MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio: Sut i Ymgeisio

MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio: Sut i Ymgeisio

I gael mynediad i gwrs MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio, mae’n rhaid i chi wneud cais drwy UCAS Conservatoires. Mae’r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i wneud cais i fwy nag un conservatoire a chadw golwg ar hynt a helynt eich cais ar-lein. Mae yna ffi untro o £27 i’w dalu i ddefnyddio UCAS Conservatoires.

I gychwyn cais newydd, ewch i UCAS Conservatoires: Ymgeisio a Thracio.

Cod Sefydliad UCAS Conservatoires ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw R59 a Chod y Cwrs ar gyfer MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio yw 704F.

  • Wrth wneud cais, gofynnir i chi ddewis prif arbenigedd/disgyblaeth, dewiswch berfformiad drama ar gyfer MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio.
  • Yn eich cais, gofynnir i chi am fanylion eich ‘canolwr ymarferol/cerddoriaeth’. Llythyr geirda yw hwn, wedi’i ysgrifennu gan eich darlithydd, pennaeth adran, neu unrhyw unigolyn priodol arall a all wneud sylwadau ar eich galluoedd perfformio ar actio.
  • Rydym yn argymell eich bod yn rhoi sylw penodol i’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn eich datganiad personol ar eich ffurflen gais, er mwyn rhoi darlun mor glir â phosibl i ni o’ch profiad perthnasol a’ch rhesymau dros wneud cais.

 

Dyddiadau ar gyfer Gwneud Cais

Ceisiadau’n agor 15 Gorffenaf 2022 
Ceisiadau’n cau 24 Mawrth 2023 

 

Nodwch nad ydym yn cynnig mynediad gohiriedig i’r cwrs MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio – os hoffech gychwyn y cwrs yn 2024, mae’n rhaid i chi wneud cais y flwyddyn nesaf. 

 

Ffioedd Clyweliadau

Mae yna ffi clyweliad o £35 ar gyfer y gost o drefnu a darparu clyweliadau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu mynediad i hyfforddiant ar gyfer y myfyrwyr mwyaf talentog, waeth beth fo’u cefndir neu eu sefyllfa ariannol. Nod ein polisi hepgor ffioedd yw cynorthwyo ymgeiswyr y gall eu hamgylchiadau ariannol eu rhwystro rhag cael clyweliad.

 

Canllawiau ar gyfer Clyweliadau

Bydd canllawiau ar gyfer mynediad ym mis Medi 2023 yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref 2022. 

 

Cymorth a Chyngor gan UCAS Conservatoires

Os oes angen help arnoch gyda’ch cais, gallwch gysylltu â Thîm UCAS Conservatoires drwy ffonio 0371 468 0 470 (os ydych yn y DU) neu +44 330 3330 232 (os ydych y tu allan i’r DU).