Cymerwch Eich Sedd

Cymerwch Eich Sedd

Ers agor ein cyfleusterau gwobredig yn 2011, mae Neuadd Gyngerdd Dora Stoutzker a Theatr Richard Burton wedi dod yn lleoliadau poblogaidd sy’n rhan o’r sîn gelfyddydol fyrlymus yng Nghymru.

Gallai enwi sedd yn un o’r lleoliadau hyfryd hyn fod yn rhodd arbennig neu’n ffordd addas i gofio am rywun annwyl. Bydd eich cyfraniad yn mynd tuag at wella profiad hyfforddiant y genhedlaeth nesaf o artistiaid ifanc, tra’n gwneud marc parhaol ar un o adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd.

Os hoffech chi enwi sedd, cysylltwch â’r Adran Datblygu ar 029 2039 1420 / development@rwcmd.ac.uk neu ysgrifennwch atom yn:

Adran Datblygu
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator