Mary Condliffe

Mary Condliffe

Mary Condliffe Headshot
Lleoliad:
Tiwtor Dwbl Bas
Cymwysterau:
ARCM, RCMDip(Perf)
Adran:
Llinynnau

 

Bywgraffiad Byr 

Astudiodd Mary Condliffe y dwbl bas yn y Coleg Cerdd Brenhinol gyda’r Athro Michael Brittain. Bu’n gweithio wedyn fel cerddor llawrydd yn Llundain. Ers 1984, bu Mary yn cyflawni swydd amser llawn gyda cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru gan deithio i lawer o wledydd gan gynnwys UDA, Hong Kong, Japan, Dubai, yr Almaen, yr Eidal a Ffrainc. Mae’r gerddorfa wedi recordio llawer o operâu ac yn perfformio’n rheolaidd ar deledu a radio. 

 

Arbenigedd 

Mae gan Mary bron i 40 mlynedd o brofiad fel tiwtor bas dwbl. Mae’n addysgu rhai o bob oed, o ddechreuwyr i chwaraewyr proffesiynol. Mae llawer o’i myfyrwyr wedi ennill gwobrau ac ysgoloriaethau yn y prif conservatoires ac aeth sawl un ymlaen i swyddi mewn cerddorfeydd proffesiynol. 

Cyflawniadau Nodedig 

Mae Mary hefyd yn rhan o Gymdeithas Athrawon Llinynnau Ewrop ac ysgrifennodd erthyglau i gylchgrawn Double Bassist.