • Keith James OBE a Linda James • Graham a Dorothy Jones • Rhiannon Jones • Ragnheidur Ólafsdóttir • Menna Richards OBE FRWCMD • Syr Paul a’r Arglwyddes Silk • Simon Smail CBE • Howard Weeks

 

Cyswllt Coleg Aur

Doug a Pandora Allin • Jonathan Brown • Dr Mary Browning • Yr Athro Paul Cantrill a Mrs Beryl Cantrill • Douglas Dalwood • Mark Davies • Sonia Davies • Clare Kimber • Suzanne Pari • Michael Pierce a Steven Tyrer • Nicholas Pollock • Cynthia Pulsford • Cynthia Roberts • Paul Rothwell • Mathew Talfan FRWCMD • Judith Mary Tanner • Roger a Rhian Thomas • Muriel Weeks • Brian Weir • Gareth Williams • Marie Wood • Louise Wymer

 

Cyswllt Coleg

Scott Allin • David Bacon • David Botterill • R ac A Botterill • Jenny Broughton MBE • Ann E Bryan • Janet Dewes • Dr Andrew Donlan • Timothy ac Alison Down • Teulu Emlyn Jones • Helen a Glyn Evans • Jennifer Anne Gent • Philip Gibbins • Edwina Hart MBE FRWCMD • Nick Hawkins • Andrew Healy • Ray Heath • Geoff Hollett • Peter a Jane Hordley • Gloria Jenkins • Gwenan Jenkins-Jones • Barbara a Merfyn Jones • Mrs J C Jones • Richard a Jenny Jones • Diana Langmaid • David Lermon • Yr Athro Julie Lydon OBE • Liz a Gary Maloney • Geraldine Martin • Anthony a Rosemary Mason • Linda Nash • William O’Farrell • Shirley Parry • Mike Perry • Lynne Plummer • Ceridwen Roberts • Sylvia Robert-Sargeant • Ann Saalbach a Peter Bryant • Dr Martin Sage • Sharron Scott • Jemma Terry • Gareth a Trish Thomas • Hilary Thomas • Jane a Mike Tooby • Louisa Turner • Sara a Harry West • Mark White • Timothy White • Sheila Whitfield • Susan Whitford • Robin a Sally Young

 

Cyswllt Cyfeillion

David Allen • Len a Kath Bartlett • Judith Bond • Paul Bowen • Patricia a Ken Brinkworth • Marilyn Broadstock • Rita Burtch • Carol Cobert • Jeffrey a Rose Coles • Joyce Davidson • Jean Davies • Tamsin Evans • John R Evans • Janet a Gareth Evans • Miriam Evans • Peter a Jill Ferdinando • Fred a Betty Fox • Isobel Gelder • Jane Gibson • Brian Gilbert • Eluned Goode • Rees Govier • Wendy Grey-Lloyd • Vera Griffith • Bette Griffiths • David Harris • Tony a Suzanne Hazell • Eryl Hicks • Colin Hicks • Duncan Hockridge • Patricia Holbrook • Catherine Holden • Elisabeth Hotchkiss • Alun a Rhiannon John • Gail Johns • Howard Johnson • Kathleen Jones • Leslie Jones • Olivia Jones • Alison a David Kitchen • Amanda Lakin • Judith Land • Ann Lewis • Doreen Marshall a David Harris • Alan a Pauline Matthews • Jan Matty • Eluned McGrenery • Rod McKerlich • Christine Mullins • John Anthony Napier • Jane Newman • Lesley a John Noaks • Marian a Colin Oliver • John a Margaret Phillips • William Roberts • Ceri Rossiter • Vera a Pat Ruddock • Kerry Russell • Emma Salter • Michael ac Anne Scales • Dennis a Daphne Sellwood • David Singleton • C ac O Sirrell • Terrence a Janet Smith • David Suthers • Col R A a Mrs R M Taylor • Andrew Teal • Dewi a Betty Thomas • Margaret Thomas • Maureen Thomas • Godfrey a Marjorie Thomis • John Tolan • Maria Tucker • Franz Von Habsburg • Marcia Watts • Rita White • Karen Whitecross • Susan Whitford • Chris Woolley • Michael Young

 

Gwobrau

Diolch i’r holl Unigolion, Ymddiriedolaethau a Busnesau sydd yn rhoi Gwobr i’r Coleg.

Y Tad Paul Bigmore • Bridgewood & Neitzert • Cardiff Business Club • Cymdeithas Theatr Newydd Caerdydd (1965-1997) • Cardiff Violins • Siân Cobb a Grace Gilmore-James • Sara Codrington • Jeffrey Coles • Sean Crowley, Ian Evans a Dave Roxburgh • Siân Davies a Janice Rees • June Emerson Wind Music • Gwobr Daniel Emlyn Davies • Cronfa Prudence Emlyn-Jones • The English Speaking Union • Gwobr Goffa Eifion Evans • Ev-entz • Edmond Fivet CBE FRWCMD • Cyswllt Cyfeillion • Côr Meibion Fujisawa • Y Prifathro Helena Gaunt • Brian Gilbert • The Lucille Graham Trust • Guitar Circus • Harlequin Agency • Y diweddar Mr John Hinley • Gwobr Goffa Valetta Iacopi Memorial a Mrs Joann Holbrough • Howarth of London • The Jon Awards Trust • Ursula Jones PhD OBE • Just Flutes a Crowthers of Canterbury • Mrs JM Lawton Oswestry • Y diweddar Mabel Linwood Christopher • Anne Loveland • Crispin Lowrey • Gwobr Goffa Midori Matsui • Mrs E H McGrenery • John Mills • Chris Mowat a David Triggel • The Musicians’ Union • Hannah O’Keefe • Stella Patrick a chyfeillion • Peter Symonds’ College • Hugh Phillips • Côr Meibion Pontypridd • Eileen Price • Ysgoloriaeth Florence Mary Proctor • Y diweddar Trevor Pugsley • John Rath a John Underwood • Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig • Vanessa Refson • Kym Roberts • Yr Arglwydd Rowe-Beddoe • Y diweddar David Seligman OBE FRWCMD a chymynrodd Philippa Seligman • Y Teulu Sharp a Declan Hamilton • Y diweddar Mrs Edith Thomas • Gwobr Goffa John Thomas (Merthyr Tydfil) • Elizabeth Varney • Marcia Watts • Beryl Weale • Gwobr Philippa Whitelaw Yardley • Yr Arglwyddes Veena Williams • Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru • Y diweddar Dr David Wynne Thomas

 

Rydym yn parhau’n hynod ddiolchgar i’r cyrff cyhoeddus, unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a noddwyr busnes a roddodd eu cefnogaeth i’n Hymgyrch Cyfalaf: Llwyfan Llwyddiant. Roedd y gofodau hyfforddi a pherfformio newydd yn y Coleg yn sylfaen ar gyfer cyfnod newydd yn hanes y Coleg.

Llywodraeth Cymru • Prifysgol De Cymru • Cyngor Caerdydd • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru • Ian Stoutzker CBE FRWCMD • The Foyle Foundation • The Garfield Weston Foundation • The Linbury Trust • The Wolfson Foundation • MADSU Cyf, Undeb Myfyrwyr CBCDC • Anthony ac Elizabeth Bunker • Diane a Henry Engelhardt CBE • Hywel a Mary George • Yr Athro a Mrs David Halton FRWCMD • Y diweddar John Hinley • Peter ac Anne Mathias • Vincent McNabb • Christopher Nott • Syr David a’r Arglwyddes Prosser • Yr Arglwydd a’r Arglwyddes Rowe-Beddoe • Y diweddar David Seligman OBE FRWCMD a chymynrodd Philippa Seligman • Syr Howard a’r Arglwyddes Stringer FRWCMD • Y diweddar Fonesig Elizabeth Taylor a’i theulu • Edward Yates • The Clore Duffield Foundation • The Coutts Charitable Trust • The Dunard Fund • The Foundation for Sport and the Arts • The G C Gibson Charitable Trust • The Gwendoline and Margaret Davies Charity • The Idlewild Trust • The Landfill Community Fund • The Simon Gibson Charitable Trust • Sir Siegmund Warburg’s Voluntary Settlement • The Waterloo Foundation • Boomerang • Capital Law LLP • Champagne Pommery • Davis Langdon • Grant Thornton • Hilton Cardiff • Helical Bar Wales plc • Land Securities • Liberty Living • Pitney Bowes • PMH Properties • St David’s 2 • Steinway & Sons • Western Power Distribution • Yr Athro John Andrews CBE • Owain Arwel Hughes FRWCMD • Pippa Bartolotti • Y Fonesig Shirley Bassey FRWCMD • Hilary Boulding • Rob Brydon FRWCMD • Yr Athro Indira Carr • Philip Carne FRWCMD a Christine Carne FRWCMD • Elizabeth ac Edmond Fivet CBE FRWCMD • Brian Gilbert • Ioan Gruffudd FRWCMD • Terry Hands FRWCMD • Valerie Hodges • David Jackson • Dr Karl Jenkins CBE FRWCMD • Robert John • Syr Tom Jones FRWCMD • Yr Athro Harryono Judodihardjo • Neil a Glenys Kinnock • Capten Syr Norman Lloyd-Edwards FRWCMD • Charles Lloyd-Jones • John a Margaret Phillips • Michael a Cora McGrane • Y diweddar Angharad Rees FRWCMD • Carlo Rizzi FRWCMD a Lucy Stout • Trevor Shortman • Babs Thomas OBE • Corris Thomas • Roger Thomas • Marcia Watts

 

Hefyd, pawb a gefnogodd ein Hymgyrch Cymerwch Eich Sedd (Noddwr, Rob Brydon) a’n Gala Frenhinol ym Mhalas Buckingham, llawer o aelodau staff y Coleg a roddodd yn hael a sawl rhoddwr sy’n dymuno aros yn anhysbys.