Gweithrediadau Technegol

Gweithrediadau Technegol

Mae Adran Gweithrediadau Technegol CBCDC yn darparu cefnogaeth dechnegol ar gyfer gwaith academaidd, masnachol a pherfformio’r Coleg.

Gweler isod y manylebau technegol ar gyfer ein prif leoliadau:

 

Cysylltwch â Ni

 

Staff a Myfyrwyr: Ewch i’n tudalen ar yr Hwb am y ffordd orau i gysylltu â ni.

Digwyddiadau Allanol: Gall eich cyswllt ar gyfer y digwyddiad eich rhoi mewn cysylltiad â’n tîm technegol. Fel arall, gallwch gysylltu â ni trwy’r prif switsfwrdd.