Cymuned

Cymuned

Fel Conservatoire Cenedlaethol Cymru, ac un o brif golegau cerddoriaeth a drama yn y DU, caiff CBCDC ei gydnabod yn eang fel sefydliad sy’n darparu lefelau rhagorol o addysgu mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.

Y tu allan i’n darpariaeth hyfforddiant gradd ac ôl-radd, ac yn ychwanegol at ein rhaglenni Conservatoire Iau a Stiwdio Actorion Ifanc, rydym yn falch i allu cynnig ystod o gyfleoedd i bobl o bob oed elwa gan yr hyfforddiant arbenigol yr ydym yn ei ddarparu.

Mae’r rhain yn cynnwys rhaglen eang o ysgolion haf, cyrsiau byr a gweithdai, a nifer cynyddol o grwpiau sy’n cwrdd yn rheolaidd.

Rydym hefyd y cynnal rhaglen lwyddiannus o weithgareddau allgymorth sy’n cynnwys gweithdai a pherfformiadau ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru.